مطالب مرتبط با کلید واژه

مهارت زندگی


گزارش برگزاری طرح «مهارت های زندگی» در دانشگاه علامه طباطبائی

گزارش برگزاری طرح «مهارت های زندگی» در دانشگاه علامه طباطبائی

تعداد ۶۰ کلاس مهارت های زندگی در نیمسال نخست سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ در دانشگاه علامه طباطبائی با همکاری و مشارکت معاونت دانشجویی، مرکز مشاوره و بهداشت روان، معاونت آموزشی و مدیریت خدمات آموزشی این دانشگاه برگزار شد.

ادامه مطلب