دفترچه تلفن دانشگاه

 لطفا برای تماس از خارج دانشگاه، ابتدای شماره‌های زیر ۴۸۳۹ را اضافه بفرمایید.

مثال: داخلی: ۱۲۳۴ > شماره مستقیم: ۴۸۳۹۱۲۳۴

اطلاعات تماس دانشکده‌ها:

ادبیات فارسی و زبان‌‌های خارجی

اقتصاد

الهیات و معارف اسلامی

بیمه اکو

پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان

تربیت بدنی و علوم ورزشی

- حقوق و علوم سیاسی

روانشناسی و علوم تربیتی

علوم اجتماعی

علوم ارتباطات

- آمار، ریاضی و رایانه

- مدیریت و حسابداری

مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

 برای جستجوی اطلاعات تماس کارکنان ستادی، کادر زیر را جستجو کنید.

واحدتوضیحاتنامداخلی
امورمالیکارشناس اداره اعتبارات و دفترداريآقای مهرراد عباسی۲۲۱۸
اداره اموالکارشناس اداره اموالبهروز بادرنگ۲۱۶۱
اداره اموالکارشناس اداره اموال-۲۱۶۱
مدیریت امور پژوهشیکارشناس اداره امور پژوهشي دانشگاهآقای مبارکی۲۱۴۵
امورمالیکارشناس اداره حقوق و دستمزداقای فتح اله زاده۲۱۹۷
امور اداریکارشناس اداره رفاهاقای سید مجید واحدی2623
مدیریت امور پژوهشیکارشناس ارتباط با صنعتخانم لیلا دانش2136
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس استعداد درخشانزهرا صادقی۲۳۰۳
همکاری های بین المللکارشناس اعزام دانشجویان به فرصتهای تحقیقاتی کوتاه مدت به خارج از کشوردکتر سیدمحمدسعید شجاعی2348
مدیریت امور پژوهشیکارشناس امور پژوهشیآقای هادی خسروجردی2487
دفتر برنامه بودجهکارشناس بودجهآقای۲۴۰۱
هیأت اجرایی جذبکارشناس دبیرخانه جذب اعضای هیات علمیخانم زهرا حیدری2122
دفتر حقوقیکارشناس دفتر حقوقی- مشاور حقوقیآقای دکتر چاووشی۲۱۳۲
روابط عمومیکارشناس رسانهخانم خلیلی2107
مرکز فناوری اطلاعاتکارشناس شبکهخانم کتیرایی۲۶۰۸
دفتر نهاد رهبریکارشناس فرهنگیآقای ابراهیمی۳۵۹۶
دفتر نهاد رهبریکارشناس فرهنگیآقای جعفری۳۵۹۳
دفتر برنامه بودجهکارشناس مسئولخانم حسینیان۲۴۰۲
دفتر شاهد و ایثارگرکارشناس مسئول | امور مالی | دانشکده حقوق و علوم سیاسیآقای حسینی۲۲۷۷
امورمالیکارشناس مسئول اداره تدارکاتآقای سید علیرضا سمیعی۲۲۱۰
مدیریت امور پژوهشیکارشناس مسئول ارزيابي و توسعه توليدات علميخانم همایونی۲۷۱۵
اداره رفاه کارکنانکارشناس مسئول امور رفاهيلیلا صیاد۲۳۱۸
امورمالیکارشناس مسئول امور مالي دانشگاهخانم فریبا محمدی۲۲۲۱
امورمالیکارشناس مسئول امور مالیآقای امین انصاری۲۲۲۲
امورمالیکارشناس مسئول امور مالیخانم سیده فیروزه میران۲۲۰۶
امورمالیکارشناس مسئول امور مالیخانم پروین احتشامی۲۲۲۰
مدیریت امور پژوهشیکارشناس مسئول امور پژوهشيخانم الواری2714
دفتر حقوقیکارشناس مسئول امورحقوقیآقای پدرام۲۱۳۲
همکاری های بین المللکارشناس مسئول تفاهم‌نامه و قراردادهای بین‌المللی با دانشگاه و مراکزاقای علی اصغر حیدری۲۱۵۴
هیأت اجرایی جذبکارشناس مسئول دبيرخانه جذب اعضاي هيات علمي دانشگاهخانم مومنی۲۱۲۲
مدیریت امور پژوهشیکارشناس مسئول دفتر ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاهخانم میرتهامی۲۱۴۷
روابط عمومیکارشناس مسئول رسانهآقای خدایاری2108
روابط عمومیکارشناس مسئول سمعی بصریآقای محمدی2110
مرکز انتشارات دانشگاهکارشناس مسئول فني و نظارت بر چاپخانم پریسا میرابیان۲۱۴۱
امورمالیکارشناس مسئول مالی اداره حقوق و دستمزدخانم سلاطی۲۲۰۳
دفتر نظارت و ارزیابیکارشناس مسئول نظارتخانم چمن پیرا۲۱۲۶
مرکز انتشارات دانشگاهکارشناس مسئول هماهنگي و توزيعخانم حاجی گلدی۲۱۴۱
دفتر برنامه بودجهکارشناس مسئول گروه برنامه ريزي و مديريت عملکردراضیه عباسی2402
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس میز خدمتاکرم علمی۲۲۳۷
مرکز فناوری اطلاعاتکارشناس نرم افزارآقای کرمی۲۶۱۹
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس نظام وظیفهامیر بیگی۲۲۷۰
همکاری های بین المللکارشناس پروژه های بین‏ المللیسیدحسین طباطبائی‌نسب۲۱۰۹
مدیریت امور پژوهشیکارشناس پژوهشيخانم رقیه اسدی۲۷۱۳
همکاری های بین المللکارشناس کارگاه‌ها و رویدادهای بین‏ المللیخانم ماندانا سجادی۲۲۹۰
مرکز انتشارات دانشگاهکارشناس گروه برنامه ريزي انتشاراتخانم قاسمی۲۳۲۶
دانش آموختگانکارشناس-صدور گواهینامه موقت (دانشکده مدیریت-حسابداری و پردیش دانشگاهی)خانم وفایی نژاد۲۳۱۶
معاونت فرهنگیکارپردازآقای سلمان پور۲۷۰۳
اداره تدارکاتکارپردازمنصور عباسی مقدم۲۷۰۵
اداره تدارکاتکارپردازقربانعلی نامی۲۷۰۴
اداره تدارکاتکارپردازجواد ستاری۲۷۱۷
نمایش ۲۵۱ تا ۳۰۰ مورد از کل ۳۰۵ مورد.