مطالب مرتبط با کلید واژه

جامعه


فراخوان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای جذب پرسنل امریه ارتباط با جامعه و صـنعت در دانشگاه ها و پژوهشگاه ها

فراخوان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای جذب پرسنل امریه ارتباط با جامعه و صـنعت در دانشگاه ها و پژوهشگاه ها

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فراخوان جذب پرسنل امریه ارتباط با جامعه و صـنعت دانشـگاه ها، پژوهشـگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور را در کشور منتشر کرد.

ادامه مطلب
انتخاب دانشگاه علامه طباطبائی به عنوان دانشگاه برگزیده کشور در حوزه مهارت افزایی دانشجویان

انتخاب دانشگاه علامه طباطبائی به عنوان دانشگاه برگزیده کشور در حوزه مهارت افزایی دانشجویان گالری

بر اساس گزارش معاونت پژوهشی وزارت علوم، ‌تحقیقات، و فناوری، دانشگاه علامه طباطبائی به عنوان دانشگاه برگزیده در حوزه مهارت افزایی دانشجویان در سال ۱۴۰۱ معرفی شد.

ادامه مطلب
ابلاغ شیوه نامه نظارت بر اجرای دورۀ دکتری (Ph.D) برای دانشجویان ایرانی و غیرایرانی

ابلاغ شیوه نامه نظارت بر اجرای دورۀ دکتری (Ph.D) برای دانشجویان ایرانی و غیرایرانی

ابلاغ این شیوه نامه به منظور همسان سازی فرایندها و اثربخشی برگزاری این دوره، در قالب دو شیوۀ «پژوهش محور» و «آموزشی  پژوهشی» برای تربیت پژوهشگران متخصص و توانمند موردنیاز جامعه انجام می شود.

ادامه مطلب