مطالب مرتبط با کلید واژه

فصل


قابلیت اطمینان؛ نظریه و کاربرد

قابلیت اطمینان؛ نظریه و کاربرد

کتاب «قابلیت اطمینان؛ نظریه و کاربرد» نوشته مقصود امیری، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی به همت مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی منتشر شده است.

ادامه مطلب