دفترچه تلفن دانشگاه

 لطفا برای تماس از خارج دانشگاه، ابتدای شماره‌های زیر ۴۸۳۹ را اضافه بفرمایید.

مثال: داخلی: ۱۲۳۴ > شماره مستقیم: ۴۸۳۹۱۲۳۴

اطلاعات تماس دانشکده‌ها:

ادبیات فارسی و زبان‌‌های خارجی

اقتصاد

الهیات و معارف اسلامی

بیمه اکو

پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان

تربیت بدنی و علوم ورزشی

- حقوق و علوم سیاسی

روانشناسی و علوم تربیتی

علوم اجتماعی

علوم ارتباطات

- آمار، ریاضی و رایانه

- مدیریت و حسابداری

مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

 برای جستجوی اطلاعات تماس کارکنان ستادی، کادر زیر را جستجو کنید.

واحدتوضیحاتنامداخلی
تعاونی اعتبار کارکنان-خانم غضنفری۲۳۴۷
تعاونی اعتبار کارکنان-خانم اخوندی۲۳۴۷
تعاونی مصرف کارکنان-اقای محمد زاده۲۵۹۹
حراست دانشگاه--۲۱۳۵
حراست دانشگاه--۲۱۳۴
حراست دانشگاه--۲۱۵۰
حراست دانشگاه--۲۳۰۲
حراست دانشگاه--۲۱۵۳
حراست دانشگاه--۲۱۵۱
حراست دانشگاه--۲۱۵۱
حراست دانشگاهانتظاماتاطلاعات مرکز۲۳۱۹
حراست دانشگاهانتظاماتدرب اصلی دانشگاه۲۳۲۰
حراست دانشگاهانتظاماتدرب میدان ورزش۲۳۵۳
حراست دانشگاهانتظاماتارشاد خواهران۲۳۴۲
حراست دانشگاه--۲۱۳۵
دانش آموختگان-درخواست استعلام شغلی و تأییدیه تحصیلیآقای هاشمی۲۲۵۵
دانش آموختگاندرخواست و پیگیری صدور دانشنامه و ریزنمراتآقای نصیری- آقای پناه۲۳۰۹
دانش آموختگان-صدور گواهینامه موقت (دانشکده های حقوق علوم سیاسی، بیمه اکو و اقتصاد)خانم حاج علیان۲۲۳۵
دانش آموختگانصدور گواهینامه موقت(دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی)خانم عیسی خواجه۲۲۳۹
دانش آموختگانکارشناس-صدور گواهینامه موقت (دانشکده مدیریت-حسابداری و پردیش دانشگاهی)خانم وفایی نژاد۲۳۱۶
دانش آموختگاناستعلام مدرک تحصیلی از طریق سامانه سجاد، پاسخ به مکاتبات خارجی از طریق ایمیلخانم حیدری2308
دانش آموختگانصدور گواهینامه موقت (دانشکده های روانشناسی علوم تربیتی و الهیات)خانم بلاسیوس2310
دانش آموختگاندرخواست استعلام شغلی و تأییدیه تحصیلیخانم شاه ویردی2317
دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)رئیس ادارهآقای عزالدین۲۳۳۶
دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)میز خدمت مقطع کارشناسی | صدور گواهیخانم علیمردانی۲۳۴۶
دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)میز خدمت مقطع کارشناسی ارشد و دکتریخانم علمی۲۲۳۷
دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)صدور دانشنامه کلیه مقاطع تحصیلیخانم میرزایی۲۳۰۸
دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)لغو تعهد و تایید ترجمه مدارک در سامانه سجادخانم شیاسی۲۲۵۷
دبیرخانه مرکزیرئیس دبیرخانهآقای خسرو ابادی۲۳۰۴
دبیرخانه مرکزیارسال مراسلاتآقای کیان پیشه۲۳۰۶
دبیرخانه مرکزیکارشناسآقای یاوری۲۲۰۹
دبیرخانه مرکزیکارشناسخانم عطایی۲۳۰۵
دبیرخانه مرکزی-خانم۲۲۲۸
دبیرخانه مرکزیکارشناسخانم حسن خانی۲۲۰۹
دبیرخانه مرکزیکارشناسخانم توفیق۲۳۰۱
دفتر برنامه بودجهمدیر برنامه، بودجه و تحول سازمانیآقای دکتر صمد برزویان۲۱۶۵
دفتر برنامه بودجهمسئول دفترآقای پژوهان فرد۲۱۶۵
دفتر برنامه بودجهرییس گروه تشکیلاتآقای سعیدی۲۱۶۳
دفتر برنامه بودجهرییس اداره بودجهآقای همتی۲۱۴۵
دفتر برنامه بودجهکارشناس بودجهآقای۲۴۰۱
دفتر برنامه بودجهکارشناس مسئولخانم حسینیان۲۴۰۲
دفتر برنامه بودجهکارشناس مسئول گروه برنامه ريزي و مديريت عملکردراضیه عباسی2402
دفتر برنامه بودجهآموزش و توسعه منابع انسانی-۲۱۸۴
دفتر برنامه بودجهرییس ادارهخانم فاطمه شمس۲۲۸۴
دفتر جذب منطقه یک-آقای فرهادی2292
دفتر حقوقیمسئول دفتر- کارشناس مسئول امور قراردادهاي دفتر حقوقيخانم عباسیان فر2130
دفتر حقوقیمدیر دفتر حقوقیآقای دکتر رهبرپور۲۱۳۰
دفتر حقوقیمشاور دفتر حقوقیآقای ابوترابی۲۱۳۱
دفتر حقوقیکارشناس مسئول امورحقوقیآقای پدرام۲۱۳۲
دفتر حقوقیکارشناس دفتر حقوقی- مشاور حقوقیآقای دکتر چاووشی۲۱۳۲
نمایش ۱۰۱ تا ۱۵۰ مورد از کل ۳۰۵ مورد.