فراخوان شرکت در سیزدهمین جشنواره درون‌دانشگاهی حرکت، ویژه فعالیت‌های انجمن‌های علمی دانشجویی

تاریخ : ۳۰ آبان ۱۴۰۲

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علامه‌طباطبائی برگزار می‌کند:

دفتر انجمن‌های علمی دانشجویی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علامه‌طباطبائی فراخوان و شیوه‌نامه اجرایی سیزدهمین دوره جشنواره دانشگاهی حرکت، ویژه فعالیت‌ها و دستاوردهای علمی دانشجویان را منتشر کرد.

انجمن‌های علمی دانشجویی، گروه‌های دانشجویی و دانشجویان به صورت فردی می‌توانند آثار خود را بر اساس شیوه‌نامه اجرایی این جشنواره، تا تاریخ 4 شهریورماه 1402 به آدرس anjomanelmi98.atu@gmail.com ارسال کنند.
آثار انجمن‌های علمی در حوزه‌های رقابتی انجمن علمی آموزش محور، انجمن علمی برتر، فعالیت علمی خلاقانه، نشریه، مسابقه، محتوای دیجیتال، کتاب، کارآفرینی، اختراع، انجمن پویا، انجمن‌های بین رشته‌ای، فعالیت‌های بین المللی، پویش سفیر حرکت و بخش ویژه و آثار دانشجویان به صورت فردی فقط در حوزه‌های رقابتی کتاب، اختراع و انجمن پویا شرکت داده می‌شوند.


شرایط عمومی آثار ارسالی:
- هر اثر باید گزارشی از فعالیت‌ها یا دستاوردهای علمی در حوزه رقابتی مرتبط باشد.
- فعالیت‌های گزارش شده باید در فاصله زمانی اول خردادماه 1401 تا اول خردادماه 1402 به سرانجام رسیده باشد.
 -فعالیت‌های گزارش شده باید مستقل از برنامه آموزشی و پژوهشی دانشگاه و ماحصل کار گروهی دانشجویان و با مشارکت استادان دانشگاه انجام شده باشد.
- آثار ارسالی فاقد شرایط فوق در هر مرحله از جشنواره حذف خواهد شد.
- مسئولیت صحت شرایط فوق بر عهدۀ انجمن است؛ در صورتی که بعد از بررسی و پایش معلوم شود که در ارائۀ گزارش خلاف واقع انجام شده است، انجمن از جشنواره محروم و باید پاسخگو باشد.

 

دریافت قالب گزارش عملکرد انجمن علمی دانشجویی در حوزه انجمن آموزش محور
دریافت قالب گزارش عملکرد انجمن علمی دانشجویی در حوزه انجمن برتر 
دریافت قالب گزارش عملکرد انجمن علمی دانشجویی در حوزه انجمن خلاق
دریافت قالب گزارش عملکرد انجمن علمی دانشجویی در بخش فعالیت های بین المللی 
دریافت قالب گزارش عملکرد انجمن علمی دانشجویی در بخش کتاب
دریافت قالب گزارش عملکرد انجمن علمی دانشجویی در بخش محتوای دیجیتال 
دریافت قالب گزارش عملکرد انجمن علمی دانشجویی در بخش مسابقه
دریافت قالب گزارش عملکرد انجمن علمی دانشجویی در بخش نشریه
دریافت قالب گزارش عملکرد انجمن علمی دانشجویی در بخش ویژه

دریافت شیوه نامه اجرایی سیزدهمین جشنواره دانشگاهی حرکت