دفترچه تلفن دانشگاه

 لطفا برای تماس از خارج دانشگاه، ابتدای شماره‌های زیر ۴۸۳۹ را اضافه بفرمایید.

مثال: داخلی: ۱۲۳۴ > شماره مستقیم: ۴۸۳۹۱۲۳۴

اطلاعات تماس دانشکده‌ها:

ادبیات فارسی و زبان‌‌های خارجی

اقتصاد

الهیات و معارف اسلامی

بیمه اکو

پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان

تربیت بدنی و علوم ورزشی

- حقوق و علوم سیاسی

روانشناسی و علوم تربیتی

علوم اجتماعی

علوم ارتباطات

- آمار، ریاضی و رایانه

- مدیریت و حسابداری

مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

 برای جستجوی اطلاعات تماس کارکنان ستادی، کادر زیر را جستجو کنید.

واحدتوضیحاتنامداخلی
دفتر برنامه بودجهرییس اداره بودجهآقای همتی۲۱۴۵
دفتر برنامه بودجهکارشناس بودجهآقای۲۴۰۱
دفتر برنامه بودجهکارشناس مسئولخانم حسینیان۲۴۰۲
دفتر برنامه بودجهکارشناس مسئول گروه برنامه ريزي و مديريت عملکردراضیه عباسی2402
دفتر برنامه بودجهآموزش و توسعه منابع انسانی-۲۱۸۴
دفتر برنامه بودجهرییس ادارهخانم فاطمه شمس۲۲۸۴
اداره رفاه کارکنانرئیس اداره رفاه کارکنانآقای فریبرز جعفری۲۶۴۰
اداره رفاه کارکنانبیمه پرونده‌های پزشکی-۲۳۳۱
اداره کارگزینیتبدیل وضعیت ایثارگران-۲۲۵۸
اداره رفاه کارکنانکارشناس مسئول امور رفاهيلیلا صیاد۲۳۱۸
اداره رفاه کارکنان-آقای رضا روشن2623
امور اداریسرپرست معاونت امور اداري دانشگاهسلمان مرادی۲۲۲۷
اداره تدارکاتسرپرست اداره تدارکاتمهدی لشنی۲۷۰۱
معاونت فرهنگیکارپردازآقای سلمان پور۲۷۰۳
اداره تدارکاتکارپردازمنصور عباسی مقدم۲۷۰۵
اداره تدارکاتکارپردازقربانعلی نامی۲۷۰۴
اداره تدارکاتکارپردازجواد ستاری۲۷۱۷
اداره تدارکاتحسابدارحمید احمدی۲۷۰۲
معاونت آموزشیمعاونآقای دکتر آدمی۲۲۵۴
معاونت آموزشیمسئول دفترآقای ادهمی۲۲۵۴
امور اداریمدیر امور اداریآقای دکتر علی رضا فخاری۲۱۸۶
امور اداری--۲۱۸۶
امور اداریمسئول دفتر.۲۱۸1
اداره کارگزینیکارشناسآقای رسول نژاد۲۱۷۵
اداره کارگزینیرییس اداره کارگزینیخانم ناهید باقری۲۱۷۴
اداره کارگزینیامور بازنشستگان و انتقال کسورات و تجمیع سوابقمصطفی سلیمانی۲۱۸۲
اداره کارگزینیکارکنان اداریخانم شکوری۲۱۷۱
اداره کارگزینیبایگانی مدارکمحسن دیلمی۲۱۶۸
اداره کارگزینیاعضای هیئت علمیعلی عابدی2172
اداره کارگزینیکارشناسظهیرآبادی2172
اداره کارگزینیکارکنان اداری و حجمیزهرا زارعی۲۱۷۰
مدیریت فنی و عمرانیمدیر عمرانیآقای مهندس کدخدایی۲۲۲۴
مدیریت فنی و عمرانی-اقای صادقی۲۲۲۴
مدیریت فنی و عمرانیمسئول دفترخانم برجیان۲۲۲۴
مدیریت فنی و عمرانیکارشناساقای فرقانی۲۲۲۴
مدیریت فنی و عمرانی-اقای۲۲۲۴
مدیریت فنی و عمرانیکارشناسآقای سازگار۲۲۲۴
مدیریت فنی و عمرانی-آقای۲۲۲۴
مدیریت فنی و عمرانی-اقای لطفی۲۶۹۹
مدیریت فنی و عمرانیکارشناساقای قربانی۲۳۲۳
مدیریت فنی و عمرانیکارشناساقای شفیع نژاد۲۳۲۳
دفتر شاهد و ایثارگررئیس دفتر شاهد و ایثارگرخانم حبیب اله۲۳۵۶
دفتر شاهد و ایثارگرمسئول دفتر | شماره مستقیم 02144737647خانم لطفی۲۳۵۶
دفتر شاهد و ایثارگرکارشناس مسئول | امور مالی | دانشکده حقوق و علوم سیاسیآقای حسینی۲۲۷۷
دفتر شاهد و ایثارگرامور ایثارگری کارکنان علمی و اداریآقای واقفی۲۳۵۲
دفتر شاهد و ایثارگرامور فوق برنامه | برنامه‌ریز ستاد | دانشکده روانشناسیاقای آقاجانی۲۱۸۸
دفتر شاهد و ایثارگردانشکده مدیریت-الهیات-موسسه بیمه اکو- تربیت بدنیخانم بهمنی2355
برنامه ریزی آموزشیمدیرآقای دکتر هادی خان محمدی۲۲۳۰
برنامه ریزی آموزشیمسئول دفترخانم گرشاسبی۲۲۳۰
برنامه ریزی آموزشی-خانم جانه۲۲۴۵
نمایش ۱۰۱ تا ۱۵۰ مورد از کل ۳۰۵ مورد.