یازدهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران

تاریخ : ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی با همکاری جهاد دانشگاهی این دانشگاه برگزار می کند:

یازدهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران ویژه دانشجویان ایران (نشان خواجه نصیرالدین طوسی) در مرحله منطقه ای و استانی/ دانشگاهی با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار می شود.
مسابقات ملی مناظره دانشجویان هر ساله با هدف تقویت و پرورش روحیه حق و حق طلبی و فرهنگ گفت و گوی سازنده، تولید علم و اندیشه و ارائه مطالب علمی جذاب برای دانشجویان برگزار می شود، امسال نیز یازدهمین دوره این مسابقات در دانشگاه های سراسر کشور برگزار می شود.
تیم های شرکت کننده در این دوره از مسابقات به صورت دو به دو و در قالب تیم موافق و مخالف در موضوعات گزاره های انتخابی در حوزه های فرهنگی، دینی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، علم و فناوری و ... با یکدیگر به مناظره و رقابت می پردازند و در نهایت دو تیم برتر این مسابقات به دیدار پایانی راه می یابند.

ساختار مسابقات:
ترکیب تیم های مناظره کننده: گروهی است متشکل از چهار عضو دانشجو به همراه یک سرپرست که باید عضو هیئت علمی دانشگاه باشد. هر تیم دارای دو عضو مناظره کننده و دو عضو محقق است.
مناظره کنندگان: دو نفر از اعضای تیم مناظره کننده که در صحنه مناظره به عنوان سخنران حاضر می شوند.
محققان: دو نفر از اعضای تیم مناظره کننده که موظفند، منابع، اطلاعات و محتوای لازم برای هر مناظره را در اختیار گروه قرار دهند.
سرپرست گروه: سرپرست گروه عضوی است از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، موسسات و مراکز آموزش عالی کشور که موظف است اعضای تیم را هدایت و راهبری کند.

ضوابط تیم ها:
-    هر تیم، متشکل از ۴ دانشجو و یک سرپرست عضو هیئت علمی است.
-    اعضای یک تیم می توانند از رشته ها و مقاطع تحصیلی مختلف باشند و در این زمینه محدودیتی وجود ندارد.
-    ترکیب تیم ها در مقایسه با ترکیب اولیه (در مرحله استانی یا دانشگاهی ) نباید بیش از ۵۰ درصد تغییر کرده باشد.
-    هر تیم دارای یک سرگروه است (یکی از اعضای تیم ۴ نفره) و همه ارتباطات دبیرخانه با تیم ها از طریق سرگروه انجام می شود.
-    شرکت در همه جلسات آموزشی و توجیهی مسابقات الزامی است.
 
ثبت نام از طریق شماره 09355938004 و یا وب سایت https://allamehmanesh.ir/deb

فرم ثبت نام یازدهمین دوره مناظرات دانشجویی