دفترچه تلفن دانشگاه

 لطفا برای تماس از خارج دانشگاه، ابتدای شماره‌های زیر ۴۸۳۹ را اضافه بفرمایید.

مثال: داخلی: ۱۲۳۴ > شماره مستقیم: ۴۸۳۹۱۲۳۴

اطلاعات تماس دانشکده‌ها:

ادبیات فارسی و زبان‌‌های خارجی

اقتصاد

الهیات و معارف اسلامی

بیمه اکو

پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان

تربیت بدنی و علوم ورزشی

- حقوق و علوم سیاسی

روانشناسی و علوم تربیتی

علوم اجتماعی

علوم ارتباطات

- آمار، ریاضی و رایانه

- مدیریت و حسابداری

مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

 برای جستجوی اطلاعات تماس کارکنان ستادی، کادر زیر را جستجو کنید.

واحدتوضیحاتنامداخلی
دفتر برنامه بودجهمدیر برنامه، بودجه و تحول سازمانیآقای دکتر صمد برزویان۲۱۶۵
دفتر حقوقیمدیر دفتر حقوقیآقای دکتر رهبرپور۲۱۳۰
مدیریت فنی و عمرانیمدیر عمرانیآقای مهندس کدخدایی۲۲۲۴
امورمالیمدیر مالیآقای حسن آباقری۲۱۹۹
همکاری های بین المللمدیر مرکزدکتر موسی عبداللهی۲۱۴۳- 44737636
مرکز فناوری اطلاعاتمدیر مرکزخانم دکتر پرند۲۶۰۵
معاونت آموزشی - مرکز یادگیری الکترونیکمدیر مرکزدکتر میرواحدی۲۶۹۲
هیأت اجرایی جذبمدیر واحد- دبيرخانه جذب اعضاي هيات علمي دانشگاهاقای دکتر سرپرست سادات۲۱۲۲
همکاری های بین المللمدیر گروه برنامه ریزی همکاری های علمی بین المللی (امور مربوط به سفرهای اعضای هیآت علمی و برگزاری همایش های بین‌المللی)خانم جباری۲۱۵۷
همکاری های بین المللمدیر گروه گسترش همکاریهای علمی بین المللیآقای دکتر احسان اکرادی2158
امورمالیمسئول امور مالي مديريت فني و طرح هاي عمراني دانشگاهاقای ذوالقرنین۲۱۹۳
گزینش کارکنانمسئول دفترآقای بابایی۲۱۲۷
معاونت پژوهشیمسئول دفترآقای خامسی۲۱۳۳
معاونت پژوهشیمسئول دفترآقای عزیزی۲۱۳۳
مدیریت امور پژوهشیمسئول دفترآقای سعید رئوفی۲۱۳۹
مرکز انتشارات دانشگاهمسئول دفتراقای علیرضا عطائی۲۱۴۸
همکاری های بین المللمسئول دفترخانم ادیبی۲۱۴۳
دفتر نظارت و ارزیابیمسئول دفتراقای ذوقی پور۲۱۰۵
امورمالیمسئول دفتر-۲۱۹۹
دفتر برنامه بودجهمسئول دفترآقای پژوهان فرد۲۱۶۵
معاونت آموزشیمسئول دفترآقای ادهمی۲۲۵۴
امور اداریمسئول دفتر.۲۱۸1
مدیریت فنی و عمرانیمسئول دفترخانم برجیان۲۲۲۴
برنامه ریزی آموزشیمسئول دفترخانم گرشاسبی۲۲۳۰
مرکز فناوری اطلاعاتمسئول دفتراقای میرزایی۲۶۰۵
معاونت توسعهمسئول دفترآقای علی بخشی2180
دفتر شاهد و ایثارگرمسئول دفتر | شماره مستقیم 02144737647خانم لطفی۲۳۵۶
-مسئول دفتر مدیر امور اجتماعیخانم ناهید شکری3508
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیمسئول دفتر مدیریت تحصیلات تکمیلیسید نوحعلی ابراهیمی۲۲۸۰
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیمسئول دفتر مدیریت تحصیلات تکمیلیامیر نوری۲۲۸۰
-مسئول دفتر معاون فرهنگی اجتماعیآقای سیدحسین موسوی3502
دفتر نهاد رهبریمسئول دفتر نهادحجت الاسلام اکبری اقدم۳۵۳۷
دفتر حقوقیمسئول دفتر- کارشناس مسئول امور قراردادهاي دفتر حقوقيخانم عباسیان فر2130
دفتر ریاستمسئول دفتر-کارشناس مسئولخانم احسنی2102
امورمالیمسئول مالي مرکز آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانانخانم زینب آق خانی۲۲۰۸
-مسئول مالی معاونت فرهنگی و اجتماعیآقای فرج زاهدی3504
-مستندسازی، رسانه و فضای مجازیآقای فردین دارابی3512
دفتر حقوقیمشاور دفتر حقوقیآقای ابوترابی۲۱۳۱
معاونت توسعه و مدیریت منابعمعاونآقای دکتر وفایی۲۱۸۰
معاونت آموزشیمعاونآقای دکتر آدمی۲۲۵۴
مدیریت امور پژوهشیمعاون مدیرآقای فتح الهی۲۱۳۹
برنامه ریزی آموزشیمعاون مدیرخانم اخوندی۲۲۳۱
مرکز فناوری اطلاعاتمعاون مدیرآقای گلینی۲۶۱۱
-معاون مدیر امور فرهنگیآقای علیرضا قنبری3526
امورمالیمعاون مدیر مالیآقای محبتی۲۱۹۹
امورمالیمعاون مدیر مالیآقای نصرتی زاده۲۱۹۹
معاونت پژوهشیمعاون پژوهشیآقای دکتر حسین پور۲۱۳۳
-موزه و میراث فرهنگی و اجتماعیخانم ناهید حیدری3513
دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)میز خدمت مقطع کارشناسی | صدور گواهیخانم علیمردانی۲۳۴۶
دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)میز خدمت مقطع کارشناسی ارشد و دکتریخانم علمی۲۲۳۷
نمایش ۱۵۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۳۰۵ مورد.