دفترچه تلفن دانشگاه

 لطفا برای تماس از خارج دانشگاه، ابتدای شماره‌های زیر ۴۸۳۹ را اضافه بفرمایید.

مثال: داخلی: ۱۲۳۴ > شماره مستقیم: ۴۸۳۹۱۲۳۴

اطلاعات تماس دانشکده‌ها:

ادبیات فارسی و زبان‌‌های خارجی

اقتصاد

الهیات و معارف اسلامی

بیمه اکو

پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان

تربیت بدنی و علوم ورزشی

- حقوق و علوم سیاسی

روانشناسی و علوم تربیتی

علوم اجتماعی

علوم ارتباطات

- آمار، ریاضی و رایانه

- مدیریت و حسابداری

مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

 برای جستجوی اطلاعات تماس کارکنان ستادی، کادر زیر را جستجو کنید.

واحدتوضیحاتنامداخلی
مدیریت امور پژوهشیکارشناس امور پژوهشیآقای هادی خسروجردی2487
مدیریت امور پژوهشیکارشناس ارتباط با صنعتخانم لیلا دانش2136
معاونت توسعهمسئول دفترآقای علی بخشی2180
معاونت توسعهامور دفتریآقای علیرضا صبوری2349
نمایش ۳۰۱ تا ۳۰۴ مورد از کل ۳۰۴ مورد.