دفترچه تلفن دانشگاه

 لطفا برای تماس از خارج دانشگاه، ابتدای شماره‌های زیر ۴۸۳۹ را اضافه بفرمایید.

مثال: داخلی: ۱۲۳۴ > شماره مستقیم: ۴۸۳۹۱۲۳۴

اطلاعات تماس دانشکده‌ها:

ادبیات فارسی و زبان‌‌های خارجی

اقتصاد

الهیات و معارف اسلامی

بیمه اکو

پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان

تربیت بدنی و علوم ورزشی

- حقوق و علوم سیاسی

روانشناسی و علوم تربیتی

علوم اجتماعی

علوم ارتباطات

- آمار، ریاضی و رایانه

- مدیریت و حسابداری

مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

 برای جستجوی اطلاعات تماس کارکنان ستادی، کادر زیر را جستجو کنید.

واحدتوضیحاتنامداخلی
معاونت آموزشیمعاونآقای دکتر آدمی2254
معاونت آموزشیمسئول دفترآقای ادهمی2254
دانش آموختگاندانشنامهآقای هاشمی2255
دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)لغو تعهد و تایید ترجمه مدارک در سامانه سجادخانم شیاسی2257
اداره کارگزینیتبدیل وضعیت ایثارگران-2258
اداره کارگزینیکارشناسآقای رسول نژاد2258
مهارت افزایی-اقای کیایی2259
مهارت افزاییکارشناسخانم کاظم پور2259
برنامه ریزی آموزشی-خانم زاد مرد2260
برنامه ریزی آموزشی-خانم روح اله زاده2261
معاونت آموزشی - مرکز یادگیری الکترونیکسامانه آموزش مجازیآقای روشنیان2263
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده روانشناسیویدا هاشمی2264
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده مدیریت - ارشدهانیه منطقی2265
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیرئیس استعداد درخشانمژگان یزدانی2266
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیرئیس پذیرش، ثبت نام و امور آزمون هاپروانه محتسب2267
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده علوم اجتماعیمهدی دل آرا2269
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس نظام وظیفهامیر بیگی2270
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیرئیس آموزشسید رئوف عظیمی2273
دفتر شاهد و ایثارگرکارشناس مسئول | دانشکده حقوق و علوم سیاسیآقای حسینی2277
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیمسئول دفتر مدیریت تحصیلات تکمیلیسید نوحعلی ابراهیمی2280
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیمسئول دفتر مدیریت تحصیلات تکمیلیامیر نوری2280
سایرین مرکزی-دیوان محاسبات2288
همکاری های بین المللکارشناس کارگاه‌ها و رویدادهای بین‏ المللیخانم ماندانا سجادی2290
همکاری های بین الملل-خانم خدیجه عبادی2290
دفتر جذب منطقه یکفرمانده حوزه بسیج کارکنانآقای فرهادی2292
سایرین مرکزی-ابدارخانه طبقه اول2293
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده علوم ارتباطات و تربیت بدنیاعظم عظیمی2297
امور مالیسرپرست اداره درآمدها و وصول مطالباتخانم نسرین علیپور2299
دبیرخانه مرکزیکارشناسخانم توفیق2301
حراست دانشگاه--2302
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس استعداد درخشانزهرا صادقی2303
دبیرخانه مرکزیرئیس دبیرخانهآقای خسرو ابادی2304
دبیرخانه مرکزیکارشناسخانم عطایی2305
دبیرخانه مرکزیارسال مراسلاتآقای کیان پیشه2306
دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)صدور دانشنامه کلیه مقاطع تحصیلیخانم میرزایی2308
دانش آموختگاناستعلام مدرک تحصیلی از طریق سامانه سجاد، پاسخ به مکاتبات خارجی از طریق ایمیلخانم حیدری2308
دانش آموختگاندرخواست و پیگیری صدور دانشنامه و ریزنمراتآقای نصیری- آقای پناه2309
دانش آموختگانصدور گواهینامه موقت (دانشکده های روانشناسی علوم تربیتی و الهیات)خانم بلاسیوس2310
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده حقوق و علوم سیاسی - ارشدلیلا جباری2313
معاونت آموزشی - مرکز یادگیری الکترونیکسامانه گلستانآقای حجتی2315
دانش آموختگانکارشناس-صدور گواهینامه موقت (دانشکده مدیریت-حسابداری و پردیش دانشگاهی)خانم وفایی نژاد2316
دانش آموختگاندرخواست استعلام شغلی و تأییدیه تحصیلیخانم شاه ویردی2317
اداره رفاه کارکنانکارشناس مسئول امور رفاهيلیلا صیاد2318
حراست دانشگاهانتظاماتاطلاعات مرکز2319
حراست دانشگاهانتظاماتدرب اصلی دانشگاه2320
سایرین مرکزی-تاسیسات2322
مدیریت فنی و عمرانیکارشناساقای قربانی2323
مدیریت فنی و عمرانیکارشناساقای شفیع نژاد2323
انبار مرکزی-اقای شقاقی2325
انبار مرکزی-اقای زند2325
نمایش ۱۵۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۳۰۴ مورد.