دفترچه تلفن دانشگاه

 لطفا برای تماس از خارج دانشگاه، ابتدای شماره‌های زیر ۴۸۳۹ را اضافه بفرمایید.

مثال: داخلی: ۱۲۳۴ > شماره مستقیم: ۴۸۳۹۱۲۳۴

اطلاعات تماس دانشکده‌ها:

ادبیات فارسی و زبان‌‌های خارجی

اقتصاد

الهیات و معارف اسلامی

بیمه اکو

پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان

تربیت بدنی و علوم ورزشی

- حقوق و علوم سیاسی

روانشناسی و علوم تربیتی

علوم اجتماعی

علوم ارتباطات

- آمار، ریاضی و رایانه

- مدیریت و حسابداری

مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

 برای جستجوی اطلاعات تماس کارکنان ستادی، کادر زیر را جستجو کنید.

واحدتوضیحاتنامداخلی
مرکز فناوری اطلاعاتپشتیبانی ادمین های سایتخانم یوسفی2616
مرکز فناوری اطلاعاتنصب نرم‌افزارها | تعمیر سخت افزارآقای نوروزیان2607
-نشریات دانشجوییآقای علی خان‌محمدی3518
مرکز انتشارات دانشگاهنشر کتابخانم بابایی2142
دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)میز خدمت مقطع کارشناسی ارشد و دکتریخانم علمی2237
دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)میز خدمت مقطع کارشناسی | صدور گواهیخانم علیمردانی2346
-موزه و میراث فرهنگی و اجتماعیخانم ناهید حیدری3513
معاونت پژوهشیمعاون پژوهشیآقای دکتر حسین پور2133
امورمالیمعاون مدیر مالیآقای محبتی2199
امورمالیمعاون مدیر مالیآقای نصرتی زاده2199
-معاون مدیر امور فرهنگیآقای علیرضا قنبری3526
مدیریت امور پژوهشیمعاون مدیرآقای فتح الهی2139
برنامه ریزی آموزشیمعاون مدیرخانم اخوندی2231
مرکز فناوری اطلاعاتمعاون مدیرآقای گلینی2611
معاونت توسعه و مدیریت منابعمعاونآقای دکتر وفایی2180
معاونت آموزشیمعاونآقای دکتر آدمی2254
دفتر حقوقیمشاور دفتر حقوقیآقای ابوترابی2131
-مستندسازی، رسانه و فضای مجازیآقای فردین دارابی3512
-مسئول مالی معاونت فرهنگی و اجتماعیآقای فرج زاهدی3504
امورمالیمسئول مالی مرکز آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانانخانم زینب آق خانی2208
دفتر ریاستمسئول دفتر-کارشناس مسئولخانم احسنی2102
دفتر حقوقیمسئول دفتر- کارشناس مسئول امور قراردادهاي دفتر حقوقيخانم عباسیان فر2130
دفتر نهاد رهبریمسئول دفتر نهادحجت الاسلام اکبری اقدم3537
-مسئول دفتر معاون فرهنگی اجتماعیآقای سیدحسین موسوی3502
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیمسئول دفتر مدیریت تحصیلات تکمیلیسید نوحعلی ابراهیمی2280
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیمسئول دفتر مدیریت تحصیلات تکمیلیامیر نوری2280
-مسئول دفتر مدیر امور اجتماعیخانم ناهید شکری3508
دفتر شاهد و ایثارگرمسئول دفتر | شماره مستقیم و فکس 02144737647خانم لطفی2356
گزینش کارکنانمسئول دفترآقای بابایی2127
معاونت پژوهشیمسئول دفترآقای خامسی2133
معاونت پژوهشیمسئول دفترآقای عزیزی2133
مدیریت امور پژوهشیمسئول دفترآقای سعید رئوفی2139
مرکز انتشارات دانشگاهمسئول دفتراقای علیرضا عطائی2148
همکاری های بین المللمسئول دفترخانم ادیبی2143
دفتر نظارت و ارزیابیمسئول دفتراقای ذوقی پور2105
امورمالیمسئول دفتر-2199
دفتر برنامه بودجهمسئول دفترآقای پژوهان فرد2165
معاونت آموزشیمسئول دفترآقای ادهمی2254
امور اداریمسئول دفتر.2181
مدیریت فنی و عمرانیمسئول دفترخانم برجیان2224
برنامه ریزی آموزشیمسئول دفترخانم گرشاسبی2230
مرکز فناوری اطلاعاتمسئول دفتراقای میرزایی2605
معاونت توسعهمسئول دفترآقای علی بخشی2180
امورمالیمسئول امور مالي مديريت فني و طرح هاي عمراني دانشگاهاقای ذوالقرنین2193
همکاری های بین المللمدیر گروه برنامه ریزی همکاری های علمی بین المللی (امور مربوط به سفرهای اعضای هیآت علمی و برگزاری همایش های بین‌المللی)خانم جباری2157
هیأت اجرایی جذبمدیر واحد- دبيرخانه جذب اعضاي هيات علمي دانشگاهاقای دکتر سرپرست سادات2122
همکاری های بین المللمدیر مرکزدکتر موسی عبداللهی2143
مرکز فناوری اطلاعاتمدیر مرکزخانم دکتر پرند2605
معاونت آموزشی - مرکز یادگیری الکترونیکمدیر مرکزدکتر پور محمد باقر2692
امورمالیمدیر مالیآقای حسن آباقری2199
نمایش ۱۰۱ تا ۱۵۰ مورد از کل ۳۰۴ مورد.