دفترچه تلفن دانشگاه

 لطفا برای تماس از خارج دانشگاه، ابتدای شماره‌های زیر ۴۸۳۹ را اضافه بفرمایید.

مثال: داخلی: ۱۲۳۴ > شماره مستقیم: ۴۸۳۹۱۲۳۴

اطلاعات تماس دانشکده‌ها:

ادبیات فارسی و زبان‌‌های خارجی

اقتصاد

الهیات و معارف اسلامی

بیمه اکو

پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان

تربیت بدنی و علوم ورزشی

- حقوق و علوم سیاسی

روانشناسی و علوم تربیتی

علوم اجتماعی

علوم ارتباطات

- آمار، ریاضی و رایانه

- مدیریت و حسابداری

مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

 برای جستجوی اطلاعات تماس کارکنان ستادی، کادر زیر را جستجو کنید.

واحدتوضیحاتنامداخلی
مرکز انتشارات دانشگاهنشر کتابخانم بابایی۲۱۴۲
-نشریات دانشجوییآقای علی خان‌محمدی3518
مرکز فناوری اطلاعاتنصب نرم‌افزارها | تعمیر سخت افزارآقای نوروزیان۲۶۰۷
مرکز فناوری اطلاعاتپشتیبانی ادمین های سایتخانم یوسفی۲۶۱۶
معاونت آموزشی - مرکز یادگیری الکترونیککارشاسآقای غفوری۲۶۹۱
روابط عمومیکارشناسآقای کوچک زاده2106
روابط عمومیکارشناسآقای رفیعی2128
روابط عمومیکارشناسخانم فیروزی2112
روابط عمومیکارشناسآقای ذکاوت2123
گزینش کارکنانکارشناسخانم خرسندی۲۱۲۷
گزینش کارکنانکارشناسخانم محمدی۲۱۲۹
دفتر نظارت و ارزیابیکارشناسخانم مسیبی۲۱۱۹
اداره املاککارشناساقای سلامت منش۲۱۷۳
اداره املاککارشناساقای نگاهی۲۱۷۳
امورمالیکارشناسخانم عاطفه سمنانی۲۲۰۴
امورمالیکارشناسخانم مهناز افشار۲۲۱۵
امورمالیکارشناسخانم یوسفی۲۲۱۹
امورمالیکارشناسخانم امیری۲۲۰۳
امورمالیکارشناساقای محمود قاری۲۲۱۶
امورمالیکارشناساقای گرگین۲۲۱۳
اداره کارگزینیکارشناسآقای رسول نژاد2258
اداره کارگزینیکارشناسظهیرآبادی2175
مدیریت فنی و عمرانیکارشناساقای فرقانی۲۲۲۴
مدیریت فنی و عمرانیکارشناسآقای سازگار۲۲۲۴
مدیریت فنی و عمرانیکارشناساقای قربانی۲۳۲۳
مدیریت فنی و عمرانیکارشناساقای شفیع نژاد۲۳۲۳
مهارت افزاییکارشناسخانم کاظم پور۲۲۵۹
دبیرخانه مرکزیکارشناسآقای یاوری۲۲۰۹
دبیرخانه مرکزیکارشناسخانم عطایی۲۳۰۵
دبیرخانه مرکزیکارشناسخانم حسن خانی۲۲۰۹
دبیرخانه مرکزیکارشناسخانم توفیق۲۳۰۱
مرکز فناوری اطلاعاتکارشناساقای حجت اله سعیدی۲۶۱۳
مرکز فناوری اطلاعاتکارشناساقای صالح آبادویی۲۶۱۷
مرکز انتشارات دانشگاهکارشناس-۲۱۹۲
دفتر حقوقیکارشناسآقای مشک فروش۲۱۳۱
مرکز فناوری اطلاعاتکارشناسخانم سیدی پور۲۶۳۲
مرکز فناوری اطلاعاتکارشناسخانم صمدی۲۶۰۹
امور مالیکارشناسخانم طاهریان۲۲۰۵
معاونت فرهنگیکارشناسخانم ناهید شکری3519
امور مالیکارشناسخانم نسرین علیپور2299
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده ادبیات - دکتریسعیده اسدی۲۱۹۲
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده ادبیات ارشد و الهیاتمریم فتحی۲۴۸۵
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده اقتصاد، آمار ،ریاضی و رایانه و بیمه اکوسید مجید یاسینی۲۴۸۸
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده حقوق و علوم سیاسی - ارشدلیلا جباری۲۳۱۳
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده حقوق وعلوم سیاسی - دکتریعلی قربانی نژاد۲۱۹۱
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده روانشناسیویدا هاشمی۲۲۶۴
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده علوم اجتماعیمهدی دل آرا۲۲۶۹
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده علوم ارتباطات و تربیت بدنیاعظم عظیمی۲۲۹۷
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده مدیریت - ارشدهانیه منطقی۲۲۶۵
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده مدیریت - دکترینرگس خردمند۲۲۶۵
نمایش ۲۰۱ تا ۲۵۰ مورد از کل ۳۰۵ مورد.