دفترچه تلفن دانشگاه

 لطفا برای تماس از خارج دانشگاه، ابتدای شماره‌های زیر ۴۸۳۹ را اضافه بفرمایید.

مثال: داخلی: ۱۲۳۴ > شماره مستقیم: ۴۸۳۹۱۲۳۴

اطلاعات تماس دانشکده‌ها:

ادبیات فارسی و زبان‌‌های خارجی

اقتصاد

الهیات و معارف اسلامی

بیمه اکو

پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان

تربیت بدنی و علوم ورزشی

- حقوق و علوم سیاسی

روانشناسی و علوم تربیتی

علوم اجتماعی

علوم ارتباطات

- آمار، ریاضی و رایانه

- مدیریت و حسابداری

مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

 برای جستجوی اطلاعات تماس کارکنان ستادی، کادر زیر را جستجو کنید.

واحدتوضیحاتنامداخلی
مرکز انتشارات دانشگاهکارشناس گروه برنامه ريزي انتشاراتخانم قاسمی2326
سایرین مرکزی-بانک تجارت2327
اداره رفاه کارکنانبیمه تکمیلیمرضیه واحدی2330
اداره رفاه کارکنانبیمه پرونده‌های پزشکی-2331
شرکت بیمهتحویل مدارک پزشکی بیمه تکمیلیخانم مهرابی2335
شرکت بیمهتحویل مدارک پزشکی بیمه تکمیلیخانم میرلیلی2335
دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)رئیس ادارهآقای عزالدین2336
سایرین مرکزی-انتشارات2339
حراست دانشگاهانتظاماتارشاد خواهران2342
دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)میز خدمت مقطع کارشناسی | صدور گواهیخانم علیمردانی2346
تعاونی اعتبار کارکنان-خانم غضنفری2347
تعاونی اعتبار کارکنان-خانم اخوندی2347
همکاری های بین المللکارشناس اعزام دانشجویان به فرصتهای تحقیقاتی کوتاه مدت به خارج از کشوردکتر سیدمحمدسعید شجاعی2348
معاونت توسعهامور دفتریآقای علیرضا صبوری2349
دفتر شاهد و ایثارگرامور ایثارگری کارکنان علمی و اداریآقای واقفی2352
حراست دانشگاهانتظاماتدرب میدان ورزش2353
دفتر شاهد و ایثارگردانشکده علوم ارتباطات-اقتصاد-الهیات و معارف اسلامی-موسسه بیمه اکو-تربیت بدنیفاطمه دانا2355
دفتر شاهد و ایثارگررئیس دفتر شاهد و ایثارگرخانم حبیب اله2356
دفتر شاهد و ایثارگرمسئول دفتر | شماره مستقیم و فکس 02144737647خانم لطفی2356
دفتر برنامه بودجهکارشناس بودجهآقای2401
دفتر برنامه بودجهکارشناسآقای نعمت پیری2402
دفتر برنامه بودجهکارشناس مسئول گروه برنامه ريزي و مديريت عملکردراضیه عباسی2402
همکاری های بین المللسایت انگلیسی دانشگاهاقای رسول فیروزی2483
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده ادبیات ارشد و الهیاتمریم فتحی2485
مدیریت امور پژوهشیکارشناس امور پژوهشیآقای هادی خسروجردی2487
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده اقتصاد، آمار ،ریاضی و رایانه و بیمه اکوسید مجید یاسینی2488
سایرین مرکزی-رستوران دانشجویی2567
مرکز انتشارات دانشگاهرئیس اداره چاپ و توزیع | قرارداد فروش کتاباقای خسرویان2582
سایرین مرکزی-اتوماسیون تغذیه2596
سایرین مرکزی-اشپزخانه2598
تعاونی مصرف کارکنان-اقای محمد زاده2599
مرکز فناوری اطلاعاتمدیر مرکزخانم دکتر پرند2605
مرکز فناوری اطلاعاتمسئول دفتراقای میرزایی2605
مرکز فناوری اطلاعاتنصب نرم‌افزارها | تعمیر سخت افزارآقای نوروزیان2607
مرکز فناوری اطلاعاتکارشناس شبکهخانم کتیرایی2608
مرکز فناوری اطلاعاتکارشناسخانم صمدی2609
مرکز فناوری اطلاعاتمعاون مدیرآقای گلینی2611
مرکز فناوری اطلاعاتکارشناساقای حجت اله سعیدی2613
مرکز فناوری اطلاعاتشبکه | سروراقای احمدی2614
مرکز فناوری اطلاعاتسرور | اینترنتآقای رحیمی2615
مرکز فناوری اطلاعاتپشتیبانی ادمین های سایتخانم یوسفی2616
مرکز فناوری اطلاعاتکارشناساقای صالح آبادویی2617
مرکز فناوری اطلاعاتکارشناس نرم افزارآقای کرمی2619
امور اداریکارشناس اداره رفاهاقای سید مجید واحدی2623
اداره رفاه کارکنان-آقای رضا روشن2623
امور اداریاداره رفاهآقای ابوالفضل امانیان2623
اداره اموالرئیس اداره اموالسید محمد مهدی شریعتی2624
مرکز فناوری اطلاعاترییس اداره نرم افزارخانم نعیمی2625
اداره نظارت بر خدمات عمومی-اقای محمد حسین رمضانی2630
اداره نظارت بر خدمات عمومی-اقای ابراهیمی2630
نمایش ۲۰۱ تا ۲۵۰ مورد از کل ۳۰۴ مورد.