دفترچه تلفن دانشگاه

 لطفا برای تماس از خارج دانشگاه، ابتدای شماره‌های زیر ۴۸۳۹ را اضافه بفرمایید.

مثال: داخلی: ۱۲۳۴ > شماره مستقیم: ۴۸۳۹۱۲۳۴

 لطفا برای جستجوی اسامی کارشناسان، نام واحدها و یا موضوع کاری خود از کادر زیر استفاده کنید.

واحدتوضیحاتنامداخلی
اداره نظارت بر خدمات عمومی-اقای ابراهیمی۲۶۳۰
سایرین مرکزی-بانک تجارت۲۳۲۷
سایرین مرکزی-انتشارات۲۳۳۹
سایرین مرکزی-کتابفروشی۲۶۵۹
سایرین مرکزی-تاسیسات۲۳۲۲
سایرین مرکزی-دیوان محاسبات۲۲۸۸
سایرین مرکزی-اتوماسیون تغذیه۲۵۹۶
سایرین مرکزی-اشپزخانه۲۵۹۸
سایرین مرکزی-رستوران دانشجویی۲۵۶۷
سایرین مرکزی-رستوران کارکنان۲۹۰۰
سایرین مرکزی-ابدارخانه طبقه سوم۲۱۵۹
سایرین مرکزی-ابدارخانه طبقه سوم۲۱۰۳
سایرین مرکزی-ابدارخانه طبقه دوم۲۲۲۹
سایرین مرکزی-ابدارخانه طبقه اول۲۲۹۳
اداره رفاه کارکنانبیمه تکمیلیمرضیه واحدی۲۳۳۰
شرکت بیمهتحویل مدارک پزشکی بیمه تکمیلیخانم مهرابی۲۳۳۵
شرکت بیمهتحویل مدارک پزشکی بیمه تکمیلیخانم میرلیلی۲۳۳۵
مرکز انتشارات دانشگاهکارشناسسپیده صارمی۲۱۹۲
دفتر حقوقیکارشناسآقای مشک فروش۲۱۳۱
مرکز فناوری اطلاعاتکارشناسخانم سیدی پور۲۶۳۲
مرکز فناوری اطلاعات-آقای۲۶۳۱
معاونت آموزشی - مرکز یادگیری الکترونیکمدیر مرکزدکتر میرواحدی۲۶۹۲
معاونت آموزشی - مرکز یادگیری الکترونیککارشاسآقای غفوری۲۶۹۱
معاونت آموزشی - مرکز یادگیری الکترونیکسامانه آموزش مجازیآقای روشنیان۲۲۶۳
معاونت آموزشی - مرکز یادگیری الکترونیکسامانه گلستانآقای حجتی۲۳۱۵
معاونت آموزشی - مرکز یادگیری الکترونیکسامانه گلستان - پیشخوانخانم شیخ الاسلام۲۶۴۶
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیمسئول دفتر مدیریت تحصیلات تکمیلیسید نوحعلی ابراهیمی۲۲۸۰
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیمسئول دفتر مدیریت تحصیلات تکمیلیامیر نوری۲۲۸۰
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیرئیس آموزشسید رئوف عظیمی۲۲۷۳
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیرئیس پذیرش، ثبت نام و امور آزمون هاپروانه محتسب۲۲۶۷
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیرئیس استعداد درخشانبابک یاری۲۲۶۶
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس استعداد درخشانزهرا صادقی۲۳۰۳
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده روانشناسیویدا هاشمی۲۲۶۴
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده حقوق وعلوم سیاسی - دکتریعلی قربانی نژاد۲۱۹۱
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده حقوق و علوم سیاسی - ارشدلیلا جباری۲۳۱۳
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده ادبیات - دکتریسعیده اسدی۲۱۹۲
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده علوم اجتماعیمهدی دل آرا۲۲۶۹
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده اقتصاد، آمار ،ریاضی و رایانه و بیمه اکوسید مجید یاسینی۲۴۸۸
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده ادبیات ارشد و الهیاتمریم فتحی۲۴۸۵
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده علوم ارتباطات و تربیت بدنیاعظم عظیمی۲۲۹۷
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده مدیریت - دکترینرگس خردمند۲۲۶۵
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده مدیریت - ارشدهانیه منطقی۲۲۶۵
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس میز خدمتاکرم علمی۲۲۳۷
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس نظام وظیفهامیر بیگی۲۲۷۰
مرکز فناوری اطلاعاتکارشناسخانم صمدی۲۶۰۹
همکاری های بین الملل-خانم دکتر سنایی۲۳۴۸
اداره نظارت بر خدمات عمومی-اقای حضرتی (شرکت ارد اسپادانا)۲۱۹۰
دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)رئیس ادارهآقای پیری۲۳۳۶
دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)میز خدمت مقطع کارشناسی | صدور گواهیخانم علیمردانی۲۳۴۶
دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)میز خدمت مقطع کارشناسی ارشد | نظام وظیفهآقای بیگی۲۲۳۷
نمایش ۲۰۱ تا ۲۵۰ مورد از کل ۲۹۳ مورد.