دفترچه تلفن دانشگاه

 لطفا برای تماس از بیرون دانشگاه، ابتدای شماره‌های زیر ۴۸۳۹ را اضافه بفرمایید.

مثال: داخلی: ۱۲۳۴ > شماره مستقیم: ۴۸۳۹۱۲۳۴

 لطفا برای جستجوی اسامی کارشناسان، نام واحدها و یا موضوع کاری خود از کادر زیر استفاده کنید.

واحدتوضیحاتنامداخلی
امورمالی-خانم محمدی۲۲۲۱-
امورمالی-خانم موسوی۲۲۲۳-
امورمالی-خانم افشار۲۲۱۵-
امورمالی-خانم یوسفی۲۲۱۹-
امورمالی-آقای جهانی۲۲۱۱-
امورمالی-آقای سمیعی۲۲۱۰-
امورمالی-اقای بایرامی۲۲۰۳-
امورمالی-خانم سلاطی۲۲۰۳-
امورمالی-اقای قاری۲۲۱۶-
امورمالی-اقای گرگین۲۲۱۳-
انبار مرکزی-اقای شقاقی۲۳۲۵-
انبار مرکزی-اقای زند۲۳۲۵-
برنامه ریزی آموزشی-آقای دکتر طاهری۲۲۳۰-
برنامه ریزی آموزشی-خانم گرشاسبی۲۲۳۰-
برنامه ریزی آموزشی-خانم جانه۲۲۴۵-
برنامه ریزی آموزشی-خانم افتخاری۲۱۸۵-
برنامه ریزی آموزشی-خانم زاد مرد۲۲۶۰-
برنامه ریزی آموزشی-خانم روح اله زاده۲۲۶۱-
برنامه ریزی آموزشی-خانم اخوندی۲۲۳۱-
برنامه ریزی آموزشی-خانم یزدانی۲۱۷۶-
برنامه ریزی آموزشی-خانم صوفی۲۲۳۴-
برنامه ریزی آموزشی-آقای قاضی۲۲۵۰-
تعاونی اعتبار کارکنان-خانم غضنفری۲۳۴۷-
تعاونی اعتبار کارکنان-خانم اخوندی۲۳۴۷-
تعاونی مصرف کارکنان-اقای محمد زاده۲۵۹۹-
حراست دانشگاه-آقای اسدی۲۱۳۵-
حراست دانشگاه-آقای اسحاقی۲۱۳۴-
حراست دانشگاه-اقای مقیسه۲۱۵۰-
حراست دانشگاه-آقای پاکپور۲۳۰۲-
حراست دانشگاه-خانم پورقاسم۲۱۵۳-
حراست دانشگاه-خانم رجبی۲۱۵۱-
حراست دانشگاه-آقای جوکار۲۱۵۱-
حراست دانشگاهانتظاماتاطلاعات مرکز۲۳۱۹-
حراست دانشگاهانتظاماتدرب اصلی دانشگاه۲۳۲۰-
حراست دانشگاهانتظاماتدرب میدان ورزش۲۳۵۳-
حراست دانشگاهانتظاماتارشاد خواهران۲۳۴۲-
دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)رئیس ادارهآقای پیری۲۳۳۶-
دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)میز خدمت مقطع کارشناسی | صدور گواهیخانم علیمردانی۲۳۴۶-
دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)میز خدمت مقطع کارشناسی ارشد | نظام وظیفهآقای بیگی۲۲۳۷-
دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)-آقای هاشمی۲۲۵۵-
دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)تحویل دانشنامه مقطع کارشناسی ارشدآقای نصیری۲۳۰۹-
دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)-خانم حاج علیان۲۲۳۵-
دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)تحویل دانشنامه مقطع کارشناسی ارشدخانم میرزایی۲۳۰۸-
دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)درخواست تاییدیه تحصیلیخانم عیسی خواجه۲۲۳۹-
دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)-خانم سرداشتانی۲۱۱۴-
دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)-خانم وفایی۲۳۱۶-
دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)سامانه سجاد | تایید ترجمه | لغو تعهدخانم شیاسی۲۲۵۷-
دبیرخانه مرکزیرئیس دبیرخانهآقای خسرو ابادی۲۳۰۴-
دبیرخانه مرکزی-آقای کیان پیشه۲۳۰۶-
دبیرخانه مرکزی-آقای یاوری۲۲۰۹-
نمایش ۵۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۲۹۴ مورد.