فراخوان مناقصه عمومی تامین مواد اولیه و پخت و توزیع غذای دانشجویان، کارکنان و اساتید دانشگاه علامه طباطبائی

۱۶ مرداد ۱۳۹۸ | ۰۴:۳۰ کد : ۹۴۳۴ خبر روز
تعداد بازدید:۳۲۷۰
دانشگاه علامه طباطبائی در نظر دارد تأمین مواد اولیه و پخت و پز توزیع غذای دانشجویان ، کارکنان و استادان خود را از طریق مناقصه واگذار نماید.
فراخوان مناقصه عمومی تامین مواد اولیه و پخت و توزیع غذای دانشجویان، کارکنان و اساتید دانشگاه علامه طباطبائی

از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت می شود با توجه به به شرایط شرکت در مناقصه نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

آگهی فراخوان مناقصه

شرایط عمومی مناقصه

فرم تقاضای شرکت در مناقصه

فرم ارائه قیمت جهت شرکت در مناقصه 

قرارداد طبخ و توزیع غذا

شرح کار مناقصه تأمین مواد اولیه وپخت و توزیع

قرارداد تأمین مواد اولیه غذایی

پیوست شماره یک: جدول هزینه پرداختی به پیمانکار به ازاء هر بار حمل غذا و برگرداندن ظروف خالی در بخش A

پیوست شماره دو: جدول انواع غذا و کنار غذا در بخش A

پیوست شماره سه: جدول آنالیز غذای دانشجویی بخش A

پیوست شماره چهار: جدول آنالیز اساتید و کارکنان

پیوست شماره پنج: جدول حداقل نیروی انسانی مورد نیاز در هریک از رستورانهای تابعه دانشگاه

پیوست شماره شش: روش سالم سازی میوه جات و سبزیجات

پیوست شماره هفت: شیوه نامه آماده سازی مواد اولیه و پخت غذای دانشجویی

پیوست شماره هشت: آئین نامه بهداشتی غذای دانشجوئی

پیوست شماره نه: استانداردها و شاخص های الزامی مواد غذایی

پیوست شماره ده: تخلفات و جرائم مربوط 

پیوست شماره یازده: جدول آنالیز انواع پیتزا

پیوست شماره دوازده: جدول خالص حقوق دریافتی عوامل طبخ در بخش A, B

پیوست شماره سیزده: میزان گرماژ میوه مصرفی در بخش A,B

پیوست شماره چهارده A: جدول انواع غذا و فراوانی آنها در بخش A

پیوست شماره چهارده B:جدول انواع غذا و فراوانی آنها در بخش B

 


نظر شما :