• خبر روز


اعلام مواد ارزیابی آزمون جامع دی ماه 98

ضمن اعلام مواد ارزیابی جامع مورخ 4 و 7 دی ماه 1398 به اطلاع می رساند دانشجویانی می توانند در این آزمون شرکت نمایند که تمامی دروس مرحله آموزشی خود را با موفقیت گذرانده و میانگین کل نمرات آنها 16و بالاتر باشد. همچنین ارائه نمره زبان قابل قبول برای شرکت در ارزیابی جامع الزامی است در غیر اینصورت شرکت در آزمون میسر نبوده و یک نوبت لحاظ خواهد شد.

مواد آزمون جامع

مواد آزمون جامع - «دانشکده مدیریت و حسابداری  | دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی»

شنبه ١١ آبان ١٣٩٨ - ٠٩:٣١ شماره خبر: ١٠٢١٥ بازدید: 1877نسخه چاپي