دفترچه تلفن دانشگاه

 لطفا برای تماس از بیرون دانشگاه، ابتدای شماره‌های زیر ۴۸۳۹ را اضافه بفرمایید.

مثال: داخلی: ۱۲۳۴ > شماره مستقیم: ۴۸۳۹۱۲۳۴

 لطفا برای جستجوی اسامی کارشناسان، نام واحدها و یا موضوع کاری خود از کادر زیر استفاده کنید.

واحدتوضیحاتنامداخلی
دفتر برنامه بودجهرییس اداره بودجهآقای همتی۲۱۴۵-
دفتر برنامه بودجهکارشناس بودجهآقای علی بخشی۲۴۰۱-
دفتر برنامه بودجهتشکیلاتخانم حسینیان۲۴۰۲-
دفتر برنامه بودجهبرنامه‌ریزی و مدیریت عملکرداقای اکرادی۲۱۶۶-
دفتر برنامه بودجهبرنامه‌ریزی و مدیریت عملکرداقای سعیدی۲۱۸۹-
دفتر برنامه بودجهآموزش و توسعه منابع انسانیخانم آذرخش۲۱۸۴-
دفتر برنامه بودجهبرنامه‌ریزی و مدیریت عملکردخانم شمس۲۲۸۴-
اداره رفاه کارکنانرئیس اداره رفاه کارکنانمحمد جمشیدی مقدم۲۶۴۰-
اداره رفاه کارکنانبیمه پرونده‌های پزشکیبهروز یوسفیان۲۳۳۱-
اداره کارگزینیتبدیل وضعیت ایثارگرانمرتضی رستمی۲۲۵۸-
اداره رفاه کارکنان-لیلا صیاد۲۳۱۸-
اداره رفاه کارکنان-راضیه عباسی۲۳۶۳-
اداره تدارکاترئیس اداره تدارکاتسلمان مرادی۲۲۲۷-
اداره تدارکاتکارپردازمهدی لشنی۲۷۰۱-
معاونت فرهنگی-آقای سلمان پور۲۷۰۳-
اداره تدارکاتکارپردازمنصور عباسی مقدم۲۷۰۵-
اداره تدارکاتکارپردازقربانعلی نامی۲۷۰۴-
اداره تدارکاتکارپردازجواد ستاری۲۷۱۷-
اداره تدارکاتحسابدارحمید احمدی۲۷۰۲-
معاونت آموزشی-آقای دکتر آدمی۲۲۵۴-
معاونت آموزشی-آقای ادهمی۲۲۵۴-
امور اداریمدیر امور اداریآقای دکترزرگرباشی۲۱۸۶-
امور اداری-آقای شیخ‌علیشاهی۲۱۸۶-
امور اداری-اقای رسول نژاد۲۱۸۶-
اداره کارگزینیحضور و غیابلیلا عظیمی۲۱۷۵-
اداره کارگزینیاعضای هیئت علمیناهید باقری۲۱۷۴-
اداره کارگزینیامور بازنشستگان و انتقال کسورات و تجمیع سوابقمصطفی سلیمانی۲۱۸۲-
اداره کارگزینیکارکنان اداریخانم شکوری۲۱۷۱-
اداره کارگزینیبایگانی مدارکمحسن دیلمی۲۱۶۸-
اداره کارگزینیاعضای هیئت علمیعلی عابدی۲۱۷۲-
اداره کارگزینیکارکنان اداری و حجمیزهرا زارعی۲۱۷۰-
مدیریت فنی و عمرانی-آقای مهندس صدری۲۲۲۴-
مدیریت فنی و عمرانی-اقای منصوری۲۲۲۴-
مدیریت فنی و عمرانی-خانم برجیان۲۲۲۴-
مدیریت فنی و عمرانی-اقای فرقانی۲۲۲۴-
مدیریت فنی و عمرانی-اقای کدخدایی۲۲۲۴-
مدیریت فنی و عمرانی-آقای سازگار۲۲۲۴-
مدیریت فنی و عمرانی-آقای اختری زاده۲۲۲۴-
مدیریت فنی و عمرانی-اقای لطفی۲۶۹۹-
مدیریت فنی و عمرانی-اقای قربانی۲۳۲۳-
مدیریت فنی و عمرانی-اقای شفیع نژاد۲۳۲۳-
دفتر شاهد و ایثارگررئیس دفتر شاهد و ایثارگرخانم حبیب اله۲۳۵۶-
دفتر شاهد و ایثارگرمسئول دفترآقای سالمی۲۳۵۶-
دفتر شاهد و ایثارگر-آقای حسینی۲۲۷۷-
دفتر شاهد و ایثارگر-آقای واقفی۲۳۵۲-
دفتر شاهد و ایثارگر-اقای آقاجانی۲۱۸۸-
دفتر شاهد و ایثارگر-خانم بهمنی۲۲۷۷-
دفتر شاهد و ایثارگر-خانم دانا۲۳۵۵-
برنامه ریزی آموزشی-آقای دکتر طاهری۲۲۳۰-
برنامه ریزی آموزشی-خانم گرشاسبی۲۲۳۰-
نمایش ۱۰۱ تا ۱۵۰ مورد از کل ۲۹۴ مورد.