دفترچه تلفن دانشگاه

 لطفا برای تماس از بیرون دانشگاه، ابتدای شماره‌های زیر ۴۸۳۹ را اضافه بفرمایید.

مثال: داخلی: ۱۲۳۴ > شماره مستقیم: ۴۸۳۹۱۲۳۴

 لطفا برای جستجوی اسامی کارشناسان، نام واحدها و یا موضوع کاری خود از کادر زیر استفاده کنید.

واحدتوضیحاتنامداخلی
امورمالی-آقای عباسی۲۲۱۸-
معاونت پژوهشی-آقای عزیزی۲۱۳۳-
دفتر برنامه بودجهکارشناس بودجهآقای علی بخشی۲۴۰۱-
معاونت فرهنگیکارشناس نشریات دانشجوییآقای علی خان‌محمدی۳۵۱۸-
معاونت فرهنگیکارشناس سراهای دانشجویی برادرانآقای علی قاسمی۳۵۰۷-
معاونت فرهنگیمعاون مدیر امور فرهنگیآقای علیرضا قنبری۳۵۲۶-
مدیریت امور پژوهشیمعاون مدیرآقای فتح الهی۲۱۳۹-
معاونت فرهنگیحسابدارآقای فرج زاهدی۳۵۰۴-
معاونت فرهنگیکارشناس مستندسازی، رسانه و فضای مجازیآقای فردین دارابی۳۵۱۲-
برنامه ریزی آموزشی-آقای قاضی۲۲۵۰-
مرکز فناوری اطلاعاتامور قراردادهاآقای قلی پور۲۶۳۱-
مدیریت امور پژوهشی-آقای مبارکی۲۱۴۵-
امورمالی-آقای محبتی۲۱۹۹-
معاونت فرهنگیکارشناس تشکلها / انتشار کتب دانشجویی / دبیرخانه کارآفرینی اجتماعیآقای محمدرضا رحمت خواه۳۵۲۱-
روابط عمومی-آقای محمدی۲۱۰۸-
دفتر حقوقیمشاور دفتر حقوقیآقای مشک فروش۲۱۳۱-
مدیریت فنی و عمرانی-آقای مهندس صدری۲۲۲۴-
گزینش کارکنان-آقای میرزایی تبار۲۱۱۷-
آقای ناظر-آقای ناظر۲۱۳۵-
امورمالی-آقای نصرتی زاده۲۱۹۹-
دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)تحویل دانشنامه مقطع کارشناسی ارشدآقای نصیری۲۳۰۹-
مرکز فناوری اطلاعاتنصب نرم‌افزارها | تعمیر سخت افزارآقای نوروزیان۲۶۰۷-
معاونت فرهنگیکارپردازآقای هادی پور عماد۳۵۰۵-
دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)-آقای هاشمی۲۲۵۵-
دفتر برنامه بودجهرییس اداره بودجهآقای همتی۲۱۴۵-
دفتر شاهد و ایثارگر-آقای واقفی۲۳۵۲-
حراست دانشگاه-آقای پاکپور۲۳۰۲-
دفتر حقوقیکارشناس دفتر حقوقیآقای پدرام۲۱۳۲-
دفتر برنامه بودجهمسئول دفترآقای پژوهان فرد۲۱۶۵-
دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)رئیس ادارهآقای پیری۲۳۳۶-
دفتر حقوقیکارشناس دفتر حقوقیآقای چاووشی۲۱۳۲-
مرکز فناوری اطلاعاتپشتیبانی اتوماسیون اداریآقای کرمی۲۶۱۹-
مدیریت امور پژوهشی-آقای کمالی۲۱۴۴-
روابط عمومی-آقای کوچک زاده2110-
دبیرخانه مرکزی-آقای کیان پیشه۲۳۰۶-
مرکز فناوری اطلاعاتمعاون مدیرآقای گلینی۲۶۱۱-
معاونت توسعه و مدیریت منابع-آقای گودرزی۲۱۸۰-
دبیرخانه مرکزی-آقای یاوری۲۲۰۹-
سایرین مرکزی-ابدارخانه طبقه اول۲۲۹۳-
سایرین مرکزی-ابدارخانه طبقه دوم۲۲۲۹-
سایرین مرکزی-ابدارخانه طبقه سوم۲۱۵۹-
سایرین مرکزی-ابدارخانه طبقه سوم۲۱۰۳-
سایرین مرکزی-اتوماسیون تغذیه۲۵۹۶-
حراست دانشگاهانتظاماتارشاد خواهران۲۳۴۲-
سایرین مرکزی-اشپزخانه۲۵۹۸-
حراست دانشگاهانتظاماتاطلاعات مرکز۲۳۱۹-
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده علوم ارتباطات و تربیت بدنیاعظم عظیمی۲۲۹۷-
دفتر برنامه بودجهبرنامه‌ریزی و مدیریت عملکرداقای اکرادی۲۱۶۶-
دفتر شاهد و ایثارگر-اقای آقاجانی۲۱۸۸-
اداره نظارت بر خدمات عمومی-اقای ابراهیمی۲۶۳۰-
نمایش ۵۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۲۹۴ مورد.