دفترچه تلفن دانشگاه

 لطفا برای تماس از خارج دانشگاه، ابتدای شماره‌های زیر ۴۸۳۹ را اضافه بفرمایید.

مثال: داخلی: ۱۲۳۴ > شماره مستقیم: ۴۸۳۹۱۲۳۴

اطلاعات تماس دانشکده‌ها:

ادبیات فارسی و زبان‌‌های خارجی

اقتصاد

الهیات و معارف اسلامی

بیمه اکو

پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان

تربیت بدنی و علوم ورزشی

- حقوق و علوم سیاسی

روانشناسی و علوم تربیتی

علوم اجتماعی

علوم ارتباطات

- آمار، ریاضی و رایانه

- مدیریت و حسابداری

مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

 برای جستجوی اطلاعات تماس کارکنان ستادی، کادر زیر را جستجو کنید.

واحدتوضیحاتنامداخلی
اداره املاککارشناساقای نگاهی۲۱۷۳
مهارت افزایی-اقای کیایی۲۲۵۹
امورمالیکارشناساقای گرگین۲۲۱۳
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس نظام وظیفهامیر بیگی۲۲۷۰
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیمسئول دفتر مدیریت تحصیلات تکمیلیامیر نوری۲۲۸۰
سایرین مرکزی-انتشارات۲۳۳۹
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس میز خدمتاکرم علمی۲۲۳۷
سایرین مرکزی-بانک تجارت۲۳۲۷
اداره اموالکارشناس اداره اموالبهروز بادرنگ۲۱۶۱
سایرین مرکزی-تاسیسات۲۳۲۲
اداره تدارکاتکارپردازجواد ستاری۲۷۱۷
دفتر نهاد رهبریمسئول دفتر نهادحجت الاسلام اکبری اقدم۳۵۳۷
اداره تدارکاتحسابدارحمید احمدی۲۷۰۲
دبیرخانه مرکزی-خانم۲۲۲۸
برنامه ریزی آموزشی-خانم جانه۲۲۴۵
مرکز انتشارات دانشگاهسرویراستارخانم فرمانی انوشه۲۱۴۹
هیأت اجرایی جذبکارشناس مسئول دبيرخانه جذب اعضاي هيات علمي دانشگاهخانم مومنی۲۱۲۲
-کانون‌های فرهنگی هنریخانم آرزو سبزوار3517
دفتر ریاستمسئول دفتر-کارشناس مسئولخانم احسنی2102
برنامه ریزی آموزشیمعاون مدیرخانم اخوندی۲۲۳۱
تعاونی اعتبار کارکنان-خانم اخوندی۲۳۴۷
همکاری های بین المللمسئول دفترخانم ادیبی۲۱۴۳
برنامه ریزی آموزشیاساتید مدعوخانم افتخاری۲۱۸۵
مدیریت امور پژوهشیکارشناس مسئول امور پژوهشيخانم الواری2714
امورمالیکارشناسخانم امیری۲۲۰۳
مرکز انتشارات دانشگاهنشر کتابخانم بابایی۲۱۴۲
مدیریت فنی و عمرانیمسئول دفترخانم برجیان۲۲۲۴
دانش آموختگانصدور گواهینامه موقت (دانشکده های روانشناسی علوم تربیتی و الهیات)خانم بلاسیوس2310
دفتر شاهد و ایثارگردانشکده مدیریت-الهیات-موسسه بیمه اکو- تربیت بدنیخانم بهمنی2355
دبیرخانه مرکزیکارشناسخانم توفیق۲۳۰۱
همکاری های بین المللمدیر گروه برنامه ریزی همکاری های علمی بین المللی (امور مربوط به سفرهای اعضای هیآت علمی و برگزاری همایش های بین‌المللی)خانم جباری۲۱۵۷
دانش آموختگان-صدور گواهینامه موقت (دانشکده های حقوق علوم سیاسی، بیمه اکو و اقتصاد)خانم حاج علیان۲۲۳۵
مرکز انتشارات دانشگاهکارشناس مسئول هماهنگي و توزيعخانم حاجی گلدی۲۱۴۱
دفتر شاهد و ایثارگررئیس دفتر شاهد و ایثارگرخانم حبیب اله۲۳۵۶
دبیرخانه مرکزیکارشناسخانم حسن خانی۲۲۰۹
دفتر برنامه بودجهکارشناس مسئولخانم حسینیان۲۴۰۲
دانش آموختگاناستعلام مدرک تحصیلی از طریق سامانه سجاد، پاسخ به مکاتبات خارجی از طریق ایمیلخانم حیدری2308
همکاری های بین الملل-خانم خدیجه عبادی2290
گزینش کارکنانکارشناسخانم خرسندی۲۱۲۷
روابط عمومیکارشناس رسانهخانم خلیلی2107
همکاری های بین المللمتخصص اوراسیاخانم دکتر سنائی۲۳۴۸
مرکز فناوری اطلاعاتمدیر مرکزخانم دکتر پرند۲۶۰۵
مرکز انتشارات دانشگاهطراح و صفحه‌آراخانم دیوباد۲۱۴۲
-سراهای دانشجویی خواهرانخانم رباب اخوان3527
دفتر ریاستدبیرخانه ریاست- کارشناس مسئول نظارت و پيگيریخانم رضایی2120
دفتر نظارت و ارزیابی-خانم رضوانی فر۲۱۱۸
مدیریت امور پژوهشیکارشناس پژوهشيخانم رقیه اسدی۲۷۱۳
برنامه ریزی آموزشی-خانم روح اله زاده۲۲۶۱
مدیریت امور پژوهشیرئيس گروه ارزيابي و توسعه توليدات علمي دانشگاهخانم ریاضی۲۱۱۶
برنامه ریزی آموزشی-خانم زاد مرد۲۲۶۰
نمایش ۱۵۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۳۰۵ مورد.