دفترچه تلفن دانشگاه

 لطفا برای تماس از خارج دانشگاه، ابتدای شماره‌های زیر ۴۸۳۹ را اضافه بفرمایید.

مثال: داخلی: ۱۲۳۴ > شماره مستقیم: ۴۸۳۹۱۲۳۴

اطلاعات تماس دانشکده‌ها:

ادبیات فارسی و زبان‌‌های خارجی

اقتصاد

الهیات و معارف اسلامی

بیمه اکو

پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان

تربیت بدنی و علوم ورزشی

- حقوق و علوم سیاسی

روانشناسی و علوم تربیتی

علوم اجتماعی

علوم ارتباطات

- آمار، ریاضی و رایانه

- مدیریت و حسابداری

مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

 برای جستجوی اطلاعات تماس کارکنان ستادی، کادر زیر را جستجو کنید.

واحدتوضیحاتنامداخلی
سایرین مرکزی-کتابفروشی2659
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیرئیس پذیرش، ثبت نام و امور آزمون هاپروانه محتسب2267
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده روانشناسیویدا هاشمی2264
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده مدیریت - ارشدهانیه منطقی2265
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده مدیریت - دکترینرگس خردمند2709
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیرئیس استعداد درخشانمژگان یزدانی2266
اداره تدارکاترئیس اداره تدارکاتمهدی لشنی2701
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده علوم اجتماعیمهدی دل آرا2269
اداره تدارکاتکارپردازمنصور عباسی مقدم2705
اداره کارگزینیامور بازنشستگان و انتقال کسورات و تجمیع سوابقمصطفی سلیمانی2182
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده ادبیات ارشد و الهیاتمریم فتحی2485
اداره رفاه کارکنانبیمه تکمیلیمرضیه واحدی2330
اداره کارگزینیبایگانی مدارکمحسن دیلمی2168
اداره رفاه کارکنانکارشناس مسئول امور رفاهيلیلا صیاد2318
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده حقوق و علوم سیاسی - ارشدلیلا جباری2313
اداره تدارکاتکارپردازقربانعلی نامی2704
دفتر شاهد و ایثارگردانشکده علوم ارتباطات-اقتصاد-الهیات و معارف اسلامی-موسسه بیمه اکو-تربیت بدنیفاطمه دانا2355
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده حقوق وعلوم سیاسی - دکتریعلی قربانی نژاد2191
اداره کارگزینیاعضای هیئت علمیعلی عابدی2172
اداره کارگزینیکارشناسظهیرآبادی2172
همکاری های بین المللکارشناس پروژه های بین‏ المللیسیدحسین طباطبائی‌نسب2109
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیمسئول دفتر مدیریت تحصیلات تکمیلیسید نوحعلی ابراهیمی2280
اداره اموالرئیس اداره اموالسید محمد مهدی شریعتی2624
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده اقتصاد، آمار ،ریاضی و رایانه و بیمه اکوسید مجید یاسینی2488
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیرئیس آموزشسید رئوف عظیمی2273
امور اداریسرپرست معاونت امور اداري دانشگاهسلمان مرادی2227
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده ادبیات - دکتریسعیده اسدی2192
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس استعداد درخشانزهرا صادقی2303
اداره کارگزینیکارشناس کارگزینیزهرا زارعی2170
سایرین مرکزی-رستوران کارکنان2900
سایرین مرکزی-رستوران دانشجویی2567
دفتر برنامه بودجهکارشناس مسئول گروه برنامه ريزي و مديريت عملکردراضیه عباسی2402
سایرین مرکزی-دیوان محاسبات2288
معاونت آموزشی - مرکز یادگیری الکترونیکمدیر مرکزدکتر پور محمد باقر2692
همکاری های بین المللمدیر مرکزدکتر موسی عبداللهی2143
همکاری های بین المللکارشناس اعزام دانشجویان به فرصتهای تحقیقاتی کوتاه مدت به خارج از کشوردکتر سیدمحمدسعید شجاعی2348
--دورنگار دفتر معاون فرهنگی و اجتماعی3544
--دورنگار دفتر مدیر فرهنگی3542
حراست دانشگاهانتظاماتدرب میدان ورزش2353
حراست دانشگاهانتظاماتدرب اصلی دانشگاه2320
معاونت دانشجوییسرپرست امور عمومي معاونت دانشجويي دانشگاهداوود مهدئی3424
امورمالیکارشناسخانم یوسفی2219
مرکز فناوری اطلاعاتپشتیبانی ادمین های سایتخانم یوسفی2616
برنامه ریزی آموزشی-خانم یزدانی2176
برنامه ریزی آموزشیمسئول دفترخانم گرشاسبی2230
مرکز فناوری اطلاعاتکارشناس شبکهخانم کتیرایی2608
مهارت افزاییکارشناسخانم کاظم پور2259
دفتر نظارت و ارزیابیکارشناس مسئول نظارتخانم چمن پیرا2126
مرکز انتشارات دانشگاهکارشناس مسئول فني و نظارت بر چاپخانم پریسا میرابیان2141
امورمالیکارشناس مسئول امور مالیخانم پروین احتشامی2220
نمایش ۱ تا ۵۰ مورد از کل ۳۰۴ مورد.