• اخبار تصویری


مراسم تودیع و معارفۀ مدیر جدید دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه برگزار شد

مراسم تودیع و معارفۀ مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه علامه طباطبائی با حضور دکتر حسین سلیمی رئیس دانشگاه، معاونان و جمعی از مدیران دانشگاه در سالن شورای ساختمان مرکزی برگزار شد.

طی این مراسم از زحمات دکتر آجیلی، مدیر سابق دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه تقدیر به عمل آمد و خانم دکتر آناهیتا سیفی به عنوان مدیر جدید این دفتر معرفی شد. در این مراسم رئیس دانشگاه در سخنانی عنوان کرد: حوزۀ دفتر نظارت دانشگاه یک حوزۀ بسیار مهم، ولی در عین حال مغفول مانده بود. اکنون یکی از کارهای مهم و البته بازوی رئیس دانشگاه برای نظارت، ارزیابی، گردآوری آمار و زمینهسازی برای برنامهریزی دانشگاه این دفتر است. یکی از مهمترین مشکلات ما زمانی که برنامۀ استراتژیک دانشگاه را مینوشتیم نبود آمار دقیق و قابل اتکا بود که کار را سخت میکرد. این نشاندهندۀ نبود برنامهریزی و پیشبرد اهداف روی ریل درست بود.

وی با بیان این نکته که تشخیص این موارد در گذشته بیشتر بر پایۀ تصمیمهای فردی گرفته میشد، اظهار کرد: یکی از شوراهای بسیار مهم دانشگاه شورای نظارت و ارزیابی است که فکر میکنم حدود 12 سال بود این شورا تشکیل نشده بود. صورت جلسۀ این شورا سابقۀ عملکردی حوزههای مختلف است و از اینرو بسیار مهم است. در دورۀ مدیریت فعلی این جلسهها دوباره به صورت نسبتاً منظم برگزار میشود. وی افزود: ما سعی کردیم این ظرفیت مغفول مانده را دوباره احیا کنیم و در واقع دکتر آجیلی در این زمینه به ما بسیار کمک کرد. به هر حال احیای چارت، تشکیل جلسهها، بهبود فضای فیزیکی و اصلاح آمار از جمله فعالیتهایی بود که اجرا شده است.

دکتر سلیمی با اشاره به اینکه تجمیع آمار باید در این دفتر صورت بگیرد، تصریح کرد: شورای ارزیابی به صورت منظم شروع به کار کرده است و ارزشیابی حوزههای مختلف انجام شده است. البته نقایصی هم در کار بود ولی تقریباً ارزیابیهایی که صورت گرفته است در بسیاری از موارد تعیینکننده بوده است. خوشبختانه در حال حاضر میتوان گفت این حوزه یک حوزۀ قوامیافته است. ارزشیابی کیفی به صورت مستمر، دائم و منظم صورت میگیرد و آمار بروز و قابل اتکا است.

رئیس دانشگاه در ادامه تاکید کرد: 3 کارکرد اصلی دفتر نظارت، یعنی تجمیع کارکرد و اطلاعات، نظارت کیفی و کمّی و استقرار یک سیستم ارزشیابی دائمی، خوشبختانه به همت دکتر آجیلی و همکارانشان کاملاً برقرار شده است. در این حدود 4 سال دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه چند گام جهشی رو به جلو برداشته است. وی افزود: خانم دکتر سیفی در رشتههای مختلفی درس خواندهاند و میتوانند در زمینههای ارزیابی، با در نظر قرار دادن نظرهای فکری مختلف به ما کمک کنند و چون چندسالی هم مدیر کل دانشگاه پیامنور اردبیل بودهاند، تجربۀ مدیریتی لازم را دارند که این تجربه میتواند در کار اجرایی به ما کمک کند.

دکتر سلیمی در پایان سخنان خود ضمن تقدیر از دکتر آجیلی، خاطرنشان کرد: از همۀ همکارانم در معاونتهای مختلف خواهش میکنم همکاریهای لازم را با دفتر نظارت و ارزیابی که مقصد و تجمیع همۀ آمارها با این واحد است، داشته باشند چرا که این ارزیابیها به نفع همۀ ما است. در بخش دیگر این مراسم دکتر آجیلی مدیر سابق دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه، در سخنانی عنوان کرد: اگر همت و کمک و یاری سایر معاونتهای دانشگاه نبود در دادن گزارشها واقعاً نمیتوانستیم اطلاعات را تجمیع کنیم و هر گزارشگیری، خود یک پروژه مجزا محسوب میشد. جز مواردی که تاخیر به اتفاق میافتاد هیچ مشکلی پیش نیامد و از بابت این همکاری تقدیر میکنم.

وی افزود: از اعتماد دکتر سلیمی تشکر میکنم و از افتخارات بنده این است که با ایشان کار کردهام. اهمیت هر واحد نظارت و ارزیابی بسته به رئیس مجموعه دارد و با توجه به اهمیتی که رئیس برای این دفتر قائل است، میزان فعالیت تغییر میکند. این که واحد نظارت و ارزیابی ما توانسته کاری انجام دهد، به خاطر مهم دانستن دکتر سلیمی است و به نوعی ایشان یک مدیر نظارتپذیر است.

دکتر آجیلی در ادامه تصریح کرد: تلاش من این بود بدون تنش با واحدها این کار پیش برود و کارها به خوبی پیشروی کند. آرشیو آماری مربوط به معاونتها و واحدها به صورت منسجم گردآوری شده است تا در صحت آمار از آن استفاده کنیم. آمار دانشگاه از سال نود و دو معتبر است و میتوان از آن استفاده کرد. دانشگاه هدف داشت ولی شاخصهایی که بر اساس آن عملکرد را ارزیابی کنیم، موجود نبود. از سال 92 این ریلی که باید حرکت کند، مشخص شد و در سالهای 95 و 96 دانشگاهها را نیز رتبهبندی کردهایم. مدیر سابق دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه یادآور شد: از همۀ عزیزان طلب حلالیت میکنم و امیدوارم که سرکار خانم سیفی در کارشان موفق باشند. 

در پایان دکتر سیفی، مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه نیز ضمن تشکر از دکتر سلیمی به خاطر اعتمادشان، اظهار کرد: امیدوارم بتوانم بابت این اعتماد، تمام تلاشم را به کار بگیرم. همانطور که بیان شد حوزۀ نظارت در همه جا، حوزۀ مهمی محسوب میشود و بنده از دکتر سلیمی بهخاطر اهمیتی که در این مسئله لحاظ کردهاند و احیایی که صورت گرفت تشکر میکنم.

وی افزود: نگاهی که ما به حوزۀ نظارت داریم بیشتر بهخاطر این است که بتواند کارها را بهتر ساماندهی کند و برای پیشبرد اهداف باشد. نگاه مثبتی به این مسئله دارم و با توجه به رویکرد تعاملی که در دانشگاه وجود دارد، امیدوارم بتوانم با کمک و همراهی معاونان و واحدهای مختلف، فعالیتهای این حوزه را بهبود ببخشم و در جهت پیشبرد اهداف دانشگاه گام بردارم. من هم از دکتر آجیلی و زحماتی که کشیدهاند، تشکر میکنم و امیدوارم بتوانم ادامهدهندۀ این مسیر باشم و کارهایی که انجام نشده است را با همکاری بقیۀ مجموعه پیش ببرم.

 

دوشنبه ١١ دی ١٣٩٦ - ٠٩:٠٣ شماره خبر: ٥١١٨ بازدید: 7997نسخه چاپي