دفترچه تلفن دانشگاه

 لطفا برای تماس از بیرون دانشگاه، ابتدای شماره‌های زیر ۴۸۳۹ را اضافه بفرمایید.

مثال: داخلی: ۱۲۳۴ > شماره مستقیم: ۴۸۳۹۱۲۳۴

 لطفا برای جستجوی اسامی کارشناسان، نام واحدها و یا موضوع کاری خود از کادر زیر استفاده کنید.

واحدتوضیحاتنامداخلی
مرکز فناوری اطلاعاتکارتابل و اتوماسیونخانم سیدی پور۲۶۳۲-
دفتر برنامه بودجهبرنامه‌ریزی و مدیریت عملکردخانم شمس۲۲۸۴-
مدیریت امور پژوهشی-خانم شمسایی۲۱۳۶-
اداره کارگزینیکارکنان اداریخانم شکوری۲۱۷۱-
دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)سامانه سجاد | تایید ترجمه | لغو تعهدخانم شیاسی۲۲۵۷-
معاونت آموزشی - مرکز یادگیری الکترونیکسامانه گلستان - پیشخوانخانم شیخ الاسلام۲۶۴۶-
مدیریت امور پژوهشی-خانم صفایی۲۷۱۴-
مرکز فناوری اطلاعاتکارشناس نرم افزارخانم صمدی۲۶۰۹-
برنامه ریزی آموزشی-خانم صوفی۲۲۳۴-
امور مالی-خانم طاهریان۲۲۰۵-
دبیرخانه مرکزی-خانم ظهیرآبادی۲۲۲۸-
روابط عمومی-خانم عبادی۲۱۱۱-
دفتر حقوقیمسئول دفترخانم عباسیان فر۲۱۳۰-
دبیرخانه مرکزی-خانم عطایی۲۳۰۵-
دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)میز خدمت مقطع کارشناسی | صدور گواهیخانم علیمردانی۲۳۴۶-
دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)درخواست تاییدیه تحصیلیخانم عیسی خواجه۲۲۳۹-
تعاونی اعتبار کارکنان-خانم غضنفری۲۳۴۷-
معاونت فرهنگیکارشناس سراهای دانشجویی خواهرانخانم فاطمه حدادی۳۵۱۵-
مرکز انتشارات دانشگاهکارشناس نشر کتابخانم قاسمی۲۳۲۶-
هیأت اجرایی جذب-خانم قدیمی۲۱۲۲-
امورمالی-خانم لطفی۲۲۰۵-
دفتر ریاستدبیرخانه ریاستخانم لقایی۲۱۰۴-
گزینش کارکنان-خانم محمدی۲۱۲۹-
امورمالی-خانم محمدی۲۲۲۱-
دفتر نظارت و ارزیابی-خانم مسیبی۲۱۱۹-
امورمالی-خانم مصطفی پور۲۱۹۹-
مدیریت امور پژوهشی-خانم مهرابی۲۱۴۶-
شرکت بیمهتحویل مدارک پزشکی بیمه تکمیلیخانم مهرابی۲۳۳۵-
امورمالی-خانم موسوی۲۲۲۳-
هیأت اجرایی جذب-خانم مومنی۲۲۹۶-
مرکز انتشارات دانشگاهفصلنامه‌هاخانم میرابیان۲۱۴۱-
امورمالی-خانم میران۲۲۰۶-
مدیریت امور پژوهشی-خانم میرتهامی۲۱۴۷-
مرکز انتشارات دانشگاهرئیس گروه برنامه‌ریزی | پیگیری چاپ کتابخانم میرزایی۲۶۴۹-
دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)تحویل دانشنامه مقطع کارشناسی ارشدخانم میرزایی۲۳۰۸-
شرکت بیمهتحویل مدارک پزشکی بیمه تکمیلیخانم میرلیلی۲۳۳۵-
معاونت فرهنگیکارشناس پژوهش و پایش فرهنگیخانم نازنین دامرودی۳۵۰۹-
معاونت فرهنگیکارشناس موزه و میراث فرهنگی و اجتماعیخانم ناهید حیدری۳۵۱۳-
معاونت فرهنگیمسئول دفتر مدیر امور اجتماعیخانم ناهید شکری3508-
معاونت فرهنگیمسئول دفتر مدیر امور فرهنگیخانم ناهید شکری۳۵۱۹-
معاونت فرهنگیمسئول دفترخانم ناهید شکری۳۵۰۲-
معاونت آموزشی - مرکز یادگیری الکترونیکسامانه آموزش مجازیخانم نعیمی۲۶۹۱-
مدیریت امور پژوهشی-خانم همایونی۲۷۱۵-
دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)-خانم وفایی۲۳۱۶-
حراست دانشگاه-خانم پورقاسم۲۱۵۳-
دفتر نظارت و ارزیابی-خانم چمن پیرا۲۱۲۶-
مهارت افزایی-خانم کاظم پور۲۲۵۹-
مرکز فناوری اطلاعاتکارشناس شبکهخانم کتیرایی۲۶۰۸-
برنامه ریزی آموزشی-خانم گرشاسبی۲۲۳۰-
برنامه ریزی آموزشی-خانم یزدانی۲۱۷۶-
نمایش ۲۰۱ تا ۲۵۰ مورد از کل ۲۹۴ مورد.