مطالب مرتبط با کلید واژه

امریه


فراخوان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای جذب پرسنل امریه ارتباط با جامعه و صـنعت در دانشگاه ها و پژوهشگاه ها

فراخوان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای جذب پرسنل امریه ارتباط با جامعه و صـنعت در دانشگاه ها و پژوهشگاه ها

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فراخوان جذب پرسنل امریه ارتباط با جامعه و صـنعت دانشـگاه ها، پژوهشـگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور را در کشور منتشر کرد.

ادامه مطلب