دفترچه تلفن دانشگاه

 لطفا برای تماس از خارج دانشگاه، ابتدای شماره‌های زیر ۴۸۳۹ را اضافه بفرمایید.

مثال: داخلی: ۱۲۳۴ > شماره مستقیم: ۴۸۳۹۱۲۳۴

اطلاعات تماس دانشکده‌ها:

ادبیات فارسی و زبان‌‌های خارجی

اقتصاد

الهیات و معارف اسلامی

بیمه اکو

پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان

تربیت بدنی و علوم ورزشی

- حقوق و علوم سیاسی

روانشناسی و علوم تربیتی

علوم اجتماعی

علوم ارتباطات

- آمار، ریاضی و رایانه

- مدیریت و حسابداری

مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

 برای جستجوی اطلاعات تماس کارکنان ستادی، کادر زیر را جستجو کنید.

واحدتوضیحاتنامداخلی
امورمالیمسئول دفتر-۲۱۹۹
امورمالیمعاون مدیر مالیآقای نصرتی زاده۲۱۹۹
امورمالیکارشناسخانم امیری۲۲۰۳
امورمالیکارشناس مسئول مالی اداره حقوق و دستمزدخانم سلاطی۲۲۰۳
امورمالیکارشناسخانم عاطفه سمنانی۲۲۰۴
امورمالیرییس اداره حقوق دستمزدخانم لطفی۲۲۰۵
امور مالیکارشناسخانم طاهریان۲۲۰۵
امورمالیکارشناس مسئول امور مالیخانم سیده فیروزه میران۲۲۰۶
امورمالیمسئول مالي مرکز آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانانخانم زینب آق خانی۲۲۰۸
دبیرخانه مرکزیکارشناسآقای یاوری۲۲۰۹
دبیرخانه مرکزیکارشناسخانم حسن خانی۲۲۰۹
امورمالیکارشناس مسئول اداره تدارکاتآقای سید علیرضا سمیعی۲۲۱۰
امورمالیبایگانی مالیآقای جهانی۲۲۱۱
امورمالیکارشناساقای گرگین۲۲۱۳
امورمالیکارشناسخانم مهناز افشار۲۲۱۵
امورمالیکارشناساقای محمود قاری۲۲۱۶
امورمالیرییس اداره رسیدگیآقای حاجی محمد ارخی۲۲۱۷
امورمالیاداره رسيدگي به اسنادآقای حمید بایرامی۲۲۱۸
امورمالیکارشناس اداره اعتبارات و دفترداريآقای مهرراد عباسی۲۲۱۸
امورمالیکارشناسخانم یوسفی۲۲۱۹
امورمالیکارشناس مسئول امور مالیخانم پروین احتشامی۲۲۲۰
امورمالیکارشناس مسئول امور مالي دانشگاهخانم فریبا محمدی۲۲۲۱
امورمالیکارشناس مسئول امور مالیآقای امین انصاری۲۲۲۲
امورمالیرییس اداره اعتبارات امور مالیخانم سیده آزاده موسوی۲۲۲۳
مدیریت فنی و عمرانیمدیر عمرانیآقای مهندس کدخدایی۲۲۲۴
مدیریت فنی و عمرانی-اقای صادقی۲۲۲۴
مدیریت فنی و عمرانیمسئول دفترخانم برجیان۲۲۲۴
مدیریت فنی و عمرانیکارشناساقای فرقانی۲۲۲۴
مدیریت فنی و عمرانی-اقای۲۲۲۴
مدیریت فنی و عمرانیکارشناسآقای سازگار۲۲۲۴
مدیریت فنی و عمرانی-آقای۲۲۲۴
امور اداریسرپرست معاونت امور اداري دانشگاهسلمان مرادی۲۲۲۷
دبیرخانه مرکزی-خانم۲۲۲۸
سایرین مرکزی-ابدارخانه طبقه دوم۲۲۲۹
برنامه ریزی آموزشیمدیرآقای دکتر هادی خان محمدی۲۲۳۰
برنامه ریزی آموزشیمسئول دفترخانم گرشاسبی۲۲۳۰
برنامه ریزی آموزشیمعاون مدیرخانم اخوندی۲۲۳۱
برنامه ریزی آموزشی-خانم صوفی۲۲۳۴
دانش آموختگان-صدور گواهینامه موقت (دانشکده های حقوق علوم سیاسی، بیمه اکو و اقتصاد)خانم حاج علیان۲۲۳۵
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس میز خدمتاکرم علمی۲۲۳۷
دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)میز خدمت مقطع کارشناسی ارشد و دکتریخانم علمی۲۲۳۷
دانش آموختگانصدور گواهینامه موقت(دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی)خانم عیسی خواجه۲۲۳۹
برنامه ریزی آموزشی-خانم جانه۲۲۴۵
برنامه ریزی آموزشی-آقای قاضی۲۲۵۰
معاونت آموزشیمعاونآقای دکتر آدمی۲۲۵۴
معاونت آموزشیمسئول دفترآقای ادهمی۲۲۵۴
دانش آموختگان-درخواست استعلام شغلی و تأییدیه تحصیلیآقای هاشمی۲۲۵۵
دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)لغو تعهد و تایید ترجمه مدارک در سامانه سجادخانم شیاسی۲۲۵۷
اداره کارگزینیتبدیل وضعیت ایثارگران-۲۲۵۸
مهارت افزایی-اقای کیایی۲۲۵۹
نمایش ۱۵۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۳۰۵ مورد.