دفترچه تلفن دانشگاه

 لطفا برای تماس از خارج دانشگاه، ابتدای شماره‌های زیر ۴۸۳۹ را اضافه بفرمایید.

مثال: داخلی: ۱۲۳۴ > شماره مستقیم: ۴۸۳۹۱۲۳۴

اطلاعات تماس دانشکده‌ها:

ادبیات فارسی و زبان‌‌های خارجی

اقتصاد

الهیات و معارف اسلامی

بیمه اکو

پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان

تربیت بدنی و علوم ورزشی

- حقوق و علوم سیاسی

روانشناسی و علوم تربیتی

علوم اجتماعی

علوم ارتباطات

- آمار، ریاضی و رایانه

- مدیریت و حسابداری

مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

 برای جستجوی اطلاعات تماس کارکنان ستادی، کادر زیر را جستجو کنید.

واحدتوضیحاتنامداخلی
دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)میز خدمت مقطع کارشناسی ارشد و دکتریخانم علمی2237
مرکز انتشارات دانشگاهنشر کتابخانم بابایی2142
-نشریات دانشجوییآقای علی خان‌محمدی3518
مرکز فناوری اطلاعاتنصب نرم‌افزارها | تعمیر سخت افزارآقای نوروزیان2607
مرکز فناوری اطلاعاتپشتیبانی ادمین های سایتخانم یوسفی2616
روابط عمومیکارشناسآقای کوچک زاده2106
روابط عمومیکارشناسآقای رفیعی2128
روابط عمومیکارشناسآقای ذکاوت2123
گزینش کارکنانکارشناسخانم خرسندی2127
گزینش کارکنانکارشناسخانم محمدی2129
دفتر نظارت و ارزیابیکارشناسخانم مسیبی2119
اداره املاککارشناساقای سلامت منش2173
اداره املاککارشناساقای نگاهی2173
امورمالیکارشناسخانم عاطفه سمنانی2204
امورمالیکارشناسخانم مهناز افشار2215
امورمالیکارشناسخانم یوسفی2219
امورمالیکارشناسخانم امیری2203
امورمالیکارشناساقای محمود قاری2216
دفتر برنامه بودجهکارشناسآقای نعمت پیری2402
اداره کارگزینیکارشناسآقای رسول نژاد2258
اداره کارگزینیکارشناسظهیرآبادی2172
مدیریت فنی و عمرانیکارشناساقای فرقانی2224
مدیریت فنی و عمرانیکارشناسآقای سازگار2224
مدیریت فنی و عمرانیکارشناساقای قربانی2323
مدیریت فنی و عمرانیکارشناساقای شفیع نژاد2323
مهارت افزاییکارشناسخانم کاظم پور2259
دبیرخانه مرکزیکارشناسآقای یاوری2209
دبیرخانه مرکزیکارشناسخانم عطایی2305
دبیرخانه مرکزیکارشناسخانم حسن خانی2209
دبیرخانه مرکزیکارشناسخانم توفیق2301
مرکز فناوری اطلاعاتکارشناساقای حجت اله سعیدی2613
مرکز فناوری اطلاعاتکارشناساقای صالح آبادویی2617
مرکز انتشارات دانشگاهکارشناس-2192
دفتر حقوقیکارشناس-2131
مرکز فناوری اطلاعاتکارشناسخانم سیدی پور2632
معاونت آموزشی - مرکز یادگیری الکترونیککارشناسآقای غفوری2691
مرکز فناوری اطلاعاتکارشناسخانم صمدی2609
امور مالیکارشناسخانم طاهریان2205
معاونت فرهنگیکارشناسخانم ناهید شکری3519
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده ادبیات - دکتریسعیده اسدی2192
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده ادبیات ارشد و الهیاتمریم فتحی2485
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده اقتصاد، آمار ،ریاضی و رایانه و بیمه اکوسید مجید یاسینی2488
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده حقوق و علوم سیاسی - ارشدلیلا جباری2313
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده حقوق وعلوم سیاسی - دکتریعلی قربانی نژاد2191
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده روانشناسیویدا هاشمی2264
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده علوم اجتماعیمهدی دل آرا2269
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده علوم ارتباطات و تربیت بدنیاعظم عظیمی2297
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده مدیریت - ارشدهانیه منطقی2265
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده مدیریت - دکترینرگس خردمند2709
امورمالیکارشناس اداره اعتبارات و دفترداريآقای مهرراد عباسی2218
نمایش ۲۰۱ تا ۲۵۰ مورد از کل ۳۰۴ مورد.