دفترچه تلفن دانشگاه

 لطفا برای تماس از خارج دانشگاه، ابتدای شماره‌های زیر ۴۸۳۹ را اضافه بفرمایید.

مثال: داخلی: ۱۲۳۴ > شماره مستقیم: ۴۸۳۹۱۲۳۴

اطلاعات تماس دانشکده‌ها:

ادبیات فارسی و زبان‌‌های خارجی

اقتصاد

الهیات و معارف اسلامی

بیمه اکو

پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان

تربیت بدنی و علوم ورزشی

- حقوق و علوم سیاسی

روانشناسی و علوم تربیتی

علوم اجتماعی

علوم ارتباطات

- آمار، ریاضی و رایانه

- مدیریت و حسابداری

مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

 برای جستجوی اطلاعات تماس کارکنان ستادی، کادر زیر را جستجو کنید.

واحدتوضیحاتنامداخلی
برنامه ریزی آموزشی-خانم جانه2245
برنامه ریزی آموزشیاساتید مدعوخانم افتخاری2185
برنامه ریزی آموزشی-خانم زاد مرد2260
برنامه ریزی آموزشی-خانم روح اله زاده2261
برنامه ریزی آموزشیمعاون مدیرخانم اخوندی2231
برنامه ریزی آموزشی-خانم یزدانی2176
برنامه ریزی آموزشی-خانم صوفی2234
برنامه ریزی آموزشی-آقای قاضی2250
مهارت افزایی-اقای کیایی2259
مهارت افزاییکارشناسخانم کاظم پور2259
حراست دانشگاه--2135
حراست دانشگاه--2134
حراست دانشگاه--2150
حراست دانشگاه--2302
حراست دانشگاه--2153
حراست دانشگاه--2151
حراست دانشگاه--2151
حراست دانشگاهانتظاماتاطلاعات مرکز2319
حراست دانشگاهانتظاماتدرب اصلی دانشگاه2320
حراست دانشگاهانتظاماتدرب میدان ورزش2353
حراست دانشگاهانتظاماتارشاد خواهران2342
دبیرخانه مرکزیرئیس دبیرخانهآقای خسرو ابادی2304
دبیرخانه مرکزیارسال مراسلاتآقای کیان پیشه2306
دبیرخانه مرکزیکارشناسآقای یاوری2209
دبیرخانه مرکزیکارشناسخانم عطایی2305
دبیرخانه مرکزی-خانم2228
دبیرخانه مرکزیکارشناسخانم حسن خانی2209
دبیرخانه مرکزیکارشناسخانم توفیق2301
مرکز فناوری اطلاعاتمدیر مرکزخانم دکتر پرند2605
مرکز فناوری اطلاعاتمسئول دفتراقای میرزایی2605
مرکز فناوری اطلاعاتپشتیبانی ادمین های سایتخانم یوسفی2616
مرکز فناوری اطلاعاتشبکه | اینترنتآقای افتخاری2633
مرکز فناوری اطلاعاتسرور | اینترنتآقای رحیمی2615
مرکز فناوری اطلاعاتنصب نرم‌افزارها | تعمیر سخت افزارآقای نوروزیان2607
مرکز فناوری اطلاعاتمعاون مدیرآقای گلینی2611
مرکز فناوری اطلاعاتکارشناس نرم افزارآقای کرمی2619
مرکز فناوری اطلاعاترییس اداره نرم افزارخانم نعیمی2625
مرکز فناوری اطلاعاتکارشناس شبکهخانم کتیرایی2608
مرکز فناوری اطلاعاتشبکه | سروراقای احمدی2614
مرکز فناوری اطلاعاتکارشناساقای حجت اله سعیدی2613
مرکز فناوری اطلاعاتکارشناساقای صالح آبادویی2617
تعاونی اعتبار کارکنان-خانم غضنفری2347
تعاونی اعتبار کارکنان-خانم اخوندی2347
تعاونی مصرف کارکنان-اقای محمد زاده2599
انبار مرکزی-اقای شقاقی2325
انبار مرکزی-اقای زند2325
دفتر نظارت و ارزیابی-خانم رضوانی فر2118
اداره نظارت بر خدمات عمومی-اقای محمد حسین رمضانی2630
معاونت فرهنگیسرپرست اداره امور عمومي معاونت فرهنگي و اجتماعياقای قلی پور3501
اداره نظارت بر خدمات عمومی-اقای ابراهیمی2630
نمایش ۱۵۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۳۰۴ مورد.