دفترچه تلفن دانشگاه

 لطفا برای تماس از خارج دانشگاه، ابتدای شماره‌های زیر ۴۸۳۹ را اضافه بفرمایید.

مثال: داخلی: ۱۲۳۴ > شماره مستقیم: ۴۸۳۹۱۲۳۴

اطلاعات تماس دانشکده‌ها:

ادبیات فارسی و زبان‌‌های خارجی

اقتصاد

الهیات و معارف اسلامی

بیمه اکو

پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان

تربیت بدنی و علوم ورزشی

- حقوق و علوم سیاسی

روانشناسی و علوم تربیتی

علوم اجتماعی

علوم ارتباطات

- آمار، ریاضی و رایانه

- مدیریت و حسابداری

مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

 برای جستجوی اطلاعات تماس کارکنان ستادی، کادر زیر را جستجو کنید.

واحدتوضیحاتنامداخلی
-ارتباط خانواده و دانشگاه / خانه‌ی آزاداندیشی / کانون دانش‌آموختگانخانم زهرا جلیلیان3506
هیأت اجرایی جذبکارشناس دبیرخانه جذب اعضای هیات علمیخانم زهرا حیدری2122
امورمالیمسئول مالی مرکز آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانانخانم زینب آق خانی2208
-طراحی و تبلیغاتخانم ساناز صفردوست3520
صدورگواهینامه موقت (دانشکده های ارتباطات, علوم اجتماعی، علوم ریاضی، تربیت بدنی)کاشناسخانم سرداشتانی2114
امورمالیکارشناس مسئول مالی اداره حقوق و دستمزدخانم سلاطی2203
-انجمن‌های علمی دانشجوییخانم سمیرا قناعتیان3523
-انجمن‌های علمی دانشجوییخانم سمیه جوادی3511
امورمالیرییس اداره اعتبارات امور مالیخانم سیده آزاده موسوی2223
امورمالیکارشناس مسئول امور مالیخانم سیده فیروزه میران2206
مرکز فناوری اطلاعاتکارشناسخانم سیدی پور2632
دانش آموختگاندرخواست استعلام شغلی و تأییدیه تحصیلیخانم شاه ویردی2317
اداره کارگزینیکارکنان اداریخانم شکوری2171
دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)لغو تعهد و تایید ترجمه مدارک در سامانه سجادخانم شیاسی2257
معاونت آموزشی - مرکز یادگیری الکترونیکسامانه گلستان - پیشخوانخانم شیخ الاسلام2646
مرکز فناوری اطلاعاتکارشناسخانم صمدی2609
برنامه ریزی آموزشی-خانم صوفی2234
امور مالیکارشناسخانم طاهریان2205
امورمالیکارشناسخانم عاطفه سمنانی2204
دفتر حقوقیمسئول دفتر- کارشناس مسئول امور قراردادهاي دفتر حقوقيخانم عباسیان فر2130
دبیرخانه مرکزیکارشناسخانم عطایی2305
دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)میز خدمت مقطع کارشناسی ارشد و دکتریخانم علمی2237
دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)میز خدمت مقطع کارشناسی | صدور گواهیخانم علیمردانی2346
دانش آموختگانصدور گواهینامه موقت (دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی)خانم عیسی خواجه2239
تعاونی اعتبار کارکنان-خانم غضنفری2347
-سراهای دانشجویی خواهرانخانم فاطمه حدادی3515
دفتر برنامه بودجهرییس ادارهخانم فاطمه شمس2163
امورمالیکارشناس مسئول امور مالي دانشگاهخانم فریبا محمدی2221
روابط عمومیکارشناس روابط عمومیخانم فیروزی2112
مرکز انتشارات دانشگاهکارشناس گروه برنامه ريزي انتشاراتخانم قاسمی2326
امورمالیرییس اداره حقوق دستمزدخانم لطفی2205
دفتر شاهد و ایثارگرمسئول دفتر | شماره مستقیم و فکس 02144737647خانم لطفی2356
دفتر ریاستدبیرخانه ریاستخانم لقایی2104
مدیریت امور پژوهشیکارشناس ارتباط با صنعتخانم لیلا دانش2136
همکاری های بین المللکارشناس کارگاه‌ها و رویدادهای بین‏ المللیخانم ماندانا سجادی2290
گزینش کارکنانکارشناسخانم محمدی2129
دفتر نظارت و ارزیابیکارشناسخانم مسیبی2119
مدیریت امور پژوهشیرئيس گروه برنامه ريزی پژوهشيخانم مهرابی2146
شرکت بیمهتحویل مدارک پزشکی بیمه تکمیلیخانم مهرابی2335
امورمالیکارشناسخانم مهناز افشار2215
امورمالیرییس اداره صدور چکخانم مهناز بابایی2196
مدیریت امور پژوهشیکارشناس مسئول دفتر ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاهخانم میرتهامی2147
مرکز انتشارات دانشگاهرئیس گروه برنامه‌ریزی | پیگیری چاپ کتابخانم میرزایی2649
دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)صدور دانشنامه کلیه مقاطع تحصیلیخانم میرزایی2308
شرکت بیمهتحویل مدارک پزشکی بیمه تکمیلیخانم میرلیلی2335
-انجمن های علمی دانشجوییخانم نازنین دامرودی3509
اداره کارگزینیرییس اداره کارگزینیخانم ناهید باقری2174
-موزه و میراث فرهنگی و اجتماعیخانم ناهید حیدری3513
معاونت فرهنگیکارشناسخانم ناهید شکری3519
-مسئول دفتر مدیر امور اجتماعیخانم ناهید شکری3508
نمایش ۲۰۱ تا ۲۵۰ مورد از کل ۳۰۴ مورد.