دفترچه تلفن دانشگاه

 لطفا برای تماس از خارج دانشگاه، ابتدای شماره‌های زیر ۴۸۳۹ را اضافه بفرمایید.

مثال: داخلی: ۱۲۳۴ > شماره مستقیم: ۴۸۳۹۱۲۳۴

اطلاعات تماس دانشکده‌ها:

ادبیات فارسی و زبان‌‌های خارجی

اقتصاد

الهیات و معارف اسلامی

بیمه اکو

پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان

تربیت بدنی و علوم ورزشی

- حقوق و علوم سیاسی

روانشناسی و علوم تربیتی

علوم اجتماعی

علوم ارتباطات

- آمار، ریاضی و رایانه

- مدیریت و حسابداری

مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

 برای جستجوی اطلاعات تماس کارکنان ستادی، کادر زیر را جستجو کنید.

واحدتوضیحاتنامداخلی
همکاری های بین الملل-خانم خدیجه عبادی2290
هیأت اجرایی جذب--2122
اداره رفاه کارکنان-آقای رضا روشن2623
امور اداری--2186
مدیریت فنی و عمرانی-اقای صادقی2224
مدیریت فنی و عمرانی-اقای2224
مدیریت فنی و عمرانی-آقای2224
مدیریت فنی و عمرانی-اقای لطفی2699
برنامه ریزی آموزشی-خانم جانه2245
برنامه ریزی آموزشی-خانم زاد مرد2260
برنامه ریزی آموزشی-خانم روح اله زاده2261
برنامه ریزی آموزشی-خانم یزدانی2176
برنامه ریزی آموزشی-خانم صوفی2234
برنامه ریزی آموزشی-آقای قاضی2250
مهارت افزایی-اقای کیایی2259
حراست دانشگاه--2135
حراست دانشگاه--2134
حراست دانشگاه--2150
حراست دانشگاه--2302
حراست دانشگاه--2153
حراست دانشگاه--2151
حراست دانشگاه--2151
دبیرخانه مرکزی-خانم2228
تعاونی اعتبار کارکنان-خانم غضنفری2347
تعاونی اعتبار کارکنان-خانم اخوندی2347
تعاونی مصرف کارکنان-اقای محمد زاده2599
انبار مرکزی-اقای شقاقی2325
انبار مرکزی-اقای زند2325
دفتر نظارت و ارزیابی-خانم رضوانی فر2118
اداره نظارت بر خدمات عمومی-اقای محمد حسین رمضانی2630
اداره نظارت بر خدمات عمومی-اقای ابراهیمی2630
سایرین مرکزی-بانک تجارت2327
سایرین مرکزی-انتشارات2339
سایرین مرکزی-کتابفروشی2659
سایرین مرکزی-تاسیسات2322
سایرین مرکزی-دیوان محاسبات2288
سایرین مرکزی-اتوماسیون تغذیه2596
سایرین مرکزی-اشپزخانه2598
سایرین مرکزی-رستوران دانشجویی2567
سایرین مرکزی-رستوران کارکنان2900
سایرین مرکزی-ابدارخانه طبقه سوم2159
سایرین مرکزی-ابدارخانه طبقه سوم2103
سایرین مرکزی-ابدارخانه طبقه دوم2229
سایرین مرکزی-ابدارخانه طبقه اول2293
مرکز فناوری اطلاعات-آقای2631
اداره نظارت بر خدمات عمومی-اقای تهرانی (شرکت متن آرای تهران)2190
حراست دانشگاه--2135
--دورنگار دفتر معاون فرهنگی و اجتماعی3544
--دورنگار دفتر مدیر فرهنگی3542
----
نمایش ۱ تا ۵۰ مورد از کل ۳۰۴ مورد.