فراخوان مقاله برای فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه علامه‌طباطبائی

تاریخ : ۰۱ دی ۱۴۰۲

فراخوان مقاله فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه علامه‌طباطبائی:

فصلنامه علمی علوم اجتماعی به صاحب امتیازی دانشگاه علامه‌طباطبائی به منظور فراهم کردن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین‌المللی با تمرکز بر مباحث علوم اجتماعی، برای ویژه‌نامه خود با عنوان «پیامدهای اجتماعی تورم در جامعه ایرانی» فراخوان مقاله منتشر کرد.

موضوعات:
-    تورم و زیست اجتماعی
-    تورم و زیست اقتصادی
-    تورم و نظام اخلاقی در جامعه
-    تورم و نظام خانواده
-    تورم و نظام فرهنگی
-    تورم و سیاست
-    تورم و نابرابریهای اجتماعی

مهلت ارسال عنوان و چکیده مقاله: 15 مهرماه 1402
مهلت ارسال مقالات: 1 دی‌ماه 1402

کسب اطلاعات بیشتر:
شماره تلفن‌های: 5-22223001 داخلی 303
پست الکترونیک فصلنامه: qjss@atu.ac.ir
وبسایت فصلنامه: https://qjss.atu.ac.ir