دفترچه تلفن دانشگاه

 لطفا برای تماس از بیرون دانشگاه، ابتدای شماره‌های زیر ۴۸۳۹ را اضافه بفرمایید.

مثال: داخلی: ۱۲۳۴ > شماره مستقیم: ۴۸۳۹۱۲۳۴

 لطفا برای جستجوی اسامی کارشناسان، نام واحدها و یا موضوع کاری خود از کادر زیر استفاده کنید.

واحدتوضیحاتنامداخلی
سایرین مرکزی-بانک تجارت۲۳۲۷-
سایرین مرکزی-انتشارات۲۳۳۹-
سایرین مرکزی-کتابفروشی۲۶۵۹-
سایرین مرکزی-تاسیسات۲۳۲۲-
سایرین مرکزی-دیوان محاسبات۲۲۸۸-
سایرین مرکزی-اتوماسیون تغذیه۲۵۹۶-
سایرین مرکزی-اشپزخانه۲۵۹۸-
سایرین مرکزی-رستوران دانشجویی۲۵۶۷-
سایرین مرکزی-رستوران کارکنان۲۹۰۰-
سایرین مرکزی-ابدارخانه طبقه سوم۲۱۵۹-
سایرین مرکزی-ابدارخانه طبقه سوم۲۱۰۳-
سایرین مرکزی-ابدارخانه طبقه دوم۲۲۲۹-
سایرین مرکزی-ابدارخانه طبقه اول۲۲۹۳-
اداره رفاه کارکنانبیمه تکمیلیمرضیه واحدی۲۳۳۰-
شرکت بیمهتحویل مدارک پزشکی بیمه تکمیلیخانم مهرابی۲۳۳۵-
شرکت بیمهتحویل مدارک پزشکی بیمه تکمیلیخانم میرلیلی۲۳۳۵-
مرکز انتشارات دانشگاهامور مجلاتسپیده صارمی۲۱۹۲-
دفتر حقوقیمشاور دفتر حقوقیآقای مشک فروش۲۱۳۱-
مرکز فناوری اطلاعاتکارتابل و اتوماسیونخانم سیدی پور۲۶۳۲-
مرکز فناوری اطلاعاتامور قراردادهاآقای قلی پور۲۶۳۱-
معاونت آموزشی - مرکز یادگیری الکترونیکمدیر مرکزدکتر میرواحدی۲۶۹۲-
معاونت آموزشی - مرکز یادگیری الکترونیکسامانه آموزش مجازیخانم نعیمی۲۶۹۱-
معاونت آموزشی - مرکز یادگیری الکترونیکسامانه آموزش مجازیآقای روشنیان۲۲۶۳-
معاونت آموزشی - مرکز یادگیری الکترونیکسامانه گلستانآقای حجتی۲۳۱۵-
معاونت آموزشی - مرکز یادگیری الکترونیکسامانه گلستان - پیشخوانخانم شیخ الاسلام۲۶۴۶-
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیمسئول دفتر مدیریت تحصیلات تکمیلیسید نوحعلی ابراهیمی۲۲۸۰-
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیمسئول دفتر مدیریت تحصیلات تکمیلیامیر نوری۲۲۸۰-
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیرئیس آموزشسید رئوف عظیمی۲۲۷۳-
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیرئیس پذیرش، ثبت نام و امور آزمون هاپروانه محتسب۲۲۶۷-
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیرئیس استعداد درخشانبابک یاری۲۲۶۶-
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس استعداد درخشانزهرا صادقی۲۳۰۳-
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده روانشناسیویدا هاشمی۲۲۶۴-
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده حقوق وعلوم سیاسی - دکتریعلی قربانی نژاد۲۱۹۱-
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده حقوق و علوم سیاسی - ارشدلیلا جباری۲۳۱۳-
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده ادبیات - دکتریسعیده اسدی۲۱۹۲-
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده علوم اجتماعیمهدی دل آرا۲۲۶۹-
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده اقتصاد، آمار ،ریاضی و رایانه و بیمه اکوسید مجید یاسینی۲۴۸۸-
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده ادبیات ارشد و الهیاتمریم فتحی۲۴۸۵-
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده علوم ارتباطات و تربیت بدنیاعظم عظیمی۲۲۹۷-
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده مدیریت - دکترینرگس خردمند۲۲۶۵-
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده مدیریت - ارشدهانیه منطقی۲۲۶۵-
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس میز خدمتاکرم علمی۲۲۳۷-
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس نظام وظیفهامیر بیگی۲۲۷۰-
مرکز فناوری اطلاعاتکارشناس نرم افزارخانم صمدی۲۶۰۹-
همکاری های بین الملل-خانم دکتر سنایی۲۳۴۸-
اداره نظارت بر خدمات عمومی-اقای حضرتی (شرکت ارد اسپادانا)۲۱۹۰-
دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)رئیس ادارهآقای پیری۲۳۳۶-
دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)میز خدمت مقطع کارشناسی | صدور گواهیخانم علیمردانی۲۳۴۶-
دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)میز خدمت مقطع کارشناسی ارشد | نظام وظیفهآقای بیگی۲۲۳۷-
دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)-آقای هاشمی۲۲۵۵-
نمایش ۲۰۱ تا ۲۵۰ مورد از کل ۲۹۴ مورد.