دفترچه تلفن دانشگاه

 لطفا برای تماس از خارج دانشگاه، ابتدای شماره‌های زیر ۴۸۳۹ را اضافه بفرمایید.

مثال: داخلی: ۱۲۳۴ > شماره مستقیم: ۴۸۳۹۱۲۳۴

اطلاعات تماس دانشکده‌ها:

ادبیات فارسی و زبان‌‌های خارجی

اقتصاد

الهیات و معارف اسلامی

بیمه اکو

پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان

تربیت بدنی و علوم ورزشی

- حقوق و علوم سیاسی

روانشناسی و علوم تربیتی

علوم اجتماعی

علوم ارتباطات

- آمار، ریاضی و رایانه

- مدیریت و حسابداری

مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

 برای جستجوی اطلاعات تماس کارکنان ستادی، کادر زیر را جستجو کنید.

واحدتوضیحاتنامداخلی
دفتر ریاسترئیس اداره حوزه ریاستآقای حیدری2101
دفتر ریاستمسئول دفتر-کارشناس مسئولخانم احسنی2102
روابط عمومیرئیس اداره روابط عمومیآقای دکتر جمشیدی مقدم2111
روابط عمومیکارشناس مسئول سمعی بصریآقای محمدی2110
روابط عمومیکارشناسآقای کوچک زاده2106
روابط عمومیکارشناسآقای رفیعی2128
روابط عمومیکارشناس رسانهخانم خلیلی2107
روابط عمومیکارشناسخانم فیروزی2112
روابط عمومیکارشناسآقای ذکاوت2123
روابط عمومیکارشناس مسئول رسانهآقای خدایاری2108
دفتر حقوقیمسئول دفتر- کارشناس مسئول امور قراردادهاي دفتر حقوقيخانم عباسیان فر2130
دفتر حقوقیمدیر دفتر حقوقیآقای دکتر رهبرپور۲۱۳۰
دفتر حقوقیمشاور دفتر حقوقیآقای ابوترابی۲۱۳۱
دفتر حقوقیکارشناس مسئول امورحقوقیآقای پدرام۲۱۳۲
دفتر حقوقیکارشناس دفتر حقوقی- مشاور حقوقیآقای دکتر چاووشی۲۱۳۲
دفتر ریاستدبیرخانه ریاستخانم لقایی۲۱۰۴
دفتر ریاستدبیرخانه ریاست- کارشناس مسئول نظارت و پيگيریخانم رضایی2120
گزینش کارکنانسرپرست هسته گزینش-۲۱۱۷
گزینش کارکنانکارشناسخانم خرسندی۲۱۲۷
گزینش کارکنانکارشناسخانم محمدی۲۱۲۹
گزینش کارکنانمسئول دفترآقای بابایی۲۱۲۷
معاونت پژوهشیمعاون پژوهشیآقای دکتر حسین پور۲۱۳۳
معاونت پژوهشیمسئول دفترآقای خامسی۲۱۳۳
معاونت پژوهشیمسئول دفترآقای عزیزی۲۱۳۳
مدیریت امور پژوهشیمعاون مدیرآقای فتح الهی۲۱۳۹
مدیریت امور پژوهشیمسئول دفترآقای سعید رئوفی۲۱۳۹
مدیریت امور پژوهشیرئيس گروه پژوهش هاي کاربرديآقای کمالی۲۱۴۴
مدیریت امور پژوهشیکارشناس اداره امور پژوهشي دانشگاهآقای مبارکی۲۱۴۵
مدیریت امور پژوهشیکارشناس مسئول دفتر ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاهخانم میرتهامی۲۱۴۷
مدیریت امور پژوهشیرئيس گروه برنامه ريزي پژوهشيخانم مهرابی۲۱۴۶
مدیریت امور پژوهشیکارشناس مسئول ارزيابي و توسعه توليدات علميخانم همایونی۲۷۱۵
مدیریت امور پژوهشیکارشناس مسئول امور پژوهشيخانم الواری2714
مدیریت امور پژوهشیکارشناس پژوهشيخانم رقیه اسدی۲۷۱۳
مدیریت امور پژوهشیرئيس گروه ارزيابي و توسعه توليدات علمي دانشگاهخانم ریاضی۲۱۱۶
مرکز انتشارات دانشگاهرئیس مرکز انتشاراتاقای دکتر شرفی۲۱۴۸
مرکز انتشارات دانشگاهمسئول دفتراقای علیرضا عطائی۲۱۴۸
مرکز انتشارات دانشگاهرئیس اداره چاپ و توزیع | قرارداد فروش کتاباقای خسرویان۲۵۸۲
مرکز انتشارات دانشگاهرئیس گروه برنامه‌ریزی | پیگیری چاپ کتابخانم میرزایی۲۶۴۹
مرکز انتشارات دانشگاهرئیس اداره فنی | پیگیری چاپ کتابآقای دنیوی۲۱۳۷
مرکز انتشارات دانشگاهکارشناس گروه برنامه ريزي انتشاراتخانم قاسمی۲۳۲۶
مرکز انتشارات دانشگاهرئيس گروه برنامه ريزي انتشارات دانشگاهآقای سید مهدی سمیعی۲۱۳۸
مرکز انتشارات دانشگاهنشر کتابخانم بابایی۲۱۴۲
مرکز انتشارات دانشگاهکارشناس مسئول فني و نظارت بر چاپخانم پریسا میرابیان۲۱۴۱
مرکز انتشارات دانشگاهکارشناس مسئول هماهنگي و توزيعخانم حاجی گلدی۲۱۴۱
مرکز انتشارات دانشگاهطراح و صفحه‌آراخانم دیوباد۲۱۴۲
مرکز انتشارات دانشگاهسرویراستارخانم فرمانی انوشه۲۱۴۹
مرکز انتشارات دانشگاهطراح و صفحه‌آراآقای بهاروند۲۱۴۲
همکاری های بین المللمدیر مرکزدکتر موسی عبداللهی۲۱۴۳- 44737636
همکاری های بین المللمسئول دفترخانم ادیبی۲۱۴۳
همکاری های بین المللمدیر گروه برنامه ریزی همکاری های علمی بین المللی (امور مربوط به سفرهای اعضای هیآت علمی و برگزاری همایش های بین‌المللی)خانم جباری۲۱۵۷
نمایش ۱ تا ۵۰ مورد از کل ۳۰۵ مورد.