دفترچه تلفن دانشگاه

 لطفا برای تماس از بیرون دانشگاه، ابتدای شماره‌های زیر ۴۸۳۹ را اضافه بفرمایید.

مثال: داخلی: ۱۲۳۴ > شماره مستقیم: ۴۸۳۹۱۲۳۴

 لطفا برای جستجوی اسامی کارشناسان، نام واحدها و یا موضوع کاری خود از کادر زیر استفاده کنید.

واحدتوضیحاتنامداخلی
مرکز فناوری اطلاعاتشبکه | اینترنتآقای افتخاری۲۶۳۳-
مرکز فناوری اطلاعاتسرور | اینترنتآقای رحیمی۲۶۱۵-
مرکز فناوری اطلاعاتنصب نرم‌افزارها | تعمیر سخت افزارآقای نوروزیان۲۶۰۷-
مرکز فناوری اطلاعاتمعاون مدیرآقای گلینی۲۶۱۱-
مرکز فناوری اطلاعاتپشتیبانی اتوماسیون اداریآقای کرمی۲۶۱۹-
مرکز فناوری اطلاعاتپشتیبانی دانشجویانخانم دادگر مهر۲۶۱۸-
مرکز فناوری اطلاعاتکارشناس شبکهخانم کتیرایی۲۶۰۸-
مرکز فناوری اطلاعاتشبکه | سروراقای احمدی۲۶۱۴-
مرکز فناوری اطلاعاتپشتیبانی ایمیل دانشگاهاقای غفوری۲۶۱۳-
مرکز فناوری اطلاعاتسامانه های جلسات مجازیاقای صالح آبادویی۲۶۱۷-
مرکز فناوری اطلاعاتکارتابل و اتوماسیونخانم سیدی پور۲۶۳۲-
مرکز فناوری اطلاعاتامور قراردادهاآقای قلی پور۲۶۳۱-
مرکز فناوری اطلاعاتکارشناس نرم افزارخانم صمدی۲۶۰۹-
معاونت آموزشی-آقای دکتر آدمی۲۲۵۴-
معاونت آموزشی-آقای ادهمی۲۲۵۴-
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیمسئول دفتر مدیریت تحصیلات تکمیلیسید نوحعلی ابراهیمی۲۲۸۰-
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیمسئول دفتر مدیریت تحصیلات تکمیلیامیر نوری۲۲۸۰-
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیرئیس آموزشسید رئوف عظیمی۲۲۷۳-
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیرئیس پذیرش، ثبت نام و امور آزمون هاپروانه محتسب۲۲۶۷-
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیرئیس استعداد درخشانبابک یاری۲۲۶۶-
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس استعداد درخشانزهرا صادقی۲۳۰۳-
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده روانشناسیویدا هاشمی۲۲۶۴-
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده حقوق وعلوم سیاسی - دکتریعلی قربانی نژاد۲۱۹۱-
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده حقوق و علوم سیاسی - ارشدلیلا جباری۲۳۱۳-
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده ادبیات - دکتریسعیده اسدی۲۱۹۲-
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده علوم اجتماعیمهدی دل آرا۲۲۶۹-
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده اقتصاد، آمار ،ریاضی و رایانه و بیمه اکوسید مجید یاسینی۲۴۸۸-
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده ادبیات ارشد و الهیاتمریم فتحی۲۴۸۵-
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده علوم ارتباطات و تربیت بدنیاعظم عظیمی۲۲۹۷-
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده مدیریت - دکترینرگس خردمند۲۲۶۵-
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده مدیریت - ارشدهانیه منطقی۲۲۶۵-
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس میز خدمتاکرم علمی۲۲۳۷-
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس نظام وظیفهامیر بیگی۲۲۷۰-
معاونت آموزشی - مرکز یادگیری الکترونیکمدیر مرکزدکتر میرواحدی۲۶۹۲-
معاونت آموزشی - مرکز یادگیری الکترونیکسامانه آموزش مجازیخانم نعیمی۲۶۹۱-
معاونت آموزشی - مرکز یادگیری الکترونیکسامانه آموزش مجازیآقای روشنیان۲۲۶۳-
معاونت آموزشی - مرکز یادگیری الکترونیکسامانه گلستانآقای حجتی۲۳۱۵-
معاونت آموزشی - مرکز یادگیری الکترونیکسامانه گلستان - پیشخوانخانم شیخ الاسلام۲۶۴۶-
معاونت توسعه و مدیریت منابع-آقای دکتر صابری۲۱۸۰-
معاونت توسعه و مدیریت منابع-آقای گودرزی۲۱۸۰-
معاونت دانشجویی-شیرین تاجیک۳۴۳۳-
معاونت فرهنگی-آقای سلمان پور۲۷۰۳-
معاونت فرهنگیمعاون فرهنگی و اجتماعیخانم دکتر اسمعیلی۳۵۰۳-
معاونت فرهنگیمسئول دفترآقای حسین موسوی۳۵۰۲-
معاونت فرهنگیمدیر امور فرهنگیدکتر عصمت مومنی۳۵۱۴-
معاونت فرهنگیمعاون مدیر امور فرهنگیآقای علیرضا قنبری۳۵۲۶-
معاونت فرهنگیمسئول دفتر مدیر امور اجتماعیخانم ناهید شکری3508-
معاونت فرهنگیمسئول دفتر مدیر امور فرهنگیخانم ناهید شکری۳۵۱۹-
معاونت فرهنگیدورنگار(فکس)دفتر مدیر امور فرهنگی۳۵۴۲-
معاونت فرهنگیمدیر امور اجتماعیخانم دکتر عصمت مومنی۳۵۱۰-
نمایش ۲۰۱ تا ۲۵۰ مورد از کل ۲۹۴ مورد.