دفترچه تلفن دانشگاه

 لطفا برای تماس از خارج دانشگاه، ابتدای شماره‌های زیر ۴۸۳۹ را اضافه بفرمایید.

مثال: داخلی: ۱۲۳۴ > شماره مستقیم: ۴۸۳۹۱۲۳۴

اطلاعات تماس دانشکده‌ها:

ادبیات فارسی و زبان‌‌های خارجی

اقتصاد

الهیات و معارف اسلامی

بیمه اکو

پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان

تربیت بدنی و علوم ورزشی

- حقوق و علوم سیاسی

روانشناسی و علوم تربیتی

علوم اجتماعی

علوم ارتباطات

- آمار، ریاضی و رایانه

- مدیریت و حسابداری

مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

 برای جستجوی اطلاعات تماس کارکنان ستادی، کادر زیر را جستجو کنید.

واحدتوضیحاتنامداخلی
دفتر حقوقیکارشناس مسئول امورحقوقیآقای پدرام2132
دفتر شاهد و ایثارگرامور ایثارگری کارکنان علمی و اداریآقای واقفی2352
دفتر برنامه بودجهرییس اداره بودجهآقای همتی2145
دانش آموختگاندانشنامهآقای هاشمی2255
-کارپرداز معاونت فرهنگی و اجتماعیآقای هادی پور عماد3505
مدیریت امور پژوهشیکارشناس امور پژوهشیآقای هادی خسروجردی2487
مرکز فناوری اطلاعاتنصب نرم‌افزارها | تعمیر سخت افزارآقای نوروزیان2607
دفتر برنامه بودجهکارشناسآقای نعمت پیری2402
دانش آموختگاندرخواست و پیگیری صدور دانشنامه و ریزنمراتآقای نصیری- آقای پناه2309
امورمالیمعاون مدیر مالیآقای نصرتی زاده2199
مدیریت فنی و عمرانیمدیر عمرانیآقای مهندس کدخدایی2224
امورمالیکارشناس اداره اعتبارات و دفترداريآقای مهرراد عباسی2218
امور اداریرئیس اداره نظارت بر خدمات عمومی دانشگاهآقای مهدی ستاریان2630
رییس اداره املاکرییس ادارهآقای منصوری2173
روابط عمومیکارشناس مسئول سمعی بصریآقای محمدی2110
-تشکلها / انتشار کتب دانشجویی / دبیرخانه کارآفرینی اجتماعیآقای محمدرضا رحمت‌خواه3521
-سراهای دانشجویی برادرانآقای محمد مهدی پورسلطانی3555
امورمالیمعاون مدیر مالیآقای محبتی2199
مدیریت امور پژوهشیکارشناس اداره امور پژوهشي دانشگاهآقای مبارکی2145
برنامه ریزی آموزشی-آقای قاضی2250
اداره رفاه کارکنانرئیس اداره رفاه کارکنانآقای فریبرز جعفری2640
دفتر جذب منطقه یکفرمانده حوزه بسیج کارکنانآقای فرهادی2292
-مستندسازی، رسانه و فضای مجازیآقای فردین دارابی3512
-مسئول مالی معاونت فرهنگی و اجتماعیآقای فرج زاهدی3504
معاونت آموزشی - مرکز یادگیری الکترونیککارشناسآقای غفوری2691
-معاون مدیر امور فرهنگیآقای علیرضا قنبری3526
معاونت توسعهامور دفتریآقای علیرضا صبوری2349
-سراهای دانشجویی برادرانآقای علی قاسمی3507
-نشریات دانشجوییآقای علی خان‌محمدی3518
معاونت توسعهمسئول دفترآقای علی بخشی2180
معاونت پژوهشیمسئول دفترآقای عزیزی2133
دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)رئیس ادارهآقای عزالدین2336
-مسئول دفتر معاون فرهنگی اجتماعیآقای سیدحسین موسوی3502
مرکز انتشارات دانشگاهرئيس گروه برنامه ريزي انتشارات دانشگاهآقای سید مهدی سمیعی2138
امورمالیکارشناس مسئول اداره تدارکاتآقای سید علیرضا سمیعی2210
معاونت فرهنگیکارپردازآقای سلمان پور2703
دفتر برنامه بودجهرییس گروه تشکیلاتآقای سعیدی2166
مدیریت امور پژوهشیمسئول دفترآقای سعید رئوفی2139
مدیریت فنی و عمرانیکارشناسآقای سازگار2224
معاونت آموزشی - مرکز یادگیری الکترونیکسامانه آموزش مجازیآقای روشنیان2263
روابط عمومیکارشناسآقای رفیعی2128
اداره رفاه کارکنان-آقای رضا روشن2623
اداره کارگزینیکارشناسآقای رسول نژاد2258
مرکز فناوری اطلاعاتسرور | اینترنتآقای رحیمی2615
روابط عمومیکارشناسآقای ذکاوت2123
دفتر حقوقیکارشناس دفتر حقوقی- مشاور حقوقیآقای دکتر چاووشی2132
معاونت توسعه و مدیریت منابعمعاونآقای دکتر وفایی2180
برنامه ریزی آموزشیمدیرآقای دکتر هادی خان محمدی2230
-مدیر امور اجتماعیآقای دکتر مومنی ها3508
امور اداریمدیر امور اداریآقای دکتر علی رضا فخاری2186
نمایش ۲۰۱ تا ۲۵۰ مورد از کل ۳۰۴ مورد.