چهارمین همایش دوسالانه علوم انسانی قرآن بنیان

تاریخ : ۲۳ مهر ۱۴۰۳

دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه علامه‌طباطبائی برگزار می‌کند:


چهارمین همایش دوسالانه «علوم انسانی قرآن بنیان: نقد قرآنی نظریه های رایج در علوم انسانی» در دانشگاه علامه‌طباطبائی برگزار می‌شود.

محورهای فرعی:
-    نقد قرآنی نظریه‌های رایج در حوزه روان‌شناسی و تعلیم و تربیت
-    نقد قرآنی نظریه‌های رایج در حوزه جامعه‌شناسی و ارتباطات
-    نقد قرآنی نظریه‌های رایج در حوزه حقوق و علوم سیاسی
-    نقد قرآنی نظریه‌های رایج در حوزه مدیریت و اقتصاد

آخرین مهلت ارسال مقاله‌ها: 15 مهر ماه 1403
ارسال مقاله از طریق: Quran4@atu.ac.ir

زمان برگزاری: 23 مهر ماه 1403