دفترچه تلفن دانشگاه

 لطفا برای تماس از خارج دانشگاه، ابتدای شماره‌های زیر ۴۸۳۹ را اضافه بفرمایید.

مثال: داخلی: ۱۲۳۴ > شماره مستقیم: ۴۸۳۹۱۲۳۴

 لطفا برای جستجوی اسامی کارشناسان، نام واحدها و یا موضوع کاری خود از کادر زیر استفاده کنید.

واحدتوضیحاتنامداخلی
برنامه ریزی آموزشیمسئول دفترخانم گرشاسبی۲۲۳۰
برنامه ریزی آموزشی-خانم جانه۲۲۴۵
برنامه ریزی آموزشیکارشناسخانم افتخاری۲۱۸۵
برنامه ریزی آموزشی-خانم زاد مرد۲۲۶۰
برنامه ریزی آموزشی-خانم روح اله زاده۲۲۶۱
برنامه ریزی آموزشیمعاون مدیرخانم اخوندی۲۲۳۱
برنامه ریزی آموزشی-خانم یزدانی۲۱۷۶
برنامه ریزی آموزشی-خانم صوفی۲۲۳۴
برنامه ریزی آموزشی-آقای قاضی۲۲۵۰
مهارت افزایی-اقای کیایی۲۲۵۹
مهارت افزاییکارشناسخانم کاظم پور۲۲۵۹
حراست دانشگاه-آقای اسدی۲۱۳۵
حراست دانشگاه-آقای اسحاقی۲۱۳۴
حراست دانشگاه-اقای مقیسه۲۱۵۰
حراست دانشگاه-آقای پاکپور۲۳۰۲
حراست دانشگاه-خانم پورقاسم۲۱۵۳
حراست دانشگاه-خانم رجبی۲۱۵۱
حراست دانشگاه-آقای جوکار۲۱۵۱
حراست دانشگاهانتظاماتاطلاعات مرکز۲۳۱۹
حراست دانشگاهانتظاماتدرب اصلی دانشگاه۲۳۲۰
حراست دانشگاهانتظاماتدرب میدان ورزش۲۳۵۳
حراست دانشگاهانتظاماتارشاد خواهران۲۳۴۲
دبیرخانه مرکزیرئیس دبیرخانهآقای خسرو ابادی۲۳۰۴
دبیرخانه مرکزیارسال مراسلاتآقای کیان پیشه۲۳۰۶
دبیرخانه مرکزیکارشناسآقای یاوری۲۲۰۹
دبیرخانه مرکزیکارشناسخانم عطایی۲۳۰۵
دبیرخانه مرکزی-خانم۲۲۲۸
دبیرخانه مرکزیکارشناسخانم حسن خانی۲۲۰۹
دبیرخانه مرکزیکارشناسخانم توفیق۲۳۰۱
مرکز فناوری اطلاعاتمدیر مرکزخانم دکتر پرند۲۶۰۵
مرکز فناوری اطلاعاتمسئول دفتراقای میرزایی۲۶۰۵
مرکز فناوری اطلاعاتپشتیبانی ادمین های سایتخانم یوسفی۲۶۱۶
مرکز فناوری اطلاعاتشبکه | اینترنتآقای افتخاری۲۶۳۳
مرکز فناوری اطلاعاتسرور | اینترنتآقای رحیمی۲۶۱۵
مرکز فناوری اطلاعاتنصب نرم‌افزارها | تعمیر سخت افزارآقای نوروزیان۲۶۰۷
مرکز فناوری اطلاعاتمعاون مدیرآقای گلینی۲۶۱۱
مرکز فناوری اطلاعاتکارشناس نرم افزارآقای کرمی۲۶۱۹
مرکز فناوری اطلاعاترییس اداره نرم افزارخانم نعیمی۲۶۱۸
مرکز فناوری اطلاعاتکارشناس شبکهخانم کتیرایی۲۶۰۸
مرکز فناوری اطلاعاتشبکه | سروراقای احمدی۲۶۱۴
مرکز فناوری اطلاعاتکارشناساقای حجت اله سعیدی۲۶۱۳
مرکز فناوری اطلاعاتکارشناساقای صالح آبادویی۲۶۱۷
تعاونی اعتبار کارکنان-خانم غضنفری۲۳۴۷
تعاونی اعتبار کارکنان-خانم اخوندی۲۳۴۷
تعاونی مصرف کارکنان-اقای محمد زاده۲۵۹۹
انبار مرکزی-اقای شقاقی۲۳۲۵
انبار مرکزی-اقای زند۲۳۲۵
دفتر نظارت و ارزیابی-خانم رضوانی فر۲۱۱۸
اداره نظارت بر خدمات عمومی-اقای اربابی۲۶۳۰
اداره نظارت بر خدمات عمومیرییس ادارهاقای قلی پور۲۶۳۰
نمایش ۱۵۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۲۹۳ مورد.