دفترچه تلفن دانشگاه

 لطفا برای تماس از خارج دانشگاه، ابتدای شماره‌های زیر ۴۸۳۹ را اضافه بفرمایید.

مثال: داخلی: ۱۲۳۴ > شماره مستقیم: ۴۸۳۹۱۲۳۴

اطلاعات تماس دانشکده‌ها:

ادبیات فارسی و زبان‌‌های خارجی

اقتصاد

الهیات و معارف اسلامی

بیمه اکو

پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان

تربیت بدنی و علوم ورزشی

- حقوق و علوم سیاسی

روانشناسی و علوم تربیتی

علوم اجتماعی

علوم ارتباطات

- آمار، ریاضی و رایانه

- مدیریت و حسابداری

مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

 برای جستجوی اطلاعات تماس کارکنان ستادی، کادر زیر را جستجو کنید.

واحدتوضیحاتنامداخلی
مدیریت امور پژوهشیمدیر امور پژوهشیآقاقی دکتر اصلی پور-
دفتر شاهد و ایثارگردانشکده مدیریت-الهیات-موسسه بیمه اکو- تربیت بدنی | شماره مستقیم: 44737540خانم بهمنی-
----
----
دفتر ریاسترئیس اداره حوزه ریاستآقای حیدری2101
دفتر ریاستمسئول دفتر-کارشناس مسئولخانم احسنی2102
سایرین مرکزی-ابدارخانه طبقه سوم2103
دفتر ریاستدبیرخانه ریاستخانم لقایی2104
دفتر نظارت و ارزیابیمدیر دفتر نظارت و ارزیابیآقای دکتر شیوندی2105
دفتر نظارت و ارزیابیمسئول دفتراقای ذوقی پور2105
روابط عمومیکارشناسآقای کوچک زاده2106
روابط عمومیکارشناس رسانهخانم خلیلی2108
همکاری های بین المللکارشناس پروژه های بین‏ المللیسیدحسین طباطبائی‌نسب2109
روابط عمومیکارشناس مسئول سمعی بصریآقای محمدی2110
روابط عمومیرئیس اداره روابط عمومیآقای دکتر جمشیدی مقدم2111
روابط عمومیکارشناس روابط عمومیخانم فیروزی2112
صدورگواهینامه موقت (دانشکده های ارتباطات, علوم اجتماعی، علوم ریاضی، تربیت بدنی)کاشناسخانم سرداشتانی2114
مدیریت امور پژوهشیرئيس گروه ارزيابي و توسعه توليدات علمي دانشگاهخانم ریاضی2116
گزینش کارکنانسرپرست هسته گزینش-2117
دفتر نظارت و ارزیابی-خانم رضوانی فر2118
دفتر نظارت و ارزیابیکارشناسخانم مسیبی2119
هیأت اجرایی جذبمدیر واحد- دبيرخانه جذب اعضاي هيات علمي دانشگاهاقای دکتر سرپرست سادات2122
هیأت اجرایی جذبکارشناس مسئول دبيرخانه جذب اعضاي هيات علمي دانشگاهخانم مومنی2122
هیأت اجرایی جذب--2122
هیأت اجرایی جذبکارشناس دبیرخانه جذب اعضای هیات علمیخانم زهرا حیدری2122
روابط عمومیکارشناسآقای ذکاوت2123
دفتر نظارت و ارزیابیکارشناس مسئول نظارتخانم چمن پیرا2126
گزینش کارکنانکارشناسخانم خرسندی2127
گزینش کارکنانمسئول دفترآقای بابایی2127
روابط عمومیکارشناسآقای رفیعی2128
گزینش کارکنانکارشناسخانم محمدی2129
دفتر حقوقیمسئول دفتر- کارشناس مسئول امور قراردادهاي دفتر حقوقيخانم عباسیان فر2130
دفتر حقوقیمدیر دفتر حقوقیآقای دکتر رهبرپور2130
دفتر حقوقیمشاور دفتر حقوقیآقای ابوترابی2131
دفتر حقوقیکارشناس-2131
دفتر حقوقیکارشناس مسئول امورحقوقیآقای پدرام2132
دفتر حقوقیکارشناس دفتر حقوقی- مشاور حقوقیآقای دکتر چاووشی2132
معاونت پژوهشیمعاون پژوهشیآقای دکتر حسین پور2133
معاونت پژوهشیمسئول دفترآقای خامسی2133
معاونت پژوهشیمسئول دفترآقای عزیزی2133
حراست دانشگاه--2134
حراست دانشگاه--2135
حراست دانشگاه--2135
مدیریت امور پژوهشیکارشناس ارتباط با صنعتخانم لیلا دانش2136
مرکز انتشارات دانشگاهرئیس اداره فنی | پیگیری چاپ کتابآقای دنیوی2137
مرکز انتشارات دانشگاهرئيس گروه برنامه ريزي انتشارات دانشگاهآقای سید مهدی سمیعی2138
مدیریت امور پژوهشیمعاون مدیر-2139
مدیریت امور پژوهشیمسئول دفترآقای سعید رئوفی2139
مرکز انتشارات دانشگاهکارشناس مسئول فني و نظارت بر چاپخانم پریسا میرابیان2141
مرکز انتشارات دانشگاهکارشناس مسئول هماهنگي و توزيعخانم حاجی گلدی2141
نمایش ۱ تا ۵۰ مورد از کل ۳۰۴ مورد.