• اخبار تصویری


معارفه روسای جدید حوزه اداری دانشگاه

با حضور معاون توسعه و منابع انسانی دانشگاه روسای جدید ادارات کارگزینی، رفاه کارکنان و دبیرخانه دانشگاه 14 مهرماه جاری معارفه شدند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه در این مراسم دکتر محمدرضا ویژه معاون توسعه و منابع انسانی دانشگاه با تشکر از خدمات و تلاش‌های روسای قبلی این ادارات بیان داشت: اکثر فعالیت‌های این حوزه دانشگاه به‌صورت ارائه خدمات پشتیبانی و پاسخ به مطالبات به‌حق همکاران و مراجعین است که باید با دقت موردتوجه قرار گیرد.
معاون توسعه و منابع انسانی دانشگاه ضمن تأکید بر ضرورت توسعه در امور مربوط به هر حوزه تحول و به‌روز شدن فعالیت‌ها را یادآور شد و اضافه کرد: امیدوارم با تلاش مضاعف و همکاری مجموعه ادارات حوزه اداری دانشگاه شاهد دستاوردها و موفقیت‌های بیشتری باشیم و بتوانیم رضایتمندی بیشتری را در مجموعه دانشگاه و همکاران شاهد باشیم.


در ادامه دکتر مرتضائی فر مدیر امور اداری دانشگاه نیز ضمن تشکر از خدمات و همکاری‌های روسای قبلی گفت: خوشبختانه فضای همکاری متقابل از خصوصیات بارز در این حوزه است که باروحیه تعامل و درک متقابل از کار و مسئولیت به وجود آمده است. او گفت: در امور مربوط به ادارات کارگزینی، رفاه کارکنان و دبیرخانه مرکزی دانشگاه اقدامات بسیار خوبی انجام‌شده است که امیدواریم با ساده‌سازی فرایندها و سرعت عمل بیشتر موفقیت‌های بیشتری را شاهد باشیم.


در ادامه این مراسم، راضیه رحمانی رئیس اداره کارگزینی، سید احمد آقاجان زاده رئیس دبیرخانه مرکزی و محمد جمشیدی مقدم رئیس اداره رفاه کارکنان دانشگاه نیز در سخنانی به ارائه برنامه‌های خود در حوزه‌های مسئولیت جدید پرداختند. در پایان این مراسم از خدمات محمد نیساری در مدت تصدی ریاست اداره رفاه کارکنان، سید احمد آقاجان زاده در تصدی اداره کارگزینی و محمد جمشیدی مقدم در تصدی ریاست دبیرخانه دانشگاه تقدیر به عمل آمد.

 

محمد جمشیدی مقدم، رئیس اداره رفاه کارکنان 

سید احمد آقاجان زاده، رئیس دبیرخانه مرکزی 

راضیه رحمانی، رئیس اداره کارگزینی

 


يکشنبه ١٥ مهر ١٣٩٧ - ١٠:٠٣ شماره خبر: ٦٩٩٤ بازدید: 6032نسخه چاپي