دفترچه تلفن دانشگاه

 لطفا برای تماس از خارج دانشگاه، ابتدای شماره‌های زیر ۴۸۳۹ را اضافه بفرمایید.

مثال: داخلی: ۱۲۳۴ > شماره مستقیم: ۴۸۳۹۱۲۳۴

اطلاعات تماس دانشکده‌ها:

ادبیات فارسی و زبان‌‌های خارجی

اقتصاد

الهیات و معارف اسلامی

بیمه اکو

پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان

تربیت بدنی و علوم ورزشی

- حقوق و علوم سیاسی

روانشناسی و علوم تربیتی

علوم اجتماعی

علوم ارتباطات

- آمار، ریاضی و رایانه

- مدیریت و حسابداری

مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

 برای جستجوی اطلاعات تماس کارکنان ستادی، کادر زیر را جستجو کنید.

واحدتوضیحاتنامداخلی
مهارت افزاییکارشناسخانم کاظم پور۲۲۵۹
برنامه ریزی آموزشی-خانم زاد مرد۲۲۶۰
برنامه ریزی آموزشی-خانم روح اله زاده۲۲۶۱
معاونت آموزشی - مرکز یادگیری الکترونیکسامانه آموزش مجازیآقای روشنیان۲۲۶۳
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده روانشناسیویدا هاشمی۲۲۶۴
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده مدیریت - دکترینرگس خردمند۲۲۶۵
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده مدیریت - ارشدهانیه منطقی۲۲۶۵
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیرئیس استعداد درخشانمژگان یزدانی۲۲۶۶
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیرئیس پذیرش، ثبت نام و امور آزمون هاپروانه محتسب۲۲۶۷
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده علوم اجتماعیمهدی دل آرا۲۲۶۹
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس نظام وظیفهامیر بیگی۲۲۷۰
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیرئیس آموزشسید رئوف عظیمی۲۲۷۳
دفتر شاهد و ایثارگرکارشناس مسئول | امور مالی | دانشکده حقوق و علوم سیاسیآقای حسینی۲۲۷۷
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیمسئول دفتر مدیریت تحصیلات تکمیلیسید نوحعلی ابراهیمی۲۲۸۰
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیمسئول دفتر مدیریت تحصیلات تکمیلیامیر نوری۲۲۸۰
دفتر برنامه بودجهرییس ادارهخانم فاطمه شمس۲۲۸۴
سایرین مرکزی-دیوان محاسبات۲۲۸۸
همکاری های بین المللکارشناس کارگاه‌ها و رویدادهای بین‏ المللیخانم ماندانا سجادی۲۲۹۰
سایرین مرکزی-ابدارخانه طبقه اول۲۲۹۳
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده علوم ارتباطات و تربیت بدنیاعظم عظیمی۲۲۹۷
دبیرخانه مرکزیکارشناسخانم توفیق۲۳۰۱
حراست دانشگاه--۲۳۰۲
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس استعداد درخشانزهرا صادقی۲۳۰۳
دبیرخانه مرکزیرئیس دبیرخانهآقای خسرو ابادی۲۳۰۴
دبیرخانه مرکزیکارشناسخانم عطایی۲۳۰۵
دبیرخانه مرکزیارسال مراسلاتآقای کیان پیشه۲۳۰۶
دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)صدور دانشنامه کلیه مقاطع تحصیلیخانم میرزایی۲۳۰۸
دانش آموختگاندرخواست و پیگیری صدور دانشنامه و ریزنمراتآقای نصیری- آقای پناه۲۳۰۹
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده حقوق و علوم سیاسی - ارشدلیلا جباری۲۳۱۳
معاونت آموزشی - مرکز یادگیری الکترونیکسامانه گلستانآقای حجتی۲۳۱۵
دانش آموختگانکارشناس-صدور گواهینامه موقت (دانشکده مدیریت-حسابداری و پردیش دانشگاهی)خانم وفایی نژاد۲۳۱۶
اداره رفاه کارکنانکارشناس مسئول امور رفاهيلیلا صیاد۲۳۱۸
حراست دانشگاهانتظاماتاطلاعات مرکز۲۳۱۹
حراست دانشگاهانتظاماتدرب اصلی دانشگاه۲۳۲۰
سایرین مرکزی-تاسیسات۲۳۲۲
مدیریت فنی و عمرانیکارشناساقای قربانی۲۳۲۳
مدیریت فنی و عمرانیکارشناساقای شفیع نژاد۲۳۲۳
انبار مرکزی-اقای شقاقی۲۳۲۵
انبار مرکزی-اقای زند۲۳۲۵
مرکز انتشارات دانشگاهکارشناس گروه برنامه ريزي انتشاراتخانم قاسمی۲۳۲۶
سایرین مرکزی-بانک تجارت۲۳۲۷
اداره رفاه کارکنانبیمه تکمیلیمرضیه واحدی۲۳۳۰
اداره رفاه کارکنانبیمه پرونده‌های پزشکی-۲۳۳۱
شرکت بیمهتحویل مدارک پزشکی بیمه تکمیلیخانم مهرابی۲۳۳۵
شرکت بیمهتحویل مدارک پزشکی بیمه تکمیلیخانم میرلیلی۲۳۳۵
دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)رئیس ادارهآقای عزالدین۲۳۳۶
سایرین مرکزی-انتشارات۲۳۳۹
حراست دانشگاهانتظاماتارشاد خواهران۲۳۴۲
دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)میز خدمت مقطع کارشناسی | صدور گواهیخانم علیمردانی۲۳۴۶
تعاونی اعتبار کارکنان-خانم غضنفری۲۳۴۷
نمایش ۲۰۱ تا ۲۵۰ مورد از کل ۳۰۵ مورد.