دفترچه تلفن دانشگاه

 لطفا برای تماس از خارج دانشگاه، ابتدای شماره‌های زیر ۴۸۳۹ را اضافه بفرمایید.

مثال: داخلی: ۱۲۳۴ > شماره مستقیم: ۴۸۳۹۱۲۳۴

اطلاعات تماس دانشکده‌ها:

ادبیات فارسی و زبان‌‌های خارجی

اقتصاد

الهیات و معارف اسلامی

بیمه اکو

پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان

تربیت بدنی و علوم ورزشی

- حقوق و علوم سیاسی

روانشناسی و علوم تربیتی

علوم اجتماعی

علوم ارتباطات

- آمار، ریاضی و رایانه

- مدیریت و حسابداری

مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

 برای جستجوی اطلاعات تماس کارکنان ستادی، کادر زیر را جستجو کنید.

واحدتوضیحاتنامداخلی
----
دانش آموختگان-صدور گواهینامه موقت (دانشکده های حقوق علوم سیاسی، بیمه اکو و اقتصاد)خانم حاج علیان2235
دفتر برنامه بودجهآموزش و توسعه منابع انسانی-2184
امورمالیاداره رسيدگي به اسنادآقای حمید بایرامی2218
امور اداریاداره رفاهآقای ابوالفضل امانیان2623
-ارتباط خانواده و دانشگاه / خانه‌ی آزاداندیشی / کانون دانش‌آموختگانخانم زهرا جلیلیان3506
دبیرخانه مرکزیارسال مراسلاتآقای کیان پیشه2306
برنامه ریزی آموزشیاساتید مدعوخانم افتخاری2185
دانش آموختگاناستعلام مدرک تحصیلی از طریق سامانه سجاد، پاسخ به مکاتبات خارجی از طریق ایمیلخانم حیدری2308
اداره کارگزینیاعضای هیئت علمیعلی عابدی2172
دفتر شاهد و ایثارگرامور ایثارگری کارکنان علمی و اداریآقای واقفی2352
اداره کارگزینیامور بازنشستگان و انتقال کسورات و تجمیع سوابقمصطفی سلیمانی2182
معاونت توسعهامور دفتریآقای علیرضا صبوری2349
دفتر شاهد و ایثارگرامور فوق برنامه | دانشکده روانشناسیاقای آقاجانی2188
-امور قرآنی و مذهبی / مسئول اجرایی مسجد دانشگاهآقای حسین نوروزی3524
حراست دانشگاهانتظاماتاطلاعات مرکز2319
حراست دانشگاهانتظاماتدرب اصلی دانشگاه2320
حراست دانشگاهانتظاماتدرب میدان ورزش2353
حراست دانشگاهانتظاماتارشاد خواهران2342
-انجمن های علمی دانشجوییخانم نازنین دامرودی3509
-انجمن‌های علمی دانشجوییخانم سمیه جوادی3511
-انجمن‌های علمی دانشجوییخانم سمیرا قناعتیان3523
امورمالیبایگانی مالیآقای جهانی2211
اداره کارگزینیبایگانی مدارکمحسن دیلمی2168
اداره رفاه کارکنانبیمه تکمیلیمرضیه واحدی2330
اداره رفاه کارکنانبیمه پرونده‌های پزشکی-2331
اداره کارگزینیتبدیل وضعیت ایثارگران-2258
شرکت بیمهتحویل مدارک پزشکی بیمه تکمیلیخانم مهرابی2335
شرکت بیمهتحویل مدارک پزشکی بیمه تکمیلیخانم میرلیلی2335
-تشکلها / انتشار کتب دانشجویی / دبیرخانه کارآفرینی اجتماعیآقای محمدرضا رحمت‌خواه3521
دانش آموختگاندانشنامهآقای هاشمی2255
دفتر شاهد و ایثارگردانشکده علوم ارتباطات-اقتصاد-الهیات و معارف اسلامی-موسسه بیمه اکو-تربیت بدنیفاطمه دانا2355
دفتر شاهد و ایثارگردانشکده مدیریت-الهیات-موسسه بیمه اکو- تربیت بدنی | شماره مستقیم: 44737540خانم بهمنی-
دفتر ریاستدبیرخانه ریاستخانم لقایی2104
دفتر ریاستدبیرخانه ریاست- کارشناس مسئول نظارت و پيگيریخانم رضایی2179
دانش آموختگاندرخواست و پیگیری صدور دانشنامه و ریزنمراتآقای نصیری- آقای پناه2309
دانش آموختگاندرخواست استعلام شغلی و تأییدیه تحصیلیخانم شاه ویردی2317
-دورنگار دفتر مدیر اجتماعی-3547
مدیریت امور پژوهشیرئيس گروه ارزيابي و توسعه توليدات علمي دانشگاهخانم ریاضی2116
مرکز انتشارات دانشگاهرئيس گروه برنامه ريزي انتشارات دانشگاهآقای سید مهدی سمیعی2138
مدیریت امور پژوهشیرئيس گروه برنامه ريزی پژوهشيخانم مهرابی2146
مدیریت امور پژوهشیرئيس گروه پژوهش های کاربردیآقای کمالی2144
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیرئیس آموزشسید رئوف عظیمی2273
دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)رئیس ادارهآقای عزالدین2336
اداره اموالرئیس اداره اموالسید محمد مهدی شریعتی2624
اداره تدارکاترئیس اداره تدارکاتمهدی لشنی2701
دفتر ریاسترئیس اداره حوزه ریاستآقای حیدری2101
اداره رفاه کارکنانرئیس اداره رفاه کارکنانآقای فریبرز جعفری2640
روابط عمومیرئیس اداره روابط عمومیآقای دکتر جمشیدی مقدم2111
مرکز انتشارات دانشگاهرئیس اداره فنی | پیگیری چاپ کتابآقای دنیوی2137
نمایش ۵۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۳۰۴ مورد.