همایش بین المللی «جدیدترین دستاوردهای پژوهشی مطالعات ترجمه مکتوب و شفاهی»

تاریخ : ۲۷ بهمن ۱۴۰۰