دفترچه تلفن دانشگاه

 لطفا برای تماس از خارج دانشگاه، ابتدای شماره‌های زیر ۴۸۳۹ را اضافه بفرمایید.

مثال: داخلی: ۱۲۳۴ > شماره مستقیم: ۴۸۳۹۱۲۳۴

اطلاعات تماس دانشکده‌ها:

ادبیات فارسی و زبان‌‌های خارجی

اقتصاد

الهیات و معارف اسلامی

بیمه اکو

پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان

تربیت بدنی و علوم ورزشی

- حقوق و علوم سیاسی

روانشناسی و علوم تربیتی

علوم اجتماعی

علوم ارتباطات

- آمار، ریاضی و رایانه

- مدیریت و حسابداری

مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

 برای جستجوی اطلاعات تماس کارکنان ستادی، کادر زیر را جستجو کنید.

واحدتوضیحاتنامداخلی
برنامه ریزی آموزشیاساتید مدعوخانم افتخاری۲۱۸۵
برنامه ریزی آموزشی-خانم زاد مرد۲۲۶۰
برنامه ریزی آموزشی-خانم روح اله زاده۲۲۶۱
برنامه ریزی آموزشیمعاون مدیرخانم اخوندی۲۲۳۱
برنامه ریزی آموزشی-خانم یزدانی۲۱۷۶
برنامه ریزی آموزشی-خانم صوفی۲۲۳۴
برنامه ریزی آموزشی-آقای قاضی۲۲۵۰
مهارت افزایی-اقای کیایی۲۲۵۹
مهارت افزاییکارشناسخانم کاظم پور۲۲۵۹
حراست دانشگاه--۲۱۳۵
حراست دانشگاه--۲۱۳۴
حراست دانشگاه--۲۱۵۰
حراست دانشگاه--۲۳۰۲
حراست دانشگاه--۲۱۵۳
حراست دانشگاه--۲۱۵۱
حراست دانشگاه--۲۱۵۱
حراست دانشگاهانتظاماتاطلاعات مرکز۲۳۱۹
حراست دانشگاهانتظاماتدرب اصلی دانشگاه۲۳۲۰
حراست دانشگاهانتظاماتدرب میدان ورزش۲۳۵۳
حراست دانشگاهانتظاماتارشاد خواهران۲۳۴۲
دبیرخانه مرکزیرئیس دبیرخانهآقای خسرو ابادی۲۳۰۴
دبیرخانه مرکزیارسال مراسلاتآقای کیان پیشه۲۳۰۶
دبیرخانه مرکزیکارشناسآقای یاوری۲۲۰۹
دبیرخانه مرکزیکارشناسخانم عطایی۲۳۰۵
دبیرخانه مرکزی-خانم۲۲۲۸
دبیرخانه مرکزیکارشناسخانم حسن خانی۲۲۰۹
دبیرخانه مرکزیکارشناسخانم توفیق۲۳۰۱
مرکز فناوری اطلاعاتمدیر مرکزخانم دکتر پرند۲۶۰۵
مرکز فناوری اطلاعاتمسئول دفتراقای میرزایی۲۶۰۵
مرکز فناوری اطلاعاتپشتیبانی ادمین های سایتخانم یوسفی۲۶۱۶
مرکز فناوری اطلاعاتشبکه | اینترنتآقای افتخاری۲۶۳۳
مرکز فناوری اطلاعاتسرور | اینترنتآقای رحیمی۲۶۱۵
مرکز فناوری اطلاعاتنصب نرم‌افزارها | تعمیر سخت افزارآقای نوروزیان۲۶۰۷
مرکز فناوری اطلاعاتمعاون مدیرآقای گلینی۲۶۱۱
مرکز فناوری اطلاعاتکارشناس نرم افزارآقای کرمی۲۶۱۹
مرکز فناوری اطلاعاترییس اداره نرم افزارخانم نعیمی2625
مرکز فناوری اطلاعاتکارشناس شبکهخانم کتیرایی۲۶۰۸
مرکز فناوری اطلاعاتشبکه | سروراقای احمدی۲۶۱۴
مرکز فناوری اطلاعاتکارشناساقای حجت اله سعیدی۲۶۱۳
مرکز فناوری اطلاعاتکارشناساقای صالح آبادویی۲۶۱۷
تعاونی اعتبار کارکنان-خانم غضنفری۲۳۴۷
تعاونی اعتبار کارکنان-خانم اخوندی۲۳۴۷
تعاونی مصرف کارکنان-اقای محمد زاده۲۵۹۹
انبار مرکزی-اقای شقاقی۲۳۲۵
انبار مرکزی-اقای زند۲۳۲۵
دفتر نظارت و ارزیابی-خانم رضوانی فر۲۱۱۸
اداره نظارت بر خدمات عمومی-اقای محمد حسین رمضانی۲۶۳۰
معاونت فرهنگیسرپرست اداره امور عمومي معاونت فرهنگي و اجتماعياقای قلی پور3501
اداره نظارت بر خدمات عمومی-اقای ابراهیمی۲۶۳۰
سایرین مرکزی-بانک تجارت۲۳۲۷
نمایش ۱۵۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۳۰۵ مورد.