دفترچه تلفن دانشگاه

 لطفا برای تماس از بیرون دانشگاه، ابتدای شماره‌های زیر ۴۸۳۹ را اضافه بفرمایید.

مثال: داخلی: ۱۲۳۴ > شماره مستقیم: ۴۸۳۹۱۲۳۴

 لطفا برای جستجوی اسامی کارشناسان، نام واحدها و یا موضوع کاری خود از کادر زیر استفاده کنید.

واحدتوضیحاتنامداخلی
برنامه ریزی آموزشی-خانم جانه۲۲۴۵-
برنامه ریزی آموزشی-خانم افتخاری۲۱۸۵-
برنامه ریزی آموزشی-خانم زاد مرد۲۲۶۰-
برنامه ریزی آموزشی-خانم روح اله زاده۲۲۶۱-
برنامه ریزی آموزشی-خانم اخوندی۲۲۳۱-
برنامه ریزی آموزشی-خانم یزدانی۲۱۷۶-
برنامه ریزی آموزشی-خانم صوفی۲۲۳۴-
برنامه ریزی آموزشی-آقای قاضی۲۲۵۰-
مهارت افزایی-اقای کیایی۲۲۵۹-
مهارت افزایی-خانم کاظم پور۲۲۵۹-
حراست دانشگاه-آقای اسدی۲۱۳۵-
حراست دانشگاه-آقای اسحاقی۲۱۳۴-
حراست دانشگاه-اقای مقیسه۲۱۵۰-
حراست دانشگاه-آقای پاکپور۲۳۰۲-
حراست دانشگاه-خانم پورقاسم۲۱۵۳-
حراست دانشگاه-خانم رجبی۲۱۵۱-
حراست دانشگاه-آقای جوکار۲۱۵۱-
حراست دانشگاهانتظاماتاطلاعات مرکز۲۳۱۹-
حراست دانشگاهانتظاماتدرب اصلی دانشگاه۲۳۲۰-
حراست دانشگاهانتظاماتدرب میدان ورزش۲۳۵۳-
حراست دانشگاهانتظاماتارشاد خواهران۲۳۴۲-
دبیرخانه مرکزیرئیس دبیرخانهآقای خسرو ابادی۲۳۰۴-
دبیرخانه مرکزی-آقای کیان پیشه۲۳۰۶-
دبیرخانه مرکزی-آقای یاوری۲۲۰۹-
دبیرخانه مرکزی-خانم عطایی۲۳۰۵-
دبیرخانه مرکزی-خانم ظهیرآبادی۲۲۲۸-
دبیرخانه مرکزی-خانم حسن خانی۲۲۰۹-
دبیرخانه مرکزی-خانم توفیق۲۳۰۱-
مرکز فناوری اطلاعاتمدیر مرکزخانم دکتر پرند۲۶۰۵-
مرکز فناوری اطلاعاتمسئول دفتراقای میرزایی۲۶۰۵-
مرکز فناوری اطلاعاتپشتیبانی ادمین های سایتخانم یوسفی۲۶۱۶-
مرکز فناوری اطلاعاتشبکه | اینترنتآقای افتخاری۲۶۳۳-
مرکز فناوری اطلاعاتسرور | اینترنتآقای رحیمی۲۶۱۵-
مرکز فناوری اطلاعاتنصب نرم‌افزارها | تعمیر سخت افزارآقای نوروزیان۲۶۰۷-
مرکز فناوری اطلاعاتمعاون مدیرآقای گلینی۲۶۱۱-
مرکز فناوری اطلاعاتپشتیبانی اتوماسیون اداریآقای کرمی۲۶۱۹-
مرکز فناوری اطلاعاتپشتیبانی دانشجویانخانم دادگر مهر۲۶۱۸-
مرکز فناوری اطلاعاتکارشناس شبکهخانم کتیرایی۲۶۰۸-
مرکز فناوری اطلاعاتشبکه | سروراقای احمدی۲۶۱۴-
مرکز فناوری اطلاعاتپشتیبانی ایمیل دانشگاهاقای غفوری۲۶۱۳-
مرکز فناوری اطلاعاتسامانه های جلسات مجازیاقای صالح آبادویی۲۶۱۷-
تعاونی اعتبار کارکنان-خانم غضنفری۲۳۴۷-
تعاونی اعتبار کارکنان-خانم اخوندی۲۳۴۷-
تعاونی مصرف کارکنان-اقای محمد زاده۲۵۹۹-
انبار مرکزی-اقای شقاقی۲۳۲۵-
انبار مرکزی-اقای زند۲۳۲۵-
دفتر نظارت و ارزیابی-خانم رضوانی فر۲۱۱۸-
اداره نظارت بر خدمات عمومی-اقای اربابی۲۶۳۰-
اداره نظارت بر خدمات عمومی-اقای علیپور۲۶۳۰-
اداره نظارت بر خدمات عمومی-اقای ابراهیمی۲۶۳۰-
نمایش ۱۵۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۲۹۴ مورد.