دفترچه تلفن دانشگاه

 لطفا برای تماس از خارج دانشگاه، ابتدای شماره‌های زیر ۴۸۳۹ را اضافه بفرمایید.

مثال: داخلی: ۱۲۳۴ > شماره مستقیم: ۴۸۳۹۱۲۳۴

 لطفا برای جستجوی اسامی کارشناسان، نام واحدها و یا موضوع کاری خود از کادر زیر استفاده کنید.

واحدتوضیحاتنامداخلی
دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)-آقای هاشمی۲۲۵۵
دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)تحویل دانشنامه مقطع کارشناسی ارشدآقای نصیری۲۳۰۹
دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)-خانم حاج علیان۲۲۳۵
دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)تحویل دانشنامه مقطع کارشناسی ارشدخانم میرزایی۲۳۰۸
دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)درخواست تاییدیه تحصیلیخانم عیسی خواجه۲۲۳۹
دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)کاشناسخانم سرداشتانی۲۱۱۴
دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)کارشناسخانم وفایی۲۳۱۶
دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)سامانه سجاد | تایید ترجمه | لغو تعهدخانم شیاسی۲۲۵۷
هیأت اجرایی جذبکارشناسخانم مومنی۲۲۹۶
دفتر نهاد رهبریمسئول دفتر نهادحجت الاسلام اکبری اقدم۳۵۳۷
دفتر نهاد رهبریکارشناس فرهنگیآقای ابراهیمی۳۵۹۶
دفتر نهاد رهبریکارشناس فرهنگیآقای جعفری۳۵۹۳
دفتر نهاد رهبریمدیر اجراییاقای خاکزاد۳۵۳۴
امور مالیکارشناسخانم طاهریان۲۲۰۵
حراست دانشگاهکارشناس و مسئول د فترآقای ناظر۲۱۳۵
-مسئول دفتر معاون فرهنگی اجتماعیآقای سیدحسین موسوی3502
--دورنگار دفتر معاون فرهنگی و اجتماعی3544
معاونت فرهنگیکارشناسخانم ناهید شکری3519
--دورنگار دفتر مدیر فرهنگی3542
-مدیر امور اجتماعیآقای دکتر مومنی ها3508
-مسئول دفتر مدیر امور اجتماعیخانم ناهید شکری3508
-دورنگار دفتر مدیر اجتماعی-3547
-معاون مدیر امور فرهنگیآقای علیرضا قنبری3526
-امور عمومی مجتمع فرهنگی مذهبی امام علی(ع)آقای حبیب قلی پور3501
-مسئول مالی معاونت فرهنگی و اجتماعیآقای فرج زاهدی3504
-کارپرداز معاونت فرهنگی و اجتماعیآقای هادی پور عماد3505
-ارتباط خانواده و دانشگاه / خانه‌ی آزاداندیشی / کانون دانش‌آموختگانخانم زهرا جلیلیان3506
-اردوها و مناسبت‌هاآقای اسماعیل سنجری3522
-انجمن های علمی دانشجوییخانم نازنین دامرودی3509
-انجمن‌های علمی دانشجوییخانم سمیه جوادی3511
-انجمن‌های علمی دانشجوییخانم سمیرا قناعتیان3523
-مستندسازی، رسانه و فضای مجازیآقای فردین دارابی3512
-برنامه‌ریزی اجتماعیآقای ابوالفضل امانیان3516
-سراهای دانشجویی خواهرانخانم رباب اخوان3527
-سراهای دانشجویی خواهرانخانم فاطمه حدادی3515
-سراهای دانشجویی برادرانآقای علی قاسمی3507
-سراهای دانشجویی برادرانآقای محمد مهدی پورسلطانی3555
-کانون‌های فرهنگی هنریخانم آرزو سبزوار3517
-نشریات دانشجوییآقای علی خان‌محمدی3518
-طراحی و تبلیغاتخانم ساناز صفردوست3520
-موزه و میراث فرهنگی و اجتماعیخانم ناهید حیدری3513
-تشکلها / انتشار کتب دانشجویی / دبیرخانه کارآفرینی اجتماعیآقای محمدرضا رحمت‌خواه3521
-امور قرآنی و مذهبی / مسئول اجرایی مسجد دانشگاهآقای حسین نوروزی3524
نمایش ۲۵۱ تا ۲۹۳ مورد از کل ۲۹۳ مورد.