دفترچه تلفن دانشگاه

 لطفا برای تماس از خارج دانشگاه، ابتدای شماره‌های زیر ۴۸۳۹ را اضافه بفرمایید.

مثال: داخلی: ۱۲۳۴ > شماره مستقیم: ۴۸۳۹۱۲۳۴

اطلاعات تماس دانشکده‌ها:

ادبیات فارسی و زبان‌‌های خارجی

اقتصاد

الهیات و معارف اسلامی

بیمه اکو

پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان

تربیت بدنی و علوم ورزشی

- حقوق و علوم سیاسی

روانشناسی و علوم تربیتی

علوم اجتماعی

علوم ارتباطات

- آمار، ریاضی و رایانه

- مدیریت و حسابداری

مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

 برای جستجوی اطلاعات تماس کارکنان ستادی، کادر زیر را جستجو کنید.

واحدتوضیحاتنامداخلی
سایرین مرکزی-بانک تجارت2327
سایرین مرکزی-انتشارات2339
سایرین مرکزی-کتابفروشی2659
سایرین مرکزی-تاسیسات2322
سایرین مرکزی-دیوان محاسبات2288
سایرین مرکزی-اتوماسیون تغذیه2596
سایرین مرکزی-اشپزخانه2598
سایرین مرکزی-رستوران دانشجویی2567
سایرین مرکزی-رستوران کارکنان2900
سایرین مرکزی-ابدارخانه طبقه سوم2159
سایرین مرکزی-ابدارخانه طبقه سوم2103
سایرین مرکزی-ابدارخانه طبقه دوم2229
سایرین مرکزی-ابدارخانه طبقه اول2293
اداره رفاه کارکنانبیمه تکمیلیمرضیه واحدی2330
شرکت بیمهتحویل مدارک پزشکی بیمه تکمیلیخانم مهرابی2335
شرکت بیمهتحویل مدارک پزشکی بیمه تکمیلیخانم میرلیلی2335
مرکز انتشارات دانشگاهکارشناس-2192
دفتر حقوقیکارشناس-2131
مرکز فناوری اطلاعاتکارشناسخانم سیدی پور2632
مرکز فناوری اطلاعات-آقای2631
معاونت آموزشی - مرکز یادگیری الکترونیکمدیر مرکزدکتر پور محمد باقر2692
معاونت آموزشی - مرکز یادگیری الکترونیککارشناسآقای غفوری2691
معاونت آموزشی - مرکز یادگیری الکترونیکسامانه آموزش مجازیآقای روشنیان2263
معاونت آموزشی - مرکز یادگیری الکترونیکسامانه گلستانآقای حجتی2315
معاونت آموزشی - مرکز یادگیری الکترونیکسامانه گلستان - پیشخوانخانم شیخ الاسلام2646
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیمسئول دفتر مدیریت تحصیلات تکمیلیسید نوحعلی ابراهیمی2280
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیمسئول دفتر مدیریت تحصیلات تکمیلیامیر نوری2280
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیرئیس آموزشسید رئوف عظیمی2273
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیرئیس پذیرش، ثبت نام و امور آزمون هاپروانه محتسب2267
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیرئیس استعداد درخشانمژگان یزدانی2266
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس استعداد درخشانزهرا صادقی2303
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده روانشناسیویدا هاشمی2264
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده حقوق وعلوم سیاسی - دکتریعلی قربانی نژاد2191
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده حقوق و علوم سیاسی - ارشدلیلا جباری2313
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده ادبیات - دکتریسعیده اسدی2192
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده علوم اجتماعیمهدی دل آرا2269
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده اقتصاد، آمار ،ریاضی و رایانه و بیمه اکوسید مجید یاسینی2488
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده ادبیات ارشد و الهیاتمریم فتحی2485
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده علوم ارتباطات و تربیت بدنیاعظم عظیمی2297
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده مدیریت - دکترینرگس خردمند2709
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده مدیریت - ارشدهانیه منطقی2265
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس میز خدمتاکرم علمی2237
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس نظام وظیفهامیر بیگی2270
مرکز فناوری اطلاعاتکارشناسخانم صمدی2609
اداره نظارت بر خدمات عمومی-اقای تهرانی (شرکت متن آرای تهران)2190
دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)رئیس ادارهآقای عزالدین2336
دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)میز خدمت مقطع کارشناسی | صدور گواهیخانم علیمردانی2346
دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)میز خدمت مقطع کارشناسی ارشد و دکتریخانم علمی2237
دانش آموختگاندانشنامهآقای هاشمی2255
دانش آموختگاندرخواست و پیگیری صدور دانشنامه و ریزنمراتآقای نصیری- آقای پناه2309
نمایش ۲۰۱ تا ۲۵۰ مورد از کل ۳۰۴ مورد.