مطالب مرتبط با کلید واژه

مراکز


فراخوان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای جذب پرسنل امریه ارتباط با جامعه و صـنعت در دانشگاه ها و پژوهشگاه ها

فراخوان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای جذب پرسنل امریه ارتباط با جامعه و صـنعت در دانشگاه ها و پژوهشگاه ها

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فراخوان جذب پرسنل امریه ارتباط با جامعه و صـنعت دانشـگاه ها، پژوهشـگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور را در کشور منتشر کرد.

ادامه مطلب
مرکز بهداشت و درمان دانشگاه علامه طباطبائی برای نخستین بار، عنوان «مرکز بهداشت و درمان نمونه کشوری» را کسب کرد
در آیین گردهمایی مدیران مراکز مشاوره و بهداشت دانشگاه های سراسر کشور:

مرکز بهداشت و درمان دانشگاه علامه طباطبائی برای نخستین بار، عنوان «مرکز بهداشت و درمان نمونه کشوری» را کسب کرد گالری

در سی‌ و چهارمین گردهمایی مدیران مراکز مشاوره و سبک زندگی و یازدهمین گردهمایی مدیران مراکز بهداشت و درمان دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مرکز بهداشت درمان دانشگاه علامه طباطبائی برای نخستین بار عنوان «مرکز بهداشت و درمان نمونه کشوری» را کسب کرد.

ادامه مطلب
مرکز مشاوره و بهداشت روان دانشگاه علامه طباطبائی، عنوان «مرکز مشاوره نمونه کشوری» را کسب کرد
در آیین گردهمایی مدیران مراکز مشاوره و بهداشت دانشگاه های سراسر کشور:

مرکز مشاوره و بهداشت روان دانشگاه علامه طباطبائی، عنوان «مرکز مشاوره نمونه کشوری» را کسب کرد گالری

در سی‌ و چهارمین گردهمایی مدیران مراکز مشاوره و سبک زندگی و یازدهمین گردهمایی مدیران مراکز بهداشت و درمان دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مرکز مشاوره و بهداشت روان دانشگاه علامه طباطبائی عنوان «مرکز مشاوره نمونه کشوری» را کسب کرد.

ادامه مطلب