دفترچه تلفن دانشگاه

 لطفا برای تماس از خارج دانشگاه، ابتدای شماره‌های زیر ۴۸۳۹ را اضافه بفرمایید.

مثال: داخلی: ۱۲۳۴ > شماره مستقیم: ۴۸۳۹۱۲۳۴

اطلاعات تماس دانشکده‌ها:

ادبیات فارسی و زبان‌‌های خارجی

اقتصاد

الهیات و معارف اسلامی

بیمه اکو

پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان

تربیت بدنی و علوم ورزشی

- حقوق و علوم سیاسی

روانشناسی و علوم تربیتی

علوم اجتماعی

علوم ارتباطات

- آمار، ریاضی و رایانه

- مدیریت و حسابداری

مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

 برای جستجوی اطلاعات تماس کارکنان ستادی، کادر زیر را جستجو کنید.

واحدتوضیحاتنامداخلی
-ارتباط خانواده و دانشگاه / خانه‌ی آزاداندیشی / کانون دانش‌آموختگانخانم زهرا جلیلیان3506
هیأت اجرایی جذبکارشناس دبیرخانه جذب اعضای هیات علمیخانم زهرا حیدری2122
امورمالیمسئول مالي مرکز آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانانخانم زینب آق خانی۲۲۰۸
-طراحی و تبلیغاتخانم ساناز صفردوست3520
صدورگواهینامه موقت (دانشکده های ارتباطات, علوم اجتماعی، علوم ریاضی، تربیت بدنی)کاشناسخانم سرداشتانی۲۱۱۴
امورمالیکارشناس مسئول مالی اداره حقوق و دستمزدخانم سلاطی۲۲۰۳
-انجمن‌های علمی دانشجوییخانم سمیرا قناعتیان3523
-انجمن‌های علمی دانشجوییخانم سمیه جوادی3511
امورمالیرییس اداره اعتبارات امور مالیخانم سیده آزاده موسوی۲۲۲۳
امورمالیکارشناس مسئول امور مالیخانم سیده فیروزه میران۲۲۰۶
مرکز فناوری اطلاعاتکارشناسخانم سیدی پور۲۶۳۲
دانش آموختگاندرخواست استعلام شغلی و تأییدیه تحصیلیخانم شاه ویردی2317
اداره کارگزینیکارکنان اداریخانم شکوری۲۱۷۱
دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)لغو تعهد و تایید ترجمه مدارک در سامانه سجادخانم شیاسی۲۲۵۷
معاونت آموزشی - مرکز یادگیری الکترونیکسامانه گلستان - پیشخوانخانم شیخ الاسلام۲۶۴۶
مرکز فناوری اطلاعاتکارشناسخانم صمدی۲۶۰۹
برنامه ریزی آموزشی-خانم صوفی۲۲۳۴
امور مالیکارشناسخانم طاهریان۲۲۰۵
امورمالیکارشناسخانم عاطفه سمنانی۲۲۰۴
دفتر حقوقیمسئول دفتر- کارشناس مسئول امور قراردادهاي دفتر حقوقيخانم عباسیان فر2130
دبیرخانه مرکزیکارشناسخانم عطایی۲۳۰۵
دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)میز خدمت مقطع کارشناسی ارشد و دکتریخانم علمی۲۲۳۷
دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)میز خدمت مقطع کارشناسی | صدور گواهیخانم علیمردانی۲۳۴۶
دانش آموختگانصدور گواهینامه موقت(دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی)خانم عیسی خواجه۲۲۳۹
تعاونی اعتبار کارکنان-خانم غضنفری۲۳۴۷
-سراهای دانشجویی خواهرانخانم فاطمه حدادی3515
دفتر برنامه بودجهرییس ادارهخانم فاطمه شمس۲۲۸۴
امورمالیکارشناس مسئول امور مالي دانشگاهخانم فریبا محمدی۲۲۲۱
روابط عمومیکارشناسخانم فیروزی2112
مرکز انتشارات دانشگاهکارشناس گروه برنامه ريزي انتشاراتخانم قاسمی۲۳۲۶
امورمالیرییس اداره حقوق دستمزدخانم لطفی۲۲۰۵
دفتر شاهد و ایثارگرمسئول دفتر | شماره مستقیم 02144737647خانم لطفی۲۳۵۶
دفتر ریاستدبیرخانه ریاستخانم لقایی۲۱۰۴
مدیریت امور پژوهشیکارشناس ارتباط با صنعتخانم لیلا دانش2136
همکاری های بین المللکارشناس کارگاه‌ها و رویدادهای بین‏ المللیخانم ماندانا سجادی۲۲۹۰
گزینش کارکنانکارشناسخانم محمدی۲۱۲۹
دفتر نظارت و ارزیابیکارشناسخانم مسیبی۲۱۱۹
مدیریت امور پژوهشیرئيس گروه برنامه ريزي پژوهشيخانم مهرابی۲۱۴۶
شرکت بیمهتحویل مدارک پزشکی بیمه تکمیلیخانم مهرابی۲۳۳۵
امورمالیکارشناسخانم مهناز افشار۲۲۱۵
امورمالیرییس اداره صدور چکخانم مهناز بابایی۲۱۹۶
مدیریت امور پژوهشیکارشناس مسئول دفتر ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاهخانم میرتهامی۲۱۴۷
مرکز انتشارات دانشگاهرئیس گروه برنامه‌ریزی | پیگیری چاپ کتابخانم میرزایی۲۶۴۹
دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)صدور دانشنامه کلیه مقاطع تحصیلیخانم میرزایی۲۳۰۸
شرکت بیمهتحویل مدارک پزشکی بیمه تکمیلیخانم میرلیلی۲۳۳۵
-انجمن های علمی دانشجوییخانم نازنین دامرودی3509
اداره کارگزینیرییس اداره کارگزینیخانم ناهید باقری۲۱۷۴
-موزه و میراث فرهنگی و اجتماعیخانم ناهید حیدری3513
معاونت فرهنگیکارشناسخانم ناهید شکری3519
-مسئول دفتر مدیر امور اجتماعیخانم ناهید شکری3508
نمایش ۲۰۱ تا ۲۵۰ مورد از کل ۳۰۵ مورد.