دفترچه تلفن دانشگاه

 لطفا برای تماس از خارج دانشگاه، ابتدای شماره‌های زیر ۴۸۳۹ را اضافه بفرمایید.

مثال: داخلی: ۱۲۳۴ > شماره مستقیم: ۴۸۳۹۱۲۳۴

 لطفا برای جستجوی اسامی کارشناسان، نام واحدها و یا موضوع کاری خود از کادر زیر استفاده کنید.

واحدتوضیحاتنامداخلی
دفتر برنامه بودجهرییس گروه تشکیلاتآقای سعیدی۲۱۶۳
دفتر برنامه بودجهرییس اداره بودجهآقای همتی۲۱۴۵
دفتر برنامه بودجهکارشناس بودجهآقای۲۴۰۱
دفتر برنامه بودجهکارشناس مسئولخانم حسینیان۲۴۰۲
دفتر برنامه بودجهبرنامه‌ریزی و مدیریت عملکرداقای اکرادی۲۱۶۶
دفتر برنامه بودجهبرنامه‌ریزی و مدیریت عملکرد--
دفتر برنامه بودجهآموزش و توسعه منابع انسانیخانم آذرخش۲۱۸۴
دفتر برنامه بودجهرییس ادارهخانم شمس۲۲۸۴
اداره رفاه کارکنانرئیس اداره رفاه کارکنانآقای جمشیدی مقدم۲۶۴۰
اداره رفاه کارکنانبیمه پرونده‌های پزشکیبهروز یوسفیان۲۳۳۱
اداره کارگزینیتبدیل وضعیت ایثارگران-۲۲۵۸
اداره رفاه کارکنان-لیلا صیاد۲۳۱۸
اداره رفاه کارکنان--۲۳۶۳
اداره تدارکاترئیس اداره تدارکاتسلمان مرادی۲۲۲۷
اداره تدارکاتکارپردازمهدی لشنی۲۷۰۱
معاونت فرهنگیکارپردازآقای سلمان پور۲۷۰۳
اداره تدارکاتکارپردازمنصور عباسی مقدم۲۷۰۵
اداره تدارکاتکارپردازقربانعلی نامی۲۷۰۴
اداره تدارکاتکارپردازجواد ستاری۲۷۱۷
اداره تدارکاتحسابدارحمید احمدی۲۷۰۲
معاونت آموزشیمعاون آموزشی دانشگاهآقای دکتر آدمی۲۲۵۴
معاونت آموزشیمسئول دفترآقای ادهمی۲۲۵۴
امور اداریمدیر امور اداریآقای مهدی میرزایی تبار۲۱۸۶
امور اداری-آقای شیخ‌علیشاهی۲۱۸۶
امور اداریمسئول دفتراقای بابایی۲۱۸۶
اداره کارگزینیکارشناسآقای رسول نژاد۲۱۷۵
اداره کارگزینیرییس اداره کارگزینیناهید باقری۲۱۷۴
اداره کارگزینیامور بازنشستگان و انتقال کسورات و تجمیع سوابقمصطفی سلیمانی۲۱۸۲
اداره کارگزینیکارکنان اداریخانم شکوری۲۱۷۱
اداره کارگزینیبایگانی مدارکمحسن دیلمی۲۱۶۸
اداره کارگزینیاعضای هیئت علمیعلی عابدی2172
اداره کارگزینی-ظهیرآبادی2172
اداره کارگزینیکارکنان اداری و حجمیزهرا زارعی۲۱۷۰
مدیریت فنی و عمرانیمدیر عمرانیآقای مهندس کدخدایی۲۲۲۴
مدیریت فنی و عمرانی-اقای صادقی۲۲۲۴
مدیریت فنی و عمرانیمسئول دفترخانم برجیان۲۲۲۴
مدیریت فنی و عمرانیکارشناساقای فرقانی۲۲۲۴
مدیریت فنی و عمرانی-اقای۲۲۲۴
مدیریت فنی و عمرانیکارشناسآقای سازگار۲۲۲۴
مدیریت فنی و عمرانی-آقای۲۲۲۴
مدیریت فنی و عمرانی-اقای لطفی۲۶۹۹
مدیریت فنی و عمرانیکارشناساقای قربانی۲۳۲۳
مدیریت فنی و عمرانیکارشناساقای شفیع نژاد۲۳۲۳
دفتر شاهد و ایثارگررئیس دفتر شاهد و ایثارگرخانم حبیب اله۲۳۵۶
دفتر شاهد و ایثارگرمسئول دفتر | شماره مستقیم 02144737647آقای سالمی۲۳۵۶
دفتر شاهد و ایثارگرامور مالی | کمیسیون‌ها | دانشکده‌های حقوق و علوم سیاسی - علوم اجتماعیآقای حسینی۲۲۷۷
دفتر شاهد و ایثارگرامور ایثارگری کارکنان علمی و اداریآقای واقفی۲۳۵۲
دفتر شاهد و ایثارگربرنامه‌ریز ستاد | دانشکده‌های روانشناسی - تربیت‌ بدنی - ادبیات - علوم ارتباطاتاقای آقاجانی۲۱۸۸
دفتر شاهد و ایثارگردانشکده‌های مدیریت و حسابداری - اقتصاد - علوم ریاضی - الهیات - بیمه اکوخانم بهمنی2355
برنامه ریزی آموزشیمدیرآقای دکتر هادی خان محمدی۲۲۳۰
نمایش ۱۰۱ تا ۱۵۰ مورد از کل ۲۹۳ مورد.