دفترچه تلفن دانشگاه

 لطفا برای تماس از خارج دانشگاه، ابتدای شماره‌های زیر ۴۸۳۹ را اضافه بفرمایید.

مثال: داخلی: ۱۲۳۴ > شماره مستقیم: ۴۸۳۹۱۲۳۴

اطلاعات تماس دانشکده‌ها:

ادبیات فارسی و زبان‌‌های خارجی

اقتصاد

الهیات و معارف اسلامی

بیمه اکو

پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان

تربیت بدنی و علوم ورزشی

- حقوق و علوم سیاسی

روانشناسی و علوم تربیتی

علوم اجتماعی

علوم ارتباطات

- آمار، ریاضی و رایانه

- مدیریت و حسابداری

مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

 برای جستجوی اطلاعات تماس کارکنان ستادی، کادر زیر را جستجو کنید.

واحدتوضیحاتنامداخلی
دفتر جذب منطقه یک-آقای فرهادی2292
دانش آموختگان-درخواست استعلام شغلی و تأییدیه تحصیلیآقای هاشمی۲۲۵۵
دانش آموختگان-صدور گواهینامه موقت (دانشکده های حقوق علوم سیاسی، بیمه اکو و اقتصاد)خانم حاج علیان۲۲۳۵
دفتر برنامه بودجهآموزش و توسعه منابع انسانی-۲۱۸۴
امورمالیاداره رسيدگي به اسنادآقای حمید بایرامی۲۲۱۸
امور اداریاداره رفاهآقای ابوالفضل امانیان2623
-ارتباط خانواده و دانشگاه / خانه‌ی آزاداندیشی / کانون دانش‌آموختگانخانم زهرا جلیلیان3506
-اردوها و مناسبت‌هاآقای اسماعیل سنجری3522
دبیرخانه مرکزیارسال مراسلاتآقای کیان پیشه۲۳۰۶
برنامه ریزی آموزشیاساتید مدعوخانم افتخاری۲۱۸۵
دانش آموختگاناستعلام مدرک تحصیلی از طریق سامانه سجاد، پاسخ به مکاتبات خارجی از طریق ایمیلخانم حیدری2308
اداره کارگزینیاعضای هیئت علمیعلی عابدی2172
دفتر شاهد و ایثارگرامور ایثارگری کارکنان علمی و اداریآقای واقفی۲۳۵۲
اداره کارگزینیامور بازنشستگان و انتقال کسورات و تجمیع سوابقمصطفی سلیمانی۲۱۸۲
معاونت توسعهامور دفتریآقای علیرضا صبوری2349
دفتر شاهد و ایثارگرامور فوق برنامه | برنامه‌ریز ستاد | دانشکده روانشناسیاقای آقاجانی۲۱۸۸
-امور قرآنی و مذهبی / مسئول اجرایی مسجد دانشگاهآقای حسین نوروزی3524
حراست دانشگاهانتظاماتاطلاعات مرکز۲۳۱۹
حراست دانشگاهانتظاماتدرب اصلی دانشگاه۲۳۲۰
حراست دانشگاهانتظاماتدرب میدان ورزش۲۳۵۳
حراست دانشگاهانتظاماتارشاد خواهران۲۳۴۲
-انجمن های علمی دانشجوییخانم نازنین دامرودی3509
-انجمن‌های علمی دانشجوییخانم سمیه جوادی3511
-انجمن‌های علمی دانشجوییخانم سمیرا قناعتیان3523
امورمالیبایگانی مالیآقای جهانی۲۲۱۱
اداره کارگزینیبایگانی مدارکمحسن دیلمی۲۱۶۸
اداره رفاه کارکنانبیمه تکمیلیمرضیه واحدی۲۳۳۰
اداره رفاه کارکنانبیمه پرونده‌های پزشکی-۲۳۳۱
اداره کارگزینیتبدیل وضعیت ایثارگران-۲۲۵۸
شرکت بیمهتحویل مدارک پزشکی بیمه تکمیلیخانم مهرابی۲۳۳۵
شرکت بیمهتحویل مدارک پزشکی بیمه تکمیلیخانم میرلیلی۲۳۳۵
-تشکلها / انتشار کتب دانشجویی / دبیرخانه کارآفرینی اجتماعیآقای محمدرضا رحمت‌خواه3521
اداره تدارکاتحسابدارحمید احمدی۲۷۰۲
امور ایثارگری و کارکناندانشکده علوم ارتباطات-اقتصاد-الهیات و معارف اسلامی-موسسه بیمه اکو-تربیت بدنیفاطمه دانا-
دفتر شاهد و ایثارگردانشکده مدیریت-الهیات-موسسه بیمه اکو- تربیت بدنیخانم بهمنی2355
دفتر ریاستدبیرخانه ریاستخانم لقایی۲۱۰۴
دفتر ریاستدبیرخانه ریاست- کارشناس مسئول نظارت و پيگيریخانم رضایی2120
دانش آموختگاندرخواست و پیگیری صدور دانشنامه و ریزنمراتآقای نصیری- آقای پناه۲۳۰۹
دانش آموختگاندرخواست استعلام شغلی و تأییدیه تحصیلیخانم شاه ویردی2317
-دورنگار دفتر مدیر اجتماعی-3547
مدیریت امور پژوهشیرئيس گروه ارزيابي و توسعه توليدات علمي دانشگاهخانم ریاضی۲۱۱۶
مرکز انتشارات دانشگاهرئيس گروه برنامه ريزي انتشارات دانشگاهآقای سید مهدی سمیعی۲۱۳۸
مدیریت امور پژوهشیرئيس گروه برنامه ريزي پژوهشيخانم مهرابی۲۱۴۶
مدیریت امور پژوهشیرئيس گروه پژوهش هاي کاربرديآقای کمالی۲۱۴۴
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیرئیس آموزشسید رئوف عظیمی۲۲۷۳
دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)رئیس ادارهآقای عزالدین۲۳۳۶
اداره اموالرئیس اداره اموالسید محمد مهدی شریعتی۲۶۲۴
دفتر ریاسترئیس اداره حوزه ریاستآقای حیدری2101
اداره رفاه کارکنانرئیس اداره رفاه کارکنانآقای فریبرز جعفری۲۶۴۰
روابط عمومیرئیس اداره روابط عمومیآقای دکتر جمشیدی مقدم2111
نمایش ۵۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۳۰۵ مورد.