دفترچه تلفن دانشگاه

 لطفا برای تماس از خارج دانشگاه، ابتدای شماره‌های زیر ۴۸۳۹ را اضافه بفرمایید.

مثال: داخلی: ۱۲۳۴ > شماره مستقیم: ۴۸۳۹۱۲۳۴

اطلاعات تماس دانشکده‌ها:

ادبیات فارسی و زبان‌‌های خارجی

اقتصاد

الهیات و معارف اسلامی

بیمه اکو

پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان

تربیت بدنی و علوم ورزشی

- حقوق و علوم سیاسی

روانشناسی و علوم تربیتی

علوم اجتماعی

علوم ارتباطات

- آمار، ریاضی و رایانه

- مدیریت و حسابداری

مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

 برای جستجوی اطلاعات تماس کارکنان ستادی، کادر زیر را جستجو کنید.

واحدتوضیحاتنامداخلی
سایرین مرکزی-انتشارات۲۳۳۹
سایرین مرکزی-کتابفروشی۲۶۵۹
سایرین مرکزی-تاسیسات۲۳۲۲
سایرین مرکزی-دیوان محاسبات۲۲۸۸
سایرین مرکزی-اتوماسیون تغذیه۲۵۹۶
سایرین مرکزی-اشپزخانه۲۵۹۸
سایرین مرکزی-رستوران دانشجویی۲۵۶۷
سایرین مرکزی-رستوران کارکنان۲۹۰۰
سایرین مرکزی-ابدارخانه طبقه سوم۲۱۵۹
سایرین مرکزی-ابدارخانه طبقه سوم۲۱۰۳
سایرین مرکزی-ابدارخانه طبقه دوم۲۲۲۹
سایرین مرکزی-ابدارخانه طبقه اول۲۲۹۳
اداره رفاه کارکنانبیمه تکمیلیمرضیه واحدی۲۳۳۰
شرکت بیمهتحویل مدارک پزشکی بیمه تکمیلیخانم مهرابی۲۳۳۵
شرکت بیمهتحویل مدارک پزشکی بیمه تکمیلیخانم میرلیلی۲۳۳۵
مرکز انتشارات دانشگاهکارشناس-۲۱۹۲
دفتر حقوقیکارشناسآقای مشک فروش۲۱۳۱
مرکز فناوری اطلاعاتکارشناسخانم سیدی پور۲۶۳۲
مرکز فناوری اطلاعات-آقای۲۶۳۱
معاونت آموزشی - مرکز یادگیری الکترونیکمدیر مرکزدکتر میرواحدی۲۶۹۲
معاونت آموزشی - مرکز یادگیری الکترونیککارشاسآقای غفوری۲۶۹۱
معاونت آموزشی - مرکز یادگیری الکترونیکسامانه آموزش مجازیآقای روشنیان۲۲۶۳
معاونت آموزشی - مرکز یادگیری الکترونیکسامانه گلستانآقای حجتی۲۳۱۵
معاونت آموزشی - مرکز یادگیری الکترونیکسامانه گلستان - پیشخوانخانم شیخ الاسلام۲۶۴۶
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیمسئول دفتر مدیریت تحصیلات تکمیلیسید نوحعلی ابراهیمی۲۲۸۰
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیمسئول دفتر مدیریت تحصیلات تکمیلیامیر نوری۲۲۸۰
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیرئیس آموزشسید رئوف عظیمی۲۲۷۳
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیرئیس پذیرش، ثبت نام و امور آزمون هاپروانه محتسب۲۲۶۷
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیرئیس استعداد درخشانمژگان یزدانی۲۲۶۶
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس استعداد درخشانزهرا صادقی۲۳۰۳
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده روانشناسیویدا هاشمی۲۲۶۴
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده حقوق وعلوم سیاسی - دکتریعلی قربانی نژاد۲۱۹۱
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده حقوق و علوم سیاسی - ارشدلیلا جباری۲۳۱۳
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده ادبیات - دکتریسعیده اسدی۲۱۹۲
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده علوم اجتماعیمهدی دل آرا۲۲۶۹
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده اقتصاد، آمار ،ریاضی و رایانه و بیمه اکوسید مجید یاسینی۲۴۸۸
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده ادبیات ارشد و الهیاتمریم فتحی۲۴۸۵
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده علوم ارتباطات و تربیت بدنیاعظم عظیمی۲۲۹۷
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده مدیریت - دکترینرگس خردمند۲۲۶۵
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده مدیریت - ارشدهانیه منطقی۲۲۶۵
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس میز خدمتاکرم علمی۲۲۳۷
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس نظام وظیفهامیر بیگی۲۲۷۰
مرکز فناوری اطلاعاتکارشناسخانم صمدی۲۶۰۹
همکاری های بین المللمتخصص اوراسیاخانم دکتر سنائی۲۳۴۸
اداره نظارت بر خدمات عمومی-اقای حضرتی (شرکت ارد اسپادانا)۲۱۹۰
دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)رئیس ادارهآقای عزالدین۲۳۳۶
دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)میز خدمت مقطع کارشناسی | صدور گواهیخانم علیمردانی۲۳۴۶
دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)میز خدمت مقطع کارشناسی ارشد و دکتریخانم علمی۲۲۳۷
دانش آموختگان-درخواست استعلام شغلی و تأییدیه تحصیلیآقای هاشمی۲۲۵۵
دانش آموختگاندرخواست و پیگیری صدور دانشنامه و ریزنمراتآقای نصیری- آقای پناه۲۳۰۹
نمایش ۲۰۱ تا ۲۵۰ مورد از کل ۳۰۵ مورد.