دفترچه تلفن دانشگاه

 لطفا برای تماس از بیرون دانشگاه، ابتدای شماره‌های زیر ۴۸۳۹ را اضافه بفرمایید.

مثال: داخلی: ۱۲۳۴ > شماره مستقیم: ۴۸۳۹۱۲۳۴

 لطفا برای جستجوی اسامی کارشناسان، نام واحدها و یا موضوع کاری خود از کادر زیر استفاده کنید.

واحدتوضیحاتنامداخلی
دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)رئیس ادارهآقای پیری۲۳۳۶-
سایرین مرکزی-انتشارات۲۳۳۹-
حراست دانشگاهانتظاماتارشاد خواهران۲۳۴۲-
دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)میز خدمت مقطع کارشناسی | صدور گواهیخانم علیمردانی۲۳۴۶-
تعاونی اعتبار کارکنان-خانم غضنفری۲۳۴۷-
تعاونی اعتبار کارکنان-خانم اخوندی۲۳۴۷-
همکاری های بین الملل-خانم دکتر سنایی۲۳۴۸-
دفتر شاهد و ایثارگر-آقای واقفی۲۳۵۲-
حراست دانشگاهانتظاماتدرب میدان ورزش۲۳۵۳-
دفتر شاهد و ایثارگر-خانم دانا۲۳۵۵-
دفتر شاهد و ایثارگررئیس دفتر شاهد و ایثارگرخانم حبیب اله۲۳۵۶-
دفتر شاهد و ایثارگرمسئول دفترآقای سالمی۲۳۵۶-
اداره رفاه کارکنان-راضیه عباسی۲۳۶۳-
دفتر برنامه بودجهکارشناس بودجهآقای علی بخشی۲۴۰۱-
دفتر برنامه بودجهتشکیلاتخانم حسینیان۲۴۰۲-
همکاری های بین المللسایت انگلیسی دانشگاهاقای فیروزی۲۴۸۳-
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده ادبیات ارشد و الهیاتمریم فتحی۲۴۸۵-
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده اقتصاد، آمار ،ریاضی و رایانه و بیمه اکوسید مجید یاسینی۲۴۸۸-
سایرین مرکزی-رستوران دانشجویی۲۵۶۷-
مرکز انتشارات دانشگاهرئیس اداره چاپ و توزیع | قرارداد فروش کتاباقای خسرویان۲۵۸۲-
سایرین مرکزی-اتوماسیون تغذیه۲۵۹۶-
سایرین مرکزی-اشپزخانه۲۵۹۸-
تعاونی مصرف کارکنان-اقای محمد زاده۲۵۹۹-
مرکز فناوری اطلاعاتمدیر مرکزخانم دکتر پرند۲۶۰۵-
مرکز فناوری اطلاعاتمسئول دفتراقای میرزایی۲۶۰۵-
مرکز فناوری اطلاعاتنصب نرم‌افزارها | تعمیر سخت افزارآقای نوروزیان۲۶۰۷-
مرکز فناوری اطلاعاتکارشناس شبکهخانم کتیرایی۲۶۰۸-
مرکز فناوری اطلاعاتکارشناس نرم افزارخانم صمدی۲۶۰۹-
مرکز فناوری اطلاعاتمعاون مدیرآقای گلینی۲۶۱۱-
مرکز فناوری اطلاعاتپشتیبانی ایمیل دانشگاهاقای غفوری۲۶۱۳-
مرکز فناوری اطلاعاتشبکه | سروراقای احمدی۲۶۱۴-
مرکز فناوری اطلاعاتسرور | اینترنتآقای رحیمی۲۶۱۵-
مرکز فناوری اطلاعاتپشتیبانی ادمین های سایتخانم یوسفی۲۶۱۶-
مرکز فناوری اطلاعاتسامانه های جلسات مجازیاقای صالح آبادویی۲۶۱۷-
مرکز فناوری اطلاعاتپشتیبانی دانشجویانخانم دادگر مهر۲۶۱۸-
مرکز فناوری اطلاعاتپشتیبانی اتوماسیون اداریآقای کرمی۲۶۱۹-
اداره اموالرئیس اداره اموالداوود دلاور۲۶۲۴-
اداره نظارت بر خدمات عمومی-اقای اربابی۲۶۳۰-
اداره نظارت بر خدمات عمومی-اقای علیپور۲۶۳۰-
اداره نظارت بر خدمات عمومی-اقای ابراهیمی۲۶۳۰-
مرکز فناوری اطلاعاتامور قراردادهاآقای قلی پور۲۶۳۱-
مرکز فناوری اطلاعاتکارتابل و اتوماسیونخانم سیدی پور۲۶۳۲-
مرکز فناوری اطلاعاتشبکه | اینترنتآقای افتخاری۲۶۳۳-
اداره رفاه کارکنانرئیس اداره رفاه کارکنانمحمد جمشیدی مقدم۲۶۴۰-
معاونت آموزشی - مرکز یادگیری الکترونیکسامانه گلستان - پیشخوانخانم شیخ الاسلام۲۶۴۶-
مرکز انتشارات دانشگاهرئیس گروه برنامه‌ریزی | پیگیری چاپ کتابخانم میرزایی۲۶۴۹-
سایرین مرکزی-کتابفروشی۲۶۵۹-
معاونت آموزشی - مرکز یادگیری الکترونیکسامانه آموزش مجازیخانم نعیمی۲۶۹۱-
معاونت آموزشی - مرکز یادگیری الکترونیکمدیر مرکزدکتر میرواحدی۲۶۹۲-
مدیریت فنی و عمرانی-اقای لطفی۲۶۹۹-
نمایش ۲۰۱ تا ۲۵۰ مورد از کل ۲۹۴ مورد.