دفترچه تلفن دانشگاه

 لطفا برای تماس از بیرون دانشگاه، ابتدای شماره‌های زیر ۴۸۳۹ را اضافه بفرمایید.

مثال: داخلی: ۱۲۳۴ > شماره مستقیم: ۴۸۳۹۱۲۳۴

 لطفا برای جستجوی اسامی کارشناسان، نام واحدها و یا موضوع کاری خود از کادر زیر استفاده کنید.

واحدتوضیحاتنامداخلی
همکاری های بین المللسایت انگلیسی دانشگاهاقای فیروزی۲۴۸۳-
همکاری های بین المللتفاهم‌نامه با دانشگاه‌ها و مراکز بین‌المللیاقای حیدری۲۱۵۴-
معاونت دانشجویی-شیرین تاجیک۳۴۳۳-
همکاری های بین المللفرصت مطالعاتی دانشجویاناقای البوغبیش۲۱۵۸-
همکاری های بین المللکارگاه‌ها و رویدادهای بین‌المللیخانم سجادی۲۲۹۰-
همکاری های بین المللپروژه‌های بین‌المللاقای طباطبایی نسب۲۱۰۹-
دفتر نظارت و ارزیابی-آقای دکتر شیوندی۲۱۰۵-
دفتر نظارت و ارزیابی-اقای ذوقی پور۲۱۰۵-
دفتر نظارت و ارزیابی-خانم چمن پیرا۲۱۲۶-
دفتر نظارت و ارزیابی-خانم مسیبی۲۱۱۹-
هیأت اجرایی جذبمدیر واحداقای دکتر سرپرست سادات۲۱۲۲-
هیأت اجرایی جذب-خانم حق شناس۲۱۲۲-
هیأت اجرایی جذب-خانم قدیمی۲۱۲۲-
معاونت توسعه و مدیریت منابع-آقای دکتر صابری۲۱۸۰-
معاونت توسعه و مدیریت منابع-آقای گودرزی۲۱۸۰-
اداره املاک-اقای سلامت منش۲۱۷۳-
اداره املاک-اقای نگاهی۲۱۷۳-
امورمالی-آقای آباقری۲۱۹۹-
امورمالی-آقای محبتی۲۱۹۹-
امورمالی-خانم مصطفی پور۲۱۹۹-
امورمالی-خانم سمنانی۲۲۰۴-
امورمالی-آقای نصرتی زاده۲۱۹۹-
امورمالی-اقای ذوالقرنین۲۱۹۳-
امورمالی-آقای انصاری۲۲۲۲-
امورمالی-آقای ارخی۲۲۱۷-
امورمالی-خانم بابایی۲۱۹۶-
امورمالی-خانم لطفی۲۲۰۵-
امورمالی-خانم میران۲۲۰۶-
امورمالی-اقای واحدی۲۲۰۸-
امورمالی-خانم آق خانی۲۲۰۸-
امورمالی-آقای روشن۲۲۱۸-
امورمالی-آقای عباسی۲۲۱۸-
امورمالی-اقای فتح اله زاده۲۱۹۷-
امورمالی-خانم احتشامی۲۲۲۰-
امورمالی-خانم محمدی۲۲۲۱-
امورمالی-خانم موسوی۲۲۲۳-
امورمالی-خانم افشار۲۲۱۵-
امورمالی-خانم یوسفی۲۲۱۹-
امورمالی-آقای جهانی۲۲۱۱-
امورمالی-آقای سمیعی۲۲۱۰-
امورمالی-اقای بایرامی۲۲۰۳-
امورمالی-خانم سلاطی۲۲۰۳-
امورمالی-اقای قاری۲۲۱۶-
امورمالی-اقای گرگین۲۲۱۳-
اداره اموالرئیس اداره اموالداوود دلاور۲۶۲۴-
اداره اموالکارشناس اداره اموالبهروز بادرنگ۲۱۶۱-
اداره اموالکارشناس اداره اموالفرامرز کاظم نصب۲۱۶۱-
دفتر برنامه بودجهمدیر برنامه، بودجه و تحول سازمانیآقای دکتر خورسندی۲۱۶۵-
دفتر برنامه بودجهمسئول دفترآقای پژوهان فرد۲۱۶۵-
دفتر برنامه بودجهرییس گروه تشکیلاتآقای دکتر شرفی۲۱۶۳-
نمایش ۵۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۲۹۴ مورد.