ایماژهای زندگی در دیوان شمس با تاکید بر آموزه های رواقیون

تاریخ : ۰۷ آذر ۱۴۰۰

 

لینک شرکت در رویداد

https://meeting.atu.ac.ir/ch/persianlit