دفترچه تلفن دانشگاه

 لطفا برای تماس از خارج دانشگاه، ابتدای شماره‌های زیر ۴۸۳۹ را اضافه بفرمایید.

مثال: داخلی: ۱۲۳۴ > شماره مستقیم: ۴۸۳۹۱۲۳۴

اطلاعات تماس دانشکده‌ها:

ادبیات فارسی و زبان‌‌های خارجی

اقتصاد

الهیات و معارف اسلامی

بیمه اکو

پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان

تربیت بدنی و علوم ورزشی

- حقوق و علوم سیاسی

روانشناسی و علوم تربیتی

علوم اجتماعی

علوم ارتباطات

- آمار، ریاضی و رایانه

- مدیریت و حسابداری

مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

 برای جستجوی اطلاعات تماس کارکنان ستادی، کادر زیر را جستجو کنید.

واحدتوضیحاتنامداخلی
دانش آموختگان-صدور گواهینامه موقت (دانشکده های حقوق علوم سیاسی، بیمه اکو و اقتصاد)خانم حاج علیان2235
دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)صدور دانشنامه کلیه مقاطع تحصیلیخانم میرزایی2308
دانش آموختگانصدور گواهینامه موقت (دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی)خانم عیسی خواجه2239
صدورگواهینامه موقت (دانشکده های ارتباطات, علوم اجتماعی، علوم ریاضی، تربیت بدنی)کاشناسخانم سرداشتانی2114
دانش آموختگانکارشناس-صدور گواهینامه موقت (دانشکده مدیریت-حسابداری و پردیش دانشگاهی)خانم وفایی نژاد2316
دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)لغو تعهد و تایید ترجمه مدارک در سامانه سجادخانم شیاسی2257
هیأت اجرایی جذبکارشناس دبیرخانه جذب اعضای هیات علمیخانم زهرا حیدری2122
دفتر نهاد رهبریمسئول دفتر نهادحجت الاسلام اکبری اقدم3537
دفتر نهاد رهبریکارشناس فرهنگیآقای ابراهیمی3596
دفتر نهاد رهبریکارشناس فرهنگیآقای جعفری3593
دفتر نهاد رهبریمدیر اجراییاقای خاکزاد3534
امور مالیکارشناسخانم طاهریان2205
حراست دانشگاه--2135
-مسئول دفتر معاون فرهنگی اجتماعیآقای سیدحسین موسوی3502
--دورنگار دفتر معاون فرهنگی و اجتماعی3544
معاونت فرهنگیکارشناسخانم ناهید شکری3519
--دورنگار دفتر مدیر فرهنگی3542
-مدیر امور اجتماعیآقای دکتر مومنی ها3508
-مسئول دفتر مدیر امور اجتماعیخانم ناهید شکری3508
-دورنگار دفتر مدیر اجتماعی-3547
-معاون مدیر امور فرهنگیآقای علیرضا قنبری3526
امور اداریرئیس اداره نظارت بر خدمات عمومی دانشگاهآقای مهدی ستاریان2630
-مسئول مالی معاونت فرهنگی و اجتماعیآقای فرج زاهدی3504
-کارپرداز معاونت فرهنگی و اجتماعیآقای هادی پور عماد3505
-ارتباط خانواده و دانشگاه / خانه‌ی آزاداندیشی / کانون دانش‌آموختگانخانم زهرا جلیلیان3506
-مسئول دفتر امور اداریآقای اسماعیل سنجری3522
-انجمن های علمی دانشجوییخانم نازنین دامرودی3509
-انجمن‌های علمی دانشجوییخانم سمیه جوادی3511
-انجمن‌های علمی دانشجوییخانم سمیرا قناعتیان3523
-مستندسازی، رسانه و فضای مجازیآقای فردین دارابی3512
امور اداریاداره رفاهآقای ابوالفضل امانیان2623
-سراهای دانشجویی خواهرانخانم رباب اخوان3527
-سراهای دانشجویی خواهرانخانم فاطمه حدادی3515
-سراهای دانشجویی برادرانآقای علی قاسمی3507
-سراهای دانشجویی برادرانآقای محمد مهدی پورسلطانی3555
-کانون‌های فرهنگی هنریخانم آرزو سبزوار3517
-نشریات دانشجوییآقای علی خان‌محمدی3518
-طراحی و تبلیغاتخانم ساناز صفردوست3520
-موزه و میراث فرهنگی و اجتماعیخانم ناهید حیدری3513
-تشکلها / انتشار کتب دانشجویی / دبیرخانه کارآفرینی اجتماعیآقای محمدرضا رحمت‌خواه3521
-امور قرآنی و مذهبی / مسئول اجرایی مسجد دانشگاهآقای حسین نوروزی3524
دفتر شاهد و ایثارگردانشکده علوم ارتباطات-اقتصاد-الهیات و معارف اسلامی-موسسه بیمه اکو-تربیت بدنیفاطمه دانا2355
دانش آموختگاناستعلام مدرک تحصیلی از طریق سامانه سجاد، پاسخ به مکاتبات خارجی از طریق ایمیلخانم حیدری2308
دانش آموختگانصدور گواهینامه موقت (دانشکده های روانشناسی علوم تربیتی و الهیات)خانم بلاسیوس2310
دانش آموختگاندرخواست استعلام شغلی و تأییدیه تحصیلیخانم شاه ویردی2317
----
----
معاونت دانشجوییسرپرست امور عمومي معاونت دانشجويي دانشگاهداوود مهدئی3424
دفتر جذب منطقه یکفرمانده حوزه بسیج کارکنانآقای فرهادی2292
امور مالیسرپرست اداره درآمدها و وصول مطالباتخانم نسرین علیپور2299
نمایش ۲۵۱ تا ۳۰۰ مورد از کل ۳۰۴ مورد.