مطالب مرتبط با کلید واژه

دانش آموزان


راه اندازی مراکز نوآوری وکارآفرینی، آموزش را معنادارتر می کند
رئیس دانشگاه علامه طباطبائی در افتتاح مرکز نوآوری دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی :

راه اندازی مراکز نوآوری وکارآفرینی، آموزش را معنادارتر می کند گالری

رئیس دانشگاه علامه طباطبائی در آیین افتتاح مرکز نوآوری دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی گفت: راه اندازی مراکز نوآوری وکارآفرینی، آموزش را معنادارتر می کند و زمینه اشتغال دانشجویان و دانش آموختگان را فراهم می کند.

ادامه مطلب