معاونت پژوهشی دانشگاه برگزار می کند: «مدرسه زمستانۀ آزمایشگاه علوم شناختی»


به همت معاونت پژوهشی دانشگاه «مدرسه زمستانۀ آزمایشگاه علوم شناختی» در قالب برگزاری سلسله کارگاه های مجازی در حوزه های مختلف علوم انسانی و اجتماعی برگزار می شود.

 

تاریخ درج خبر: يکشنبه ٣ اسفند ١٣٩٩ - ساعت درج خبر: ١٢:٤٣ - شماره خبر: ١٤٤١٤ - تعداد بازدید: 83  

نسخه چاپي