دفترچه تلفن دانشگاه

 لطفا برای تماس از بیرون دانشگاه، ابتدای شماره‌های زیر ۴۸۳۹ را اضافه بفرمایید.

مثال: داخلی: ۱۲۳۴ > شماره مستقیم: ۴۸۳۹۱۲۳۴

 لطفا برای جستجوی اسامی کارشناسان، نام واحدها و یا موضوع کاری خود از کادر زیر استفاده کنید.

واحدتوضیحاتنامداخلی
مرکز انتشارات دانشگاهطراح و صفحه‌آراآقای بهاروند۲۱۴۲-
همکاری های بین المللفرصت مطالعاتی دانشجویاناقای البوغبیش۲۱۵۸-
مرکز انتشارات دانشگاهفصلنامه‌هاخانم میرابیان۲۱۴۱-
دفتر نهاد رهبریمدیر اجراییاقای خاکزاد۳۵۳۴-
معاونت فرهنگیمدیر امور اجتماعیخانم دکتر عصمت مومنی۳۵۱۰-
امور اداریمدیر امور اداریآقای دکترزرگرباشی۲۱۸۶-
معاونت فرهنگیمدیر امور فرهنگیدکتر عصمت مومنی۳۵۱۴-
دفتر برنامه بودجهمدیر برنامه، بودجه و تحول سازمانیآقای دکتر خورسندی۲۱۶۵-
دفتر حقوقیمدیر دفتر حقوقیآقای دکتر رهبرپور۲۱۳۰-
مدیریت امور پژوهشیمدیر مرکزآقای دکتر زند مقدم۲۱۳۹-
همکاری های بین المللمدیر مرکزآقای دکتر فرجی۲۱۴۳-
مرکز فناوری اطلاعاتمدیر مرکزخانم دکتر پرند۲۶۰۵-
معاونت آموزشی - مرکز یادگیری الکترونیکمدیر مرکزدکتر میرواحدی۲۶۹۲-
هیأت اجرایی جذبمدیر واحداقای دکتر سرپرست سادات۲۱۲۲-
دفتر ریاستمسئول دفترآقای حیدری۲۱۰۱-
دفتر ریاستمسئول دفترخانم احسنی۲۱۰۲-
دفتر حقوقیمسئول دفترخانم عباسیان فر۲۱۳۰-
معاونت پژوهشیمسئول دفترآقای خامسی۲۱۳۳-
مدیریت امور پژوهشیمسئول دفترآقای خسروجردی۲۱۳۹-
مرکز انتشارات دانشگاهمسئول دفتراقای گودرزی۲۱۴۸-
همکاری های بین المللمسئول دفترخانم ادیبی۲۱۴۳-
دفتر برنامه بودجهمسئول دفترآقای پژوهان فرد۲۱۶۵-
دفتر شاهد و ایثارگرمسئول دفترآقای سالمی۲۳۵۶-
مرکز فناوری اطلاعاتمسئول دفتراقای میرزایی۲۶۰۵-
معاونت فرهنگیمسئول دفترآقای حسین موسوی۳۵۰۲-
معاونت فرهنگیمسئول دفترخانم ناهید شکری۳۵۰۲-
معاونت فرهنگیمسئول دفتر مدیر امور اجتماعیخانم ناهید شکری3508-
معاونت فرهنگیمسئول دفتر مدیر امور فرهنگیخانم ناهید شکری۳۵۱۹-
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیمسئول دفتر مدیریت تحصیلات تکمیلیسید نوحعلی ابراهیمی۲۲۸۰-
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیمسئول دفتر مدیریت تحصیلات تکمیلیامیر نوری۲۲۸۰-
دفتر نهاد رهبریمسئول دفتر نهادحجت الاسلام اکبری اقدم۳۵۳۷-
دفتر حقوقیمشاور دفتر حقوقیآقای ابوترابی۲۱۳۱-
دفتر حقوقیمشاور دفتر حقوقیآقای مشک فروش۲۱۳۱-
معاونت فرهنگیمعاون فرهنگی و اجتماعیخانم دکتر اسمعیلی۳۵۰۳-
مدیریت امور پژوهشیمعاون مدیرآقای فتح الهی۲۱۳۹-
مرکز فناوری اطلاعاتمعاون مدیرآقای گلینی۲۶۱۱-
معاونت فرهنگیمعاون مدیر امور فرهنگیآقای علیرضا قنبری۳۵۲۶-
دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)میز خدمت مقطع کارشناسی | صدور گواهیخانم علیمردانی۲۳۴۶-
دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)میز خدمت مقطع کارشناسی ارشد | نظام وظیفهآقای بیگی۲۲۳۷-
مرکز انتشارات دانشگاهنشر کتابخانم بابایی۲۱۴۲-
مرکز فناوری اطلاعاتنصب نرم‌افزارها | تعمیر سخت افزارآقای نوروزیان۲۶۰۷-
همکاری های بین المللپروژه‌های بین‌المللاقای طباطبایی نسب۲۱۰۹-
مرکز فناوری اطلاعاتپشتیبانی اتوماسیون اداریآقای کرمی۲۶۱۹-
مرکز فناوری اطلاعاتپشتیبانی ادمین های سایتخانم یوسفی۲۶۱۶-
مرکز فناوری اطلاعاتپشتیبانی ایمیل دانشگاهاقای غفوری۲۶۱۳-
مرکز فناوری اطلاعاتپشتیبانی دانشجویانخانم دادگر مهر۲۶۱۸-
مرکز فناوری اطلاعاتکارتابل و اتوماسیونخانم سیدی پور۲۶۳۲-
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده ادبیات - دکتریسعیده اسدی۲۱۹۲-
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده ادبیات ارشد و الهیاتمریم فتحی۲۴۸۵-
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده اقتصاد، آمار ،ریاضی و رایانه و بیمه اکوسید مجید یاسینی۲۴۸۸-
نمایش ۲۰۱ تا ۲۵۰ مورد از کل ۲۹۴ مورد.