دفترچه تلفن دانشگاه

 لطفا برای تماس از خارج دانشگاه، ابتدای شماره‌های زیر ۴۸۳۹ را اضافه بفرمایید.

مثال: داخلی: ۱۲۳۴ > شماره مستقیم: ۴۸۳۹۱۲۳۴

اطلاعات تماس دانشکده‌ها:

ادبیات فارسی و زبان‌‌های خارجی

اقتصاد

الهیات و معارف اسلامی

بیمه اکو

پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان

تربیت بدنی و علوم ورزشی

- حقوق و علوم سیاسی

روانشناسی و علوم تربیتی

علوم اجتماعی

علوم ارتباطات

- آمار، ریاضی و رایانه

- مدیریت و حسابداری

مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

 برای جستجوی اطلاعات تماس کارکنان ستادی، کادر زیر را جستجو کنید.

واحدتوضیحاتنامداخلی
دانش آموختگانکارشناس-صدور گواهینامه موقت (دانشکده مدیریت-حسابداری و پردیش دانشگاهی)خانم وفایی نژاد2316
مدیریت امور پژوهشیکارشناس مسئول ارزيابي و توسعه توليدات علميخانم همایونی2715
مرکز فناوری اطلاعاترییس اداره نرم افزارخانم نعیمی2625
امور مالیکارشناسخانم نسرین علیپور2299
معاونت فرهنگیکارشناسخانم ناهید شکری3519
-مسئول دفتر مدیر امور اجتماعیخانم ناهید شکری3508
-موزه و میراث فرهنگی و اجتماعیخانم ناهید حیدری3513
اداره کارگزینیرییس اداره کارگزینیخانم ناهید باقری2174
-انجمن های علمی دانشجوییخانم نازنین دامرودی3509
شرکت بیمهتحویل مدارک پزشکی بیمه تکمیلیخانم میرلیلی2335
مرکز انتشارات دانشگاهرئیس گروه برنامه‌ریزی | پیگیری چاپ کتابخانم میرزایی2649
دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)صدور دانشنامه کلیه مقاطع تحصیلیخانم میرزایی2308
مدیریت امور پژوهشیکارشناس مسئول دفتر ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاهخانم میرتهامی2147
امورمالیرییس اداره صدور چکخانم مهناز بابایی2196
امورمالیکارشناسخانم مهناز افشار2215
مدیریت امور پژوهشیرئيس گروه برنامه ريزی پژوهشيخانم مهرابی2146
شرکت بیمهتحویل مدارک پزشکی بیمه تکمیلیخانم مهرابی2335
دفتر نظارت و ارزیابیکارشناسخانم مسیبی2119
گزینش کارکنانکارشناسخانم محمدی2129
همکاری های بین المللکارشناس کارگاه‌ها و رویدادهای بین‏ المللیخانم ماندانا سجادی2290
مدیریت امور پژوهشیکارشناس ارتباط با صنعتخانم لیلا دانش2136
دفتر ریاستدبیرخانه ریاستخانم لقایی2104
امورمالیرییس اداره حقوق دستمزدخانم لطفی2205
دفتر شاهد و ایثارگرمسئول دفتر | شماره مستقیم و فکس 02144737647خانم لطفی2356
مرکز انتشارات دانشگاهکارشناس گروه برنامه ريزي انتشاراتخانم قاسمی2326
روابط عمومیکارشناسخانم فیروزی2112
امورمالیکارشناس مسئول امور مالي دانشگاهخانم فریبا محمدی2221
دفتر برنامه بودجهرییس ادارهخانم فاطمه شمس2284
-سراهای دانشجویی خواهرانخانم فاطمه حدادی3515
تعاونی اعتبار کارکنان-خانم غضنفری2347
دانش آموختگانصدور گواهینامه موقت (دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی)خانم عیسی خواجه2239
دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)میز خدمت مقطع کارشناسی | صدور گواهیخانم علیمردانی2346
دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)میز خدمت مقطع کارشناسی ارشد و دکتریخانم علمی2237
دبیرخانه مرکزیکارشناسخانم عطایی2305
دفتر حقوقیمسئول دفتر- کارشناس مسئول امور قراردادهاي دفتر حقوقيخانم عباسیان فر2130
امورمالیکارشناسخانم عاطفه سمنانی2204
امور مالیکارشناسخانم طاهریان2205
برنامه ریزی آموزشی-خانم صوفی2234
مرکز فناوری اطلاعاتکارشناسخانم صمدی2609
معاونت آموزشی - مرکز یادگیری الکترونیکسامانه گلستان - پیشخوانخانم شیخ الاسلام2646
دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)لغو تعهد و تایید ترجمه مدارک در سامانه سجادخانم شیاسی2257
اداره کارگزینیکارکنان اداریخانم شکوری2171
دانش آموختگاندرخواست استعلام شغلی و تأییدیه تحصیلیخانم شاه ویردی2317
مرکز فناوری اطلاعاتکارشناسخانم سیدی پور2632
امورمالیکارشناس مسئول امور مالیخانم سیده فیروزه میران2206
امورمالیرییس اداره اعتبارات امور مالیخانم سیده آزاده موسوی2223
-انجمن‌های علمی دانشجوییخانم سمیه جوادی3511
-انجمن‌های علمی دانشجوییخانم سمیرا قناعتیان3523
امورمالیکارشناس مسئول مالی اداره حقوق و دستمزدخانم سلاطی2203
صدورگواهینامه موقت (دانشکده های ارتباطات, علوم اجتماعی، علوم ریاضی، تربیت بدنی)کاشناسخانم سرداشتانی2114
نمایش ۵۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۳۰۴ مورد.