دفترچه تلفن دانشگاه

 لطفا برای تماس از خارج دانشگاه، ابتدای شماره‌های زیر ۴۸۳۹ را اضافه بفرمایید.

مثال: داخلی: ۱۲۳۴ > شماره مستقیم: ۴۸۳۹۱۲۳۴

اطلاعات تماس دانشکده‌ها:

ادبیات فارسی و زبان‌‌های خارجی

اقتصاد

الهیات و معارف اسلامی

بیمه اکو

پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان

تربیت بدنی و علوم ورزشی

- حقوق و علوم سیاسی

روانشناسی و علوم تربیتی

علوم اجتماعی

علوم ارتباطات

- آمار، ریاضی و رایانه

- مدیریت و حسابداری

مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

 برای جستجوی اطلاعات تماس کارکنان ستادی، کادر زیر را جستجو کنید.

واحدتوضیحاتنامداخلی
-مستندسازی، رسانه و فضای مجازیآقای فردین دارابی3512
-موزه و میراث فرهنگی و اجتماعیخانم ناهید حیدری3513
-سراهای دانشجویی خواهرانخانم فاطمه حدادی3515
-کانون‌های فرهنگی هنریخانم آرزو سبزوار3517
-نشریات دانشجوییآقای علی خان‌محمدی3518
معاونت فرهنگیکارشناسخانم ناهید شکری3519
-طراحی و تبلیغاتخانم ساناز صفردوست3520
-تشکلها / انتشار کتب دانشجویی / دبیرخانه کارآفرینی اجتماعیآقای محمدرضا رحمت‌خواه3521
-اردوها و مناسبت‌هاآقای اسماعیل سنجری3522
-انجمن‌های علمی دانشجوییخانم سمیرا قناعتیان3523
-امور قرآنی و مذهبی / مسئول اجرایی مسجد دانشگاهآقای حسین نوروزی3524
-معاون مدیر امور فرهنگیآقای علیرضا قنبری3526
-سراهای دانشجویی خواهرانخانم رباب اخوان3527
--دورنگار دفتر مدیر فرهنگی3542
--دورنگار دفتر معاون فرهنگی و اجتماعی3544
-دورنگار دفتر مدیر اجتماعی-3547
-سراهای دانشجویی برادرانآقای محمد مهدی پورسلطانی3555
سایرین مرکزی-ابدارخانه طبقه سوم۲۱۰۳
دفتر ریاستدبیرخانه ریاستخانم لقایی۲۱۰۴
دفتر نظارت و ارزیابیمدیرآقای دکتر شیوندی۲۱۰۵
دفتر نظارت و ارزیابیمسئول دفتراقای ذوقی پور۲۱۰۵
همکاری های بین المللکارشناس پروژه های بین‏ المللیسیدحسین طباطبائی‌نسب۲۱۰۹
صدورگواهینامه موقت (دانشکده های ارتباطات, علوم اجتماعی، علوم ریاضی، تربیت بدنی)کاشناسخانم سرداشتانی۲۱۱۴
مدیریت امور پژوهشیرئيس گروه ارزيابي و توسعه توليدات علمي دانشگاهخانم ریاضی۲۱۱۶
گزینش کارکنانسرپرست هسته گزینش-۲۱۱۷
دفتر نظارت و ارزیابی-خانم رضوانی فر۲۱۱۸
دفتر نظارت و ارزیابیکارشناسخانم مسیبی۲۱۱۹
هیأت اجرایی جذبمدیر واحد- دبيرخانه جذب اعضاي هيات علمي دانشگاهاقای دکتر سرپرست سادات۲۱۲۲
هیأت اجرایی جذبکارشناس مسئول دبيرخانه جذب اعضاي هيات علمي دانشگاهخانم مومنی۲۱۲۲
هیأت اجرایی جذب--۲۱۲۲
دفتر نظارت و ارزیابیکارشناس مسئول نظارتخانم چمن پیرا۲۱۲۶
گزینش کارکنانکارشناسخانم خرسندی۲۱۲۷
گزینش کارکنانمسئول دفترآقای بابایی۲۱۲۷
گزینش کارکنانکارشناسخانم محمدی۲۱۲۹
دفتر حقوقیمدیر دفتر حقوقیآقای دکتر رهبرپور۲۱۳۰
دفتر حقوقیمشاور دفتر حقوقیآقای ابوترابی۲۱۳۱
دفتر حقوقیکارشناسآقای مشک فروش۲۱۳۱
دفتر حقوقیکارشناس مسئول امورحقوقیآقای پدرام۲۱۳۲
دفتر حقوقیکارشناس دفتر حقوقی- مشاور حقوقیآقای دکتر چاووشی۲۱۳۲
معاونت پژوهشیمعاون پژوهشیآقای دکتر حسین پور۲۱۳۳
معاونت پژوهشیمسئول دفترآقای خامسی۲۱۳۳
معاونت پژوهشیمسئول دفترآقای عزیزی۲۱۳۳
حراست دانشگاه--۲۱۳۴
حراست دانشگاه--۲۱۳۵
حراست دانشگاه--۲۱۳۵
مرکز انتشارات دانشگاهرئیس اداره فنی | پیگیری چاپ کتابآقای دنیوی۲۱۳۷
مرکز انتشارات دانشگاهرئيس گروه برنامه ريزي انتشارات دانشگاهآقای سید مهدی سمیعی۲۱۳۸
مدیریت امور پژوهشیمعاون مدیرآقای فتح الهی۲۱۳۹
مدیریت امور پژوهشیمسئول دفترآقای سعید رئوفی۲۱۳۹
مرکز انتشارات دانشگاهکارشناس مسئول فني و نظارت بر چاپخانم پریسا میرابیان۲۱۴۱
نمایش ۵۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۳۰۵ مورد.