دفترچه تلفن دانشگاه

 لطفا برای تماس از خارج دانشگاه، ابتدای شماره‌های زیر ۴۸۳۹ را اضافه بفرمایید.

مثال: داخلی: ۱۲۳۴ > شماره مستقیم: ۴۸۳۹۱۲۳۴

اطلاعات تماس دانشکده‌ها:

ادبیات فارسی و زبان‌‌های خارجی

اقتصاد

الهیات و معارف اسلامی

بیمه اکو

پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان

تربیت بدنی و علوم ورزشی

- حقوق و علوم سیاسی

روانشناسی و علوم تربیتی

علوم اجتماعی

علوم ارتباطات

- آمار، ریاضی و رایانه

- مدیریت و حسابداری

مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

 برای جستجوی اطلاعات تماس کارکنان ستادی، کادر زیر را جستجو کنید.

واحدتوضیحاتنامداخلی
دفتر برنامه بودجهرییس گروه تشکیلاتآقای سعیدی2166
دفتر برنامه بودجهرییس اداره بودجهآقای همتی2145
دفتر برنامه بودجهکارشناس بودجهآقای2401
دفتر برنامه بودجهکارشناسآقای نعمت پیری2402
دفتر برنامه بودجهکارشناس مسئول گروه برنامه ريزي و مديريت عملکردراضیه عباسی2402
دفتر برنامه بودجهآموزش و توسعه منابع انسانی-2184
دفتر برنامه بودجهرییس ادارهخانم فاطمه شمس2163
اداره رفاه کارکنانرئیس اداره رفاه کارکنانآقای فریبرز جعفری2640
اداره رفاه کارکنانبیمه پرونده‌های پزشکی-2331
اداره کارگزینیتبدیل وضعیت ایثارگران-2258
اداره رفاه کارکنانکارشناس مسئول امور رفاهيلیلا صیاد2318
اداره رفاه کارکنان-آقای رضا روشن2623
امور اداریسرپرست معاونت امور اداري دانشگاهسلمان مرادی2227
اداره تدارکاترئیس اداره تدارکاتمهدی لشنی2701
معاونت فرهنگیکارپردازآقای سلمان پور2703
اداره تدارکاتکارپردازمنصور عباسی مقدم2705
اداره تدارکاتکارپردازقربانعلی نامی2704
اداره تدارکاتکارپردازجواد ستاری2717
اداره تدارکاتمسئول مالی دانشکده ارتباطاتحمید احمدی2702
معاونت آموزشیمعاونآقای دکتر آدمی2254
معاونت آموزشیمسئول دفترآقای ادهمی2254
امور اداریمدیر امور اداریآقای دکتر علی رضا فخاری2186
امور اداری--2186
امور اداریمسئول دفتر.2181
اداره کارگزینیکارشناسآقای رسول نژاد2258
اداره کارگزینیرییس اداره کارگزینیخانم ناهید باقری2174
اداره کارگزینیامور بازنشستگان و انتقال کسورات و تجمیع سوابقمصطفی سلیمانی2182
اداره کارگزینیکارکنان اداریخانم شکوری2171
اداره کارگزینیبایگانی مدارکمحسن دیلمی2168
اداره کارگزینیاعضای هیئت علمیعلی عابدی2172
اداره کارگزینیکارشناسظهیرآبادی2172
اداره کارگزینیکارشناس کارگزینیزهرا زارعی2170
مدیریت فنی و عمرانیمدیر عمرانیآقای مهندس کدخدایی2224
مدیریت فنی و عمرانی-اقای صادقی2224
مدیریت فنی و عمرانیمسئول دفترخانم برجیان2224
مدیریت فنی و عمرانیکارشناساقای فرقانی2224
مدیریت فنی و عمرانی-اقای2224
مدیریت فنی و عمرانیکارشناسآقای سازگار2224
مدیریت فنی و عمرانی-آقای2224
مدیریت فنی و عمرانی-اقای لطفی2699
مدیریت فنی و عمرانیکارشناساقای قربانی2323
مدیریت فنی و عمرانیکارشناساقای شفیع نژاد2323
دفتر شاهد و ایثارگررئیس دفتر شاهد و ایثارگرخانم حبیب اله2356
دفتر شاهد و ایثارگرمسئول دفتر | شماره مستقیم و فکس 02144737647خانم لطفی2356
دفتر شاهد و ایثارگرکارشناس مسئول | دانشکده حقوق و علوم سیاسیآقای حسینی2277
دفتر شاهد و ایثارگرامور ایثارگری کارکنان علمی و اداریآقای واقفی2352
دفتر شاهد و ایثارگرامور فوق برنامه | دانشکده روانشناسیاقای آقاجانی2188
دفتر شاهد و ایثارگردانشکده مدیریت-الهیات-موسسه بیمه اکو- تربیت بدنی | شماره مستقیم: 44737540خانم بهمنی-
برنامه ریزی آموزشیمدیرآقای دکتر هادی خان محمدی2230
برنامه ریزی آموزشیمسئول دفترخانم گرشاسبی2230
نمایش ۱۰۱ تا ۱۵۰ مورد از کل ۳۰۴ مورد.