مطالب مرتبط با کلید واژه

چین


بزرگترین «کتابخانه چین» در ایران، در دانشگاه علامه طباطبائی راه اندازی می شود
در جهت اجرای تفاهم نامه ۲۵ ساله ایران و چین در حوزه دانشگاهی؛

بزرگترین «کتابخانه چین» در ایران، در دانشگاه علامه طباطبائی راه اندازی می شود گالری

بزرگترین «کتابخانه چین» در ایران، در جهت اجرای تفاهم نامه ۲۵ ساله ایران و چین در حوزه دانشگاهی، در دانشگاه علامه طباطبائی راه اندازی می شود.

ادامه مطلب