تریبون آزاد حنیف

تاریخ : ۰۴ تیر ۱۴۰۳

دبیرخانه کرسی‌های آزاداندیشی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علامه‌طباطبائی برگزار می‌کند:

 تریبون آزاد حنیف( برای آینده ایران گفت‌وگو می‌کنیم) از سوی دبیرخانه کرسی‌های آزاداندیشی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علامه‌طباطبائی برگزار می‌شود.

زمان برگزاری: دوشنبه 4 تیر ماه 1403، ساعت 12 تا 13
مکان حضوری: پردیس مرکزی دانشگاه علامه‌طباطبائی، جنب مقبره شهدا