دفترچه تلفن دانشگاه

 لطفا برای تماس از خارج دانشگاه، ابتدای شماره‌های زیر ۴۸۳۹ را اضافه بفرمایید.

مثال: داخلی: ۱۲۳۴ > شماره مستقیم: ۴۸۳۹۱۲۳۴

اطلاعات تماس دانشکده‌ها:

ادبیات فارسی و زبان‌‌های خارجی

اقتصاد

الهیات و معارف اسلامی

بیمه اکو

پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان

تربیت بدنی و علوم ورزشی

- حقوق و علوم سیاسی

روانشناسی و علوم تربیتی

علوم اجتماعی

علوم ارتباطات

- آمار، ریاضی و رایانه

- مدیریت و حسابداری

مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

 برای جستجوی اطلاعات تماس کارکنان ستادی، کادر زیر را جستجو کنید.

واحدتوضیحاتنامداخلی
برنامه ریزی آموزشی-آقای قاضی2250
تعاونی اعتبار کارکنان-خانم غضنفری2347
تعاونی اعتبار کارکنان-خانم اخوندی2347
تعاونی مصرف کارکنان-اقای محمد زاده2599
حراست دانشگاه--2135
حراست دانشگاه--2134
حراست دانشگاه--2150
حراست دانشگاه--2302
حراست دانشگاه--2153
حراست دانشگاه--2151
حراست دانشگاه--2151
حراست دانشگاهانتظاماتاطلاعات مرکز2319
حراست دانشگاهانتظاماتدرب اصلی دانشگاه2320
حراست دانشگاهانتظاماتدرب میدان ورزش2353
حراست دانشگاهانتظاماتارشاد خواهران2342
حراست دانشگاه--2135
دانش آموختگاندانشنامهآقای هاشمی2255
دانش آموختگاندرخواست و پیگیری صدور دانشنامه و ریزنمراتآقای نصیری- آقای پناه2309
دانش آموختگان-صدور گواهینامه موقت (دانشکده های حقوق علوم سیاسی، بیمه اکو و اقتصاد)خانم حاج علیان2235
دانش آموختگانصدور گواهینامه موقت (دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی)خانم عیسی خواجه2239
دانش آموختگانکارشناس-صدور گواهینامه موقت (دانشکده مدیریت-حسابداری و پردیش دانشگاهی)خانم وفایی نژاد2316
دانش آموختگاناستعلام مدرک تحصیلی از طریق سامانه سجاد، پاسخ به مکاتبات خارجی از طریق ایمیلخانم حیدری2308
دانش آموختگانصدور گواهینامه موقت (دانشکده های روانشناسی علوم تربیتی و الهیات)خانم بلاسیوس2310
دانش آموختگاندرخواست استعلام شغلی و تأییدیه تحصیلیخانم شاه ویردی2317
دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)رئیس ادارهآقای عزالدین2336
دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)میز خدمت مقطع کارشناسی | صدور گواهیخانم علیمردانی2346
دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)میز خدمت مقطع کارشناسی ارشد و دکتریخانم علمی2237
دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)صدور دانشنامه کلیه مقاطع تحصیلیخانم میرزایی2308
دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)لغو تعهد و تایید ترجمه مدارک در سامانه سجادخانم شیاسی2257
دبیرخانه مرکزیرئیس دبیرخانهآقای خسرو ابادی2304
دبیرخانه مرکزیارسال مراسلاتآقای کیان پیشه2306
دبیرخانه مرکزیکارشناسآقای یاوری2209
دبیرخانه مرکزیکارشناسخانم عطایی2305
دبیرخانه مرکزی-خانم2228
دبیرخانه مرکزیکارشناسخانم حسن خانی2209
دبیرخانه مرکزیکارشناسخانم توفیق2301
دفتر برنامه بودجهمدیر برنامه، بودجه و تحول سازمانیآقای دکتر صمد برزویان2165
دفتر برنامه بودجهمسئول دفترآقای پژوهان فرد2165
دفتر برنامه بودجهرییس گروه تشکیلاتآقای سعیدی2166
دفتر برنامه بودجهرییس اداره بودجهآقای همتی2145
دفتر برنامه بودجهکارشناس بودجهآقای2401
دفتر برنامه بودجهکارشناسآقای نعمت پیری2402
دفتر برنامه بودجهکارشناس مسئول گروه برنامه ريزي و مديريت عملکردراضیه عباسی2402
دفتر برنامه بودجهآموزش و توسعه منابع انسانی-2184
دفتر برنامه بودجهرییس ادارهخانم فاطمه شمس2163
دفتر جذب منطقه یکفرمانده حوزه بسیج کارکنانآقای فرهادی2292
دفتر حقوقیمسئول دفتر- کارشناس مسئول امور قراردادهاي دفتر حقوقيخانم عباسیان فر2130
دفتر حقوقیمدیر دفتر حقوقیآقای دکتر رهبرپور2130
دفتر حقوقیمشاور دفتر حقوقیآقای ابوترابی2131
دفتر حقوقیکارشناس مسئول امورحقوقیآقای پدرام2132
نمایش ۱۰۱ تا ۱۵۰ مورد از کل ۳۰۴ مورد.