دفترچه تلفن دانشگاه

 لطفا برای تماس از خارج دانشگاه، ابتدای شماره‌های زیر ۴۸۳۹ را اضافه بفرمایید.

مثال: داخلی: ۱۲۳۴ > شماره مستقیم: ۴۸۳۹۱۲۳۴

اطلاعات تماس دانشکده‌ها:

ادبیات فارسی و زبان‌‌های خارجی

اقتصاد

الهیات و معارف اسلامی

بیمه اکو

پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان

تربیت بدنی و علوم ورزشی

- حقوق و علوم سیاسی

روانشناسی و علوم تربیتی

علوم اجتماعی

علوم ارتباطات

- آمار، ریاضی و رایانه

- مدیریت و حسابداری

مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

 برای جستجوی اطلاعات تماس کارکنان ستادی، کادر زیر را جستجو کنید.

واحدتوضیحاتنامداخلی
تعاونی اعتبار کارکنان-خانم اخوندی۲۳۴۷
همکاری های بین المللمتخصص اوراسیاخانم دکتر سنائی۲۳۴۸
دفتر شاهد و ایثارگرامور ایثارگری کارکنان علمی و اداریآقای واقفی۲۳۵۲
حراست دانشگاهانتظاماتدرب میدان ورزش۲۳۵۳
دفتر شاهد و ایثارگررئیس دفتر شاهد و ایثارگرخانم حبیب اله۲۳۵۶
دفتر شاهد و ایثارگرمسئول دفتر | شماره مستقیم 02144737647خانم لطفی۲۳۵۶
دفتر برنامه بودجهکارشناس بودجهآقای۲۴۰۱
دفتر برنامه بودجهکارشناس مسئولخانم حسینیان۲۴۰۲
همکاری های بین المللسایت انگلیسی دانشگاهاقای رسول فیروزی۲۴۸۳
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده ادبیات ارشد و الهیاتمریم فتحی۲۴۸۵
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده اقتصاد، آمار ،ریاضی و رایانه و بیمه اکوسید مجید یاسینی۲۴۸۸
سایرین مرکزی-رستوران دانشجویی۲۵۶۷
مرکز انتشارات دانشگاهرئیس اداره چاپ و توزیع | قرارداد فروش کتاباقای خسرویان۲۵۸۲
سایرین مرکزی-اتوماسیون تغذیه۲۵۹۶
سایرین مرکزی-اشپزخانه۲۵۹۸
تعاونی مصرف کارکنان-اقای محمد زاده۲۵۹۹
مرکز فناوری اطلاعاتمدیر مرکزخانم دکتر پرند۲۶۰۵
مرکز فناوری اطلاعاتمسئول دفتراقای میرزایی۲۶۰۵
مرکز فناوری اطلاعاتنصب نرم‌افزارها | تعمیر سخت افزارآقای نوروزیان۲۶۰۷
مرکز فناوری اطلاعاتکارشناس شبکهخانم کتیرایی۲۶۰۸
مرکز فناوری اطلاعاتکارشناسخانم صمدی۲۶۰۹
مرکز فناوری اطلاعاتمعاون مدیرآقای گلینی۲۶۱۱
مرکز فناوری اطلاعاتکارشناساقای حجت اله سعیدی۲۶۱۳
مرکز فناوری اطلاعاتشبکه | سروراقای احمدی۲۶۱۴
مرکز فناوری اطلاعاتسرور | اینترنتآقای رحیمی۲۶۱۵
مرکز فناوری اطلاعاتپشتیبانی ادمین های سایتخانم یوسفی۲۶۱۶
مرکز فناوری اطلاعاتکارشناساقای صالح آبادویی۲۶۱۷
مرکز فناوری اطلاعاتکارشناس نرم افزارآقای کرمی۲۶۱۹
اداره اموالرئیس اداره اموالسید محمد مهدی شریعتی۲۶۲۴
اداره نظارت بر خدمات عمومی-اقای محمد حسین رمضانی۲۶۳۰
اداره نظارت بر خدمات عمومی-اقای ابراهیمی۲۶۳۰
مرکز فناوری اطلاعات-آقای۲۶۳۱
مرکز فناوری اطلاعاتکارشناسخانم سیدی پور۲۶۳۲
مرکز فناوری اطلاعاتشبکه | اینترنتآقای افتخاری۲۶۳۳
اداره رفاه کارکنانرئیس اداره رفاه کارکنانآقای فریبرز جعفری۲۶۴۰
معاونت آموزشی - مرکز یادگیری الکترونیکسامانه گلستان - پیشخوانخانم شیخ الاسلام۲۶۴۶
مرکز انتشارات دانشگاهرئیس گروه برنامه‌ریزی | پیگیری چاپ کتابخانم میرزایی۲۶۴۹
سایرین مرکزی-کتابفروشی۲۶۵۹
معاونت آموزشی - مرکز یادگیری الکترونیککارشاسآقای غفوری۲۶۹۱
معاونت آموزشی - مرکز یادگیری الکترونیکمدیر مرکزدکتر میرواحدی۲۶۹۲
مدیریت فنی و عمرانی-اقای لطفی۲۶۹۹
اداره تدارکاتسرپرست اداره تدارکاتمهدی لشنی۲۷۰۱
اداره تدارکاتحسابدارحمید احمدی۲۷۰۲
معاونت فرهنگیکارپردازآقای سلمان پور۲۷۰۳
اداره تدارکاتکارپردازقربانعلی نامی۲۷۰۴
اداره تدارکاتکارپردازمنصور عباسی مقدم۲۷۰۵
مدیریت امور پژوهشیکارشناس پژوهشيخانم رقیه اسدی۲۷۱۳
مدیریت امور پژوهشیکارشناس مسئول ارزيابي و توسعه توليدات علميخانم همایونی۲۷۱۵
اداره تدارکاتکارپردازجواد ستاری۲۷۱۷
سایرین مرکزی-رستوران کارکنان۲۹۰۰
نمایش ۲۵۱ تا ۳۰۰ مورد از کل ۳۰۵ مورد.