دفترچه تلفن دانشگاه

 لطفا برای تماس از خارج دانشگاه، ابتدای شماره‌های زیر ۴۸۳۹ را اضافه بفرمایید.

مثال: داخلی: ۱۲۳۴ > شماره مستقیم: ۴۸۳۹۱۲۳۴

اطلاعات تماس دانشکده‌ها:

ادبیات فارسی و زبان‌‌های خارجی

اقتصاد

الهیات و معارف اسلامی

بیمه اکو

پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان

تربیت بدنی و علوم ورزشی

- حقوق و علوم سیاسی

روانشناسی و علوم تربیتی

علوم اجتماعی

علوم ارتباطات

- آمار، ریاضی و رایانه

- مدیریت و حسابداری

مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

 برای جستجوی اطلاعات تماس کارکنان ستادی، کادر زیر را جستجو کنید.

واحدتوضیحاتنامداخلی
اداره کارگزینیبایگانی مدارکمحسن دیلمی2168
اداره کارگزینیاعضای هیئت علمیعلی عابدی2172
اداره کارگزینیکارشناسظهیرآبادی2172
اداره کارگزینیکارشناس کارگزینیزهرا زارعی2170
امور اداریکارشناس اداره رفاهاقای سید مجید واحدی2623
امور اداریسرپرست معاونت امور اداري دانشگاهسلمان مرادی2227
امور اداریمدیر امور اداریآقای دکتر علی رضا فخاری2186
امور اداری--2186
امور اداریمسئول دفتر.2181
امور اداریرئیس اداره نظارت بر خدمات عمومی دانشگاهآقای مهدی ستاریان2630
امور اداریاداره رفاهآقای ابوالفضل امانیان2623
امور مالیکارشناسخانم طاهریان2205
امور مالیسرپرست اداره درآمدها و وصول مطالباتخانم نسرین علیپور2299
امورمالیمدیر مالیآقای حسن آباقری2199
امورمالیمعاون مدیر مالیآقای محبتی2199
امورمالیمسئول دفتر-2199
امورمالیکارشناسخانم عاطفه سمنانی2204
امورمالیمعاون مدیر مالیآقای نصرتی زاده2199
امورمالیکارشناس مسئول اداره بودجهاقای ذوالقرنین2193
امورمالیکارشناس مسئول امور مالیآقای امین انصاری2222
امورمالیرییس اداره رسیدگیآقای حاجی محمد ارخی2217
امورمالیرییس اداره دریافت و پرداختخانم مهناز بابایی2196
امورمالیرییس اداره حقوق دستمزدخانم لطفی2205
امورمالیکارشناس مسئول امور مالیخانم سیده فیروزه میران2206
امورمالیمسئول مالی مرکز آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانانخانم زینب آق خانی2208
امورمالیاداره رسيدگي به اسنادآقای حمید بایرامی2218
امورمالیکارشناس اداره اعتبارات و دفترداريآقای مهرراد عباسی2218
امورمالیکارشناس اداره حقوق و دستمزداقای فتح اله زاده2197
امورمالیکارشناس مسئول امور مالیخانم پروین احتشامی2220
امورمالیکارشناس مسئول امور مالي دانشگاهخانم فریبا محمدی2221
امورمالیرییس اداره اعتبارات امور مالیخانم سیده آزاده موسوی2223
امورمالیکارشناسخانم مهناز افشار2215
امورمالیکارشناسخانم یوسفی2219
امورمالیبایگانی مالیآقای جهانی2211
امورمالیکارشناس مسئول اداره تدارکاتآقای سید علیرضا سمیعی2210
امورمالیکارشناسخانم امیری2203
امورمالیکارشناس مسئول مالی اداره حقوق و دستمزدخانم سلاطی2203
امورمالیکارشناساقای محمود قاری2216
امورمالیمسئول مالی دانشکده علوم ریاضیاقای گرگین2213
انبار مرکزی-اقای شقاقی2325
انبار مرکزی-اقای زند2325
برنامه ریزی آموزشیمدیرآقای دکتر هادی خان محمدی2230
برنامه ریزی آموزشیمسئول دفترخانم گرشاسبی2230
برنامه ریزی آموزشی-خانم جانه2245
برنامه ریزی آموزشیاساتید مدعوخانم افتخاری2185
برنامه ریزی آموزشی-خانم زاد مرد2260
برنامه ریزی آموزشی-خانم روح اله زاده2261
برنامه ریزی آموزشیمعاون مدیرخانم اخوندی2231
برنامه ریزی آموزشی-خانم یزدانی2176
برنامه ریزی آموزشی-خانم صوفی2234
نمایش ۵۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۳۰۴ مورد.