همایش ملی پیشگیری از آسیب های روانی-اجتماعی-فرهنگی با تمرکز بر سلامت روان

تاریخ : ۰۹ خرداد ۱۴۰۲

دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار می کند:

«همایش ملی پیشگیری از آسیب های روانی-اجتماعی-فرهنگی با تمرکز بر سلامت روان» به همت هسته پژوهشی روان شناسی اجتماعی و گروه روان شناسی بالینی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی تهران با همکاری فرهنگستان علوم پزشکی ایران و با حمایت وزارت علوم و تحقیقات و فناوری ، سازمان نظام روان شناسی و وزارت بهداشت و درمان  برگزار می شود.

محور های اصلی همایش:
-    پیشگیری از آسیب‌های نوپدید و مجازی و پیشگیری با تمرکز بر سلامت معنوی
-    پیشگیری از آسیب‌های ازدواج و خانواده و پیشگیری با تمرکز بر سلامت معنوی
-    پیشگیری از آسیب‌های روش‌شناسی و ماهیت و پیشگیری با تمرکز بر سلامت معنوی و
-    پیشگیری از آسیب‌های روانی-اجتماعی-فرهنگی و پیشگیری با تمرکز بر سلامت معنوی در بستر تحولی

آخرین مهلت ارسال مقالات: 30 اردیبهشت ماه 1402

زمان برگزاری: 9 خردادماه 1402
مکان برگزاری: دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعات بیشتر:
شماره تلفن: 02148393161
وب گاه: ps.atu.ac.ir